صورت‌جلسه شماره ۲۳

صورت‌جلسه شماره 23، مورخه 1398/04/09

صورت‌جلسه شماره ۲۳

بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۱/۸ روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۴/۹۸ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان رییس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد :


– نامه های مطرح شده در جلسه :
– نامه شماره ۴۹۶۴/۱۱/۱۰ مورخه ۲۳/۰۳/۹۸ شهرداری (۳۶۲۶۹۷/ش مورخه ۲۳/۰۳/۹۸) مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۶۴۴۰۲/۵۲/۷۰ مورخه ۰۱/۱۱/۹۷ درخصوص درخواست انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی، خواهشمند است با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال از محل ماده ۱۶ بودجه مصوب در وجه انجمن مذکور برای یکبار در سال جاری موافقت فرمایید.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۴۹۷۶/۱۱/۱۰ مورخه ۲۳/۰۳/۹۸ شهرداری (۳۶۲۷۰۳/ش مورخه ۲۳/۰۳/۹۸) در مورد هتل تک ستاره مطرح شد :
متن نامه شهرداری : با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۰۱/۰۳/۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در راستای حمایت از حوزه گردشگری شهر همدان و با عنایت به ماده ۲۴ تعرفه عوارض سال ۹۸ ردیف اول جدول هتل های تک ستاره که در مناطق ۱ و ۲ با ضریب ۶۰% قابل اعمال و دریافت
می باشد، با عنایت به اینکه عوارض هتل های تک ستاره در مناطق ۳ و ۴ رایگان می باشد و از سویی محور بلوار شهید مطهری و بلوار آیت ا… موسوی در مرز منطقه دو قرار گرفته لذا پیشنهاد می گردد محور بلوار شهید مطهری و بلوار آیت ا… موسوی حدفاصل بین میدان رسالت تا پل باغ بهشت با اعمال ضریب ۲۰% جهت هتل های تک ستاره موضوع ماده ۲۴ تعرفه مذکور اقدام شود. مراتب جهت بررسی و ابلاغ مصوبه مربوطه ارسال می گردد.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد. ضمناً ضوابط هتل های تک ستاره رعایت گردد.

– نامه شماره ۵۶۱۷/۱۱/۱۰ مورخه ۲۹/۰۳/۹۸ شهرداری (۳۶۳۰۶۵/ش مورخ ۲۹/۰۳/۹۸) مطرح شد.
متن نامه شهرداری : احتراماً مطابق روال سنوات قبل شهرداری همدان در نظر دارد در مراسم گلریزان کمک به آزادی زندانیان غیرعمد مشارکت داشته باشد. خواهشمند است با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال از محل اعتبار ماده ۱۷ بودجه مصوب برای یکبار در سال جاری در وجه ستاد دیه موافقت فرمایید.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۵۰۲۱/۱۱/۱۰ مورخه ۲۵/۰۳/۹۸ شهرداری (۳۶۲۷۴۵/ش مورخه ۲۵/۰۳/۹۸) مطرح شد.
متن نامه شهرداری : احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۶۴۲۷۸/۷/۷۰ مورخه ۲۲/۱۰/۹۷ و با نگرش به نامه شماره ۳۷۰۱۲۳/ش مورخه ۱۹/۱۰/۹۷ حوزه مقاومت بسیج شهید احمدی روشن در رابطه با مساعدت مالی تقدیم می گردد. خواهشمند است با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال از محل ردیف ماده ۱۷ بودجه مصوب سال ۹۷ برای یکبار در سال جاری موافقت فرمایید.مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۴۵۸۱/۱۱/۱۰ مورخه ۱۸/۰۳/۹۸ شهرداری (۳۶۳۴۵۵/ش مورخه ۱۸/۰۳/۹۸) در مورد معبر ۳۵ متری در دست احداث خضر مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پیشنهاد این شهرداری با توجه به درخواست مکرر اهالی محترم منطقه خضر (توانمندسازی) عدم شمول تبصره ۵ ماده ۲۷ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ درخصوص قسمت هایی از منطقه فوق که مشرف به معبر ۳۵ متری در دست احداث (طرح تفصیلی) که در حال حاضر به صورت رودخانه روباز است، می باشد. لذا با عنایت به مورد مطروحه خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه امر به ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد
– نامه مورخ ۱۶/۰۲/۹۸ کمیسیون شهرسازی و معماری (۳۶۲۸۹۹/ش مورخه ۲۶/۰۳/۹۸) موضوع ارائه طرح سما (ساماندهی و مناسب سازی اماکن و فضای شهری) مطرح شد :
متن طرح : – عنوان: ساماندهي و مناسب¬سازي اماکن و فضاهاي شهري (طرح سما)
– مقدمه توجيهي:
طي دهه‌هاي اخير تغييرات زيادي در حوزه‌هاي مختلف مربوط به زيست انساني و استانداردهاي زندگي عموم مردم رخداد داده است که رشد شتابان پديده شهرنشيني يکي از آنهاست. در اين ميان بايد پذيرفت شهرنشيني و زندگي در شهرهاي امروز عليرغم پيشرفت‌ها و مزايايي که دارد، مخاطرات و آسيب‌هاي نيز براي تمامي اقشار از هر جنس، سن و گروهي به دنبال داشته است. اين واقعيت که بنا به برآوردهاي سازمان ملل متحد، بيش از ده درصد جمعيت جهان با گونه‌اي از کم‌تواني يا ناتواني مواجه‌اند، خود دليلي بر اين مدعاست. البته امروزه ديگر کم‌تواني حرکتي فقط مترادف با معلوليت نيست، بلکه در تعاريف جديد هرگونه عاملي که سبب شود يک فرد نتواند به‌صورت عادي از مواهب شهري بهره‌مند شود، به‌عنوان ناتواني و يا کم‌تواني مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد؛ خواه دليل آن معلوليت باشد، خواه کودکي يا سالخوردگي و يا حاصل جانبازي. از همين رو، لازم است تأکيد شود که در نظام شهرسازي جديد مباحث مربوط به افراد کم‌توان جسمي-حرکتي از ساير موضوعات شهري جدا نيست و بايستي آثار و پيامدهاي گوناگون اجتماعي، ذهني، اقتصادي و شخصيتي اين موضوع را در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌ها مدنظر قرار داد. در اين راستا ضرورت دارد که شهرها به‌گونه‌اي طراحي و احداث شوند تا عموم شهروندان از هر قشر و جنس و سني بتوانند بدون هيچ‌گونه مانع فيزيکي و دغدغه ذهني؛ در آن زندگي راحت و مناسبي داشته و ساکنين اعم از پير و جوان، زن و مرد و جانباز و معلول بتوانند با تمهيداتي در تمام شهر با و يا بدون وسايط نقليه شخصي و عمومي به‌راحتي تردد نمايند و از امکانات شهري استفاده کنند.
حال آنکه با نگاهي اجمالي به فضاهاي شهري نشان مي‌دهد در طراحي اين فضاها توجه چنداني به آسايش و راحتي همه اقشار جامعه نشده است و وجود مشکلات کالبدي فراوان در فضاهاي شهري، استفاده از اين فضاها را براي ناتوانان به حداقل رسانده و در بعضي موارد غيرممکن ساخته است. در همين راستا شوراي اسلامي شهر همدان با هدف داشتن شهري ايمن، سالم و مورد استفاده تمامي اقشار جامعه و به‌منظور ارتقاي کيفيت اماکن و فضاهاي شهري و مناسب‌سازي آنها براي افراد کم‌توان جسمي-حرکتي در جهت افزايش انگيزه و توسعه مشارکت فعال ايشان در بخش‌هاي مختلف جامعه در راستاي ارتقاء جايگاه اجتماعي آنان به‌واسطه احراز نقش‌هاي مؤثرتر در جامعه اقدام به تهيه و تصويب طرح «ساماندهي و مناسب‌سازي اماکن و فضاهاي شهري؛ سما» نموده است.
– استنادات قانوني:
با بررسي قوانين و مقررات جاري کشور و اسناد بالادستي، ملاحظه مي‌شود در موارد متعددي به موضوع حقوق قانوني جانبازان و معلولين جسمي-حرکتي و لزوم حضور و فعاليت آنها در عرصه‌هاي مختلف زندگي و استفاده از امکانات و خدمات شهري اشاره شده است که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
۱)- اصل ۲۰ «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» مقرر مي‌دارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
۲)- در بند ۱۱ بخش شهرسازي و بند ۹ بخش ايثارگران «سياست‌هاي کلي نظام» (ابلاغي ۲۹/۱۱/۱۳۸۹ مقام معظم رهبري) بر رعايت نياز و آسايش جانبازان و معلولان در طراحي فضاي شهري و اماکن عمومي و همچنين مناسب‌سازي بناها و مراکز خدمات عمومي، معابر شهري، مراکز اداري، تفريحي و ورزشي و وسايط نقليه عمومي با وضعيت جسمي جانبازان و ناتوانان جسمي و حرکتي، منطبق بر معيارهاي مطلوب تأکيد شده است.
۳)- به استناد ماده ۲ «قانون جامع حمايت از حقوق معلولان» (مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي) تأکيد دارد کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظف‌اند در طراحي، توليد و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند که امکان دسترسي و بهره‌مندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم گردد.
۴)- با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ «قانون جامع حمايت از حقوق معلولان» (مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي) شهرداري‌ها موظف‌اند از صدور پروانه احداث و يا پايان کار براي آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومي و معابري که استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نکرده باشند، خودداري نمايند.
۵)- بر اساس تبصره ذيل ماده ۴ «قانون جامع حمايت از حقوق معلولان» (مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي) شهرداري‌ها موظف‌اند کتابخانه، اماکن ورزشي، پارک و اماکن تفريحي خود را به نحوي احداث و تجهيز نمايند که امکان بهره‌مندي معلولان فراهم گردد.
۶)- در ماده ۴ «آيين‌نامه اجرايي ماده ۲ قانون جامع حمايت از معلولان» (اصلاحي مصوب ۰۸/۰۳/۱۳۹۱ هيئت‌وزيران) شهرداري‌هاي سراسر کشور موظف شده‌اند مناسب‌سازي معابر عمومي با اولويت معابر اصلي و نزديک به تقاطع‌ها و پارک‌ها، تجهيز و نصب چراغ‌ها و علائم راهنمايي مناسب در معابر عمومي و برجسته‌سازي سطوح پياده‌روهاي نزديک به تقاطع‌ها و پارک‌ها و نيز رفع موانع و تطبيق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولان را مدنظر قرار دهند.
۷)- در «ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي- حرکتي» (نشريه شماره ۲۴۶ ابلاغي ۱۳۸۱ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور) اشاره شده که در کليه طرح‌هاي آتي و در دست تهيه شهرسازي، شهرک‌سازي و مجتمع‌هاي مسکوني و ساختماني سراسر کشور اعم از اينکه توسط دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداري‌ها و يا بخش خصوصي تهيه گردند، رعايت ضوابط موضوع فصل اول مجموعه پيوست که شامل ضوابط برنامه‌ريزي و طراحي براي تسهيل حرکت معلولين در سطح شهر مي‌باشد، الزامي بوده و کليه مراجع مسئول تهيه، بررسي و تصويب و اجـراي طرح‌هاي توسعه شهري، شهرک‌سازي و مجتمع‌هاي ساختماني و مسکوني موظف‌اند در مراحل مختلف تصويب و صدور پروانـه و نظـارت ضـوابط مذکور را رعايت نمايند.
۸)- بر اساس ماده ۲۳ «کنوانسيون حقوق کودک»؛ کشورهاي طرف کنوانسيون اذعان دارند کودکي که ذهناً يا جسماً دچار نقص مي‌باشد، بايد در شرايطي که متضمن منزلت و افزايش اتکابه‌نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهيل نمايد، رشد يافته و از يک زندگي آبرومند و کامل برخوردار گردد.
۹)- مطابق ماده ۹ «کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت»؛ دولت‌هاي عضو براي تواناسازي افراد داراي معلوليت جهت مستقل زندگي نمودن و مشارکت کامل در تمامي جنبه‌هاي زندگي، تدابير مناسبي را جهت تضمين دسترسي افراد داراي معلوليت بر مبناي برابر با سايرين به محيط فيزيکي، ترابري، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوري اطلاعات و ارتباطات و ساير تسهيلات و خدمات ارائه يا فراهـم گرديده جهت عموم در مناطق شهري و روستايي اتخاذ خواهند نمود.
– متن:
با استناد به قوانين و مقررات فوق‌الذکر، شهرداري همدان در راستاي حمايت از جانبازان، معلولين، کودکان، سالمندان و به‌صورت کلي افراد کم‌توان جسمي-حرکتي موظف است از تاريخ ابلاغ اين طرح، نسبت به انجام موارد ذيل اقدامات لازم را به عمل آورد:
ماده ۱- شهرداري ضمن بازنگري مستندات مربوط به تعهد ثبتي در زمان صدور پروانه ساختمانی اماکن عمومی، مهندسين نقشه‌بردار، طراحان، مجريان ذيصلاح، مهندسان ناظر و مالکان را موظف به اخذ تعهد در خصوص رعايت کامل ضوابط و مقررات مناسب‌سازي اماکن عمومي، معابر و محيط‌هاي شهري براي معلولين جسمي-حرکتي نمايد و در صورت عدم رعايت استانداردهاي تخصصي مربوطه از جمله عدم مطابقت با نقشه يا ضوابط و مقررات مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، از ظرفيت‌هاي قانوني مقابله با چنين اقداماتي نظير عدم صدور پروانه احداث و پايان کار، جريمه و يا تخريب بنا استفاده نمايد.
ماده ۲- شهرداري همدان؛ در زمان صدور پروانه ساختماني و بازديد پايان کار براي ساختمان‌هاي با کاربري عمومي (داراي مالکيت خصوصي يا دولتي)، رعايت ضوابط مناسب‌سازي براي افراد معلول جسمي-حرکتي (مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) در بنا و پياده‌رو مقابل آن را کنترل نموده و تا زمان رعايت ضوابط مربوطه از صدور پايان کار خودداري نمايد.
ماده ۳- شهرداري همدان؛ در زمان صدور پروانه ساختماني و بازديد پايان کار براي کلیه ساختمان‌ها، رعايت ضوابط مناسب‌سازي براي افراد معلول جسمي-حرکتي (مصوب کميسيون ماده ۵) در بر و کف پياده‌رو مقابل بنا را کنترل نموده و تا زمان رعايت ضوابط مربوطه از صدور پايان کار خودداري نمايد.
ماده ۴- در معابر عمومي، نصب نشانه‌ها و علائم فيزيکي لازم با اولويت ميدان‌ها و معابر اصلي و نزديک به تقاطع‌ها در دستور کار قرار گيرد.
ماده ۵- چراغ‌هاي راهنمايي معابر به علائم صوتي و نيز برجسته نمودن سطح پياده‌روهاي نزديک به تقاطع‌ها براي استفاده نابينايان تجهيز گردد.
ماده ۶- شهرداري تمهيدات لازم را در خصوص توقفگاه‌هاي عمومي با هدف در نظر گرفتن محل‌هاي ويژه براي توقف وسايل نقليه جانبازان و معلولين جسمي-حرکتي و دسترسي ايمن آنها را به انجام رساند.
ماده ۷- شهرداري همدان اطلاع‌رساني و فرهنگ‌سازي مناسب در اين خصوص را از طريق ارائه آموزش‌هاي شهروندي مدنظر قرار داده و براي آن برنامه عملياتي ساليانه تعريف نمايد.
ماده ۸- امکانات و تسهيلات مخصوص افراد معلول جسمي-حرکتي در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهري تأمين شده و زمينه مناسب‌سازي و به‌کارگيري اتوبوس¬های ویژه و سایر وسایل نقلیه ويژه براي استفاده اين قشر در رفت‌وآمدهاي درون‌شهري فراهم گردد. همچنين اقدامات لازم در خصوص اصلاح و مناسب‌سازي ايستگاه‌هاي اتوبوس درون‌شهري در قالب برنامه عملياتي زمان‌بندي شده، صورت پذيرد.
ماده ۹- مناسب‌سازي تمامي پارک‌ها و بوستان‌ها جهت استفاده افراد کم‌توان جسمي-حرکتي انجام گيرد.
ماده ۱۰- شهردار همدان بنا به مسئوليت‌هاي مقرر در قوانين و مقررات مربوطه، مسئوليت هماهنگي و پيگيري اجرايي نمودن مفاد اين مصوبه را بر عهده دارد و مکلف است با تشکيل ستادي متشکل از افراد ذيل، نسبت به پيگيري موضوعات و اعمال نظارت بر حسن انجام وظايف و مفاد اين مصوبه و تصميمات اتخاذ شده اقدام نمايد:
۱- معاون شهرسازي و معماري به‌عنوان رئيس ستاد؛
۲- معاون امور زيربنايي و حمل‌ونقل شهري به‌عنوان دبير ستاد؛
۳- معاون خدمات شهري؛
۴- رئيس سازمان مديريت حمل‌ونقل بار و مسافر؛
۵- رئيس سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي؛
۶- رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري؛
۷- رئیس سازمان حمل¬ونقل و ترافیک؛
۸- يکي از اعضاء شوراي اسلامي شهر همدان به انتخاب شورا (به‌عنوان عضو ناظر)؛
۹- يکي از نمايندگان تشکل‌هاي مردم‌نهاد فعال در اين حوزه به انتخاب کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر همدان (به‌عنوان عضو ناظر)
تبصره ۱: رئيس ستاد مذکور موظف است، به‌منظور ايجاد هماهنگي‌هاي لازم حسب مورد از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در اين حوزه به‌ويژه بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي به‌عنوان اعضا مدعو جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره ۲ شهرداري همدان موظف است، ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، نسبت به تشکيل «ستاد مناسب‌سازي فضاهاي شهري همدان» براي افراد کم‌توان جسمي-حرکتي با حضور کليه حوزه‌هاي اجرايي مرتبط اقدام و گزارش پيشرفت کار را هر سه ماه يک‌بار، جهت اطلاع به شوراي اسلامي شهر همدان ارائه نمايد.
تبصره ۳: شهرداري همدان مکلف است، همه‌ساله به هنگام ارائه بودجه ساليانه خود، اعتبارات لازم در خصوص پروژه‌هاي مربوط به اين حوزه را در قالب طرح «پياده‌روسازي و مناسب‌سازي معابر جهت معلولين و جانبازان» پيش‌بيني و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر همدان ارائه نمايد.
مصوبه شورا : تصویب شد. * معماری -۰۴/۱۰ *
۱- پیشنهاد
– سرکار خانم نورا… زاده رییس کمیسیون معماری و شهرسازی در مورد الحاق چهارروستا به شهر همدان اظهار داشت :
از سال های قبل بحث الحاق چهار روستا به شهر همدان مطرح شد که پس از بررسی ها و آسیب شناسی مزایا و معایب الحاق روستاهای موردنظر به همدان بشرح نامه شماره ۳۶۳۳۶۰/۴/۷۰ مورخه ۲۹/۰۸/۹۷ به وزیر محترم کشور و به شرح نامه شماره ۳۶۳۶۳۸/۱۱/۷۰ مورخه ۱۷/۰۹/۹۷ مبنی بر مخالفت با الحاق مذکور در جلسه مورخ ۶۰ مورخه ۱۳/۰۹/۹۷ به اداره کل راه و شهرسازی استان و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اعلام شد. و نیز اعلام گردید قبل از اینکه هر اقدامی صورت بگیرد نسبت به انتخاب مشاور برای بررسی همه جانبه این موضوع اقدام شود . اما متاسفانه توجهی به جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر که در این مورد جزو ارکان اساسی و اصلی می باشد ، نشد. لذا اینجانب تقاضا دارم با استفاده از مشاورین محترم حقوقی شورا این موضوع در جهت ابطال آن پیگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *