صورت‌جلسه شماره ۷۰

صورت‌جلسه شماره 70، مورخه 1397/10/11

صورت‌جلسه شماره ۷۰

هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۳۷/۱۶ روز سه شنبه مورخ  ۱۱/۱۰/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید محرمعلی صفری و اعلام دستورکار توسط جناب آقای بادامی نایب رئیس شورا در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد.


  • نامه های مطرح شده در جلسه
  • با توجه به بند ۵ نامه شماره ۵۴۶۴/۱۱/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخ ۲۴/۹/۹۷ فرمانداری شهرستان همدان (۳۶۸۸۳۳/ش مورخ ۲۴/۹/۹۷) ، نظریه هیئت محترم تطبیق در مورد نامه شماره ۳۶۳۰۱۸/۱۱/۷۰ مورخ ۷/۸/۹۷ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص پروژه پردیس سینمایی مطرح و با بررسی سوابق و مکاتبات و اظهارنظرهای تعدادی از اعضاء نهایتاً با مفاد نامه شماره ۵۹۷۷/۱۱/۱۰ مورخ ۱۹/۴/۹۷ شهرداری (۳۶۲۷۲۹/ش مورخ ۱۹/۴/۹۷) که مجدداً طرح شد ، به لحاظ ارائه پیشنهادات جدید خارج از متن قرارداد و مجوزهای صادره مخالفت گردید.

– نامه مورخ ۹/۱۰/۹۷ کمیسیون شهرسازی و معماری (۳۶۹۵۶۳/ش مورخ ۹/۱۰/۹۷) در مورد پروانه ساختمانی مناطق توانمندسازی مطرح شد.

الف – گردشکار : با توجه به نامه شماره ۴۵۳۵/۱۱/۱۰ مورخ ۲۹/۳/۹۷ شهرداری (۳۶۲۱۸۹/ش مورخ ۲۹/۳/۹۷) درخصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی برای مناطق توانمند سازی شهر همدان در بند ۲/۱ صورتجلسه شماره ۲۱ مورخ ۲۹/۳/۹۷ مواردی در جهت رفاه حال شهروندان محترم مناطق مذکور مصوب و برای فرمانداری ارسال گردید.

ب – نظریه هیئت تطبیق : هیئت محترم تطبیق بشرح نامه شماره ۲۱۷۸/۲۴/۲۲۳/۹۵۳۵ مورخ ۱۶/۴/۹۷ در مورد بند ۲/۱ صورتجلسه شماره ۲۱ مورخ ۲۹/۳/۹۷ اظهار داشته :

الف- ردیف (ت) از این جهت که سالب اراده اشخاص می باشد و شخص را ملزم به انعقاد قرارداد می نماید، بدون اینکه (قصد و رضا) داشته باشد مغایر با بند (۱) ماده ۱۹۰ و ماده ۱۹۱ قانون مدنی می باشد.

متن جدید (اصلی مصوب جدید) : در ردیف (ت) این شرایط صرفاً به افرادی که میزان مسیری را به شهرداری صلح کنند تعلق می گیرد و در صورت عدم رضایت متقاضیان، به استناد تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها متقاضی موظف به رعایت برمسیری است و عوارض آن مطابق تبصره ۱و۴ ماده ۲۷دفترچه عوارض محلی همدان محاسبه و وصول خواهد شد و بند ت سلب اختیار را از  متقاضی نخواهد کرد  بلکه امتیاز مضاعف برای قسمت مسیری ملک متقاضی در نظر گرفته است.

درخصوص بند (ب) این دستورالعمل برای املاک واقع در محدوده به صورت زیر عمل گردد:

ت)جهت املاک مسکونی در مناطق مذکور مواردی که در مسیر قرار گیرند پروانه ساختمانی تا ۴ سقف(۵/ ۳ طبقه) رایگان وبدینوسیله تبصره ۴ ماده ۲۷ دفترچه اصلاح می گردد و برای املاکی که در مسیر نیستند پروانه ساختمانی مسکونی تا ۳ سقف (۵/ ۲طبقه) به صورت رایگان صادر و تبصره ۱ ماده ۲۷ دفترچه اصلاح می گردد.

تذکر : اگر پروانه صادره مسکونی تجاری(مختلط) باشد قسمت تجاری منطبق با ماده ۲۷ دفترچه اعمال  و در بخش مسکونی در املاک مسیری ۳ سقف رایگان و در املاک فاقد مسیر ۲ سقف رایگان خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *