صورت‌جلسه شماره ۴

صورت‌جلسه شماره 4، مورخه 1397/01/27

صورت‌جلسه شماره ۴

چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۳۷/۱۶ روز سه شنبه مورخ  ۲۷/۰۱/۹۸ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان رییس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد :

۱- جلسه مشترک :

– براساس هماهنگی های به عمل آمده قبلی آقای علیضمیر، خانم ها روحی و منوچهری از حوزه معاونت خدمات شهری و ستاد بحران شهرداری در صحن حاضر شده و گزارش سمعی بصری در مورد سیلاب اخیر شهر همدان ارائه وعملکرد ستاد و مجموعه شهرداری، نقاط ضعف و قوت در مقابله و مدیریت سیلاب، مشکلات و موانع بالقوه که می تواند در مواقع بروز بحران (مثل سیل) مشکل بالفعل بشود، وضعیت لایروبی رودخانه ها و مسیل ها، نیازهای خدمات شهری برای مدیریت هر چه بهتر و بیشتر سیلاب ها و امثالهم اشاره و مطالبی را مطرح کردند. و در خاتمه آقایان گردان، صوفی، فتحی و خانم نورا… زاده ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در این مورد پیشنهادهایی را بیان نمودند.

– طبق هماهنگی هایی که شده بود تعدادی از نمایندگان هیئت های مذهبی و تشکل های خیرخواهانه در جلسه صحن حضور پیدا کردند. پس از آنکه توسط آقای گردان ریاست شورا به آنان خیرمقدم گفته و از اقدامات خیرخواهانه در نقاط توانمندسازی شهر قدردانی شد چند نفر از آنان ضمن بیان اقدامات و عملیات خود در جهت امور معیشتی و سایر مساعدت ها به خانواده های نیازمند ، از مساعدت ها و کمک های مالی شورا و شهرداری به ویژه در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ تشکر و قدردانی کردند . و در پایان تعدادی از آنان و نیز بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر درجهت تداوم این خدمات و اقدام در جهت اشتغالزایی برای آنان  پیشنهادات و نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

– مسوولین و کارشناسان روابط عمومی مناطق و ستاد شهرداری همدان و همینطور تعدادی از سازمان های وابسته براساس هماهنگی قبلی در صحن شورا حضور پیدا کرده و آقای گردان رییس محترم شورا به آنان خوشامد گفت و از جایگاه با اهمیت روابط عمومی در جهت معرفی سازمان و اقدامات صورت گرفته توسط واحد سازمانی خود به شهروندان محترم مطالبی را مطرح کرد. سپس مسئول روابط عمومی شهرداری ستاد اقدامات و فعالیت های روابط عمومی را به اختصار جهت اطلاع اعضاء بیان کرد. و در پایان جلسه با اهداء کارت هدیه و لوح تقدیر از آنان تشکر و قدردانی شد.

۲- نامه های طرح شده در جلسه شماره ۴:

– نامه مورخ ۱۸/۰۱/۹۸ کمیسیون بودجه و مالی شورای اسلامی شهر (۳۶۰۰۸۳/ش مورخ ۱۸/۰۱/۹۸) مطرح و سیاستهای کلی شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۸ در سی و سه (۳۳) بند بشرح زیر به تصویب رسید.

سیاستهای کلی شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۸

۱: شهرداري همدان موظف است اتمام پروژه هاي نيمه تمام (بويژه پروژه هاي تقاطع غيرهم سطح سردار شهيد همداني، ميدان ميوه و تره بار جديد، پارکينگ طبقاتي آقاجاني بيگ، سالن تالار قرآن،  پياده راه بلوار ارم، پروژه هاي مربوط به مناطق بازآفريني و ورودي هاي شهر) و همچنین عملیات عمرانی پروژه بوستان ولایت نیز بر اساس بودجه مصوب ،در اولويت اجراي برنامه هاي عمراني خود قرار دهد.

۲: براساس دستورالعمل خزانه داري ابلاغی از وزارت کشور به شهرداري ها و با توجه به مصوبات شوراي اسلامي شهر همدان، تمامي مناطق و سازمان های وابسته به شهرداري همدان میبایست اقدامات قانونی و اجرایی خود را برابر دستورالعمل مذکور  نسبت به راه اندازی خزانه داری بعمل آورده و گزارش اقدامات آن را تا پایان شهریورماه سال جاری به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

۳: درآمدهاي اکتسابي شهرداري بايستي مطابق ماده ۱ دفترچه تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۹۸ باشد و دريافت هرگونه وجهي خارج از عناوين مندرج در دفترچه مذکور تخلف محسوب مي شود.

۴: کليه پرداخت ها و اعتبارات هزينه اي صرفا بايستي در قالب بودجه مصوب منطقه يا سازمان و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه انجام پذيرد. هرگونه هزينه کرد در هر چارچوبي غير از بودجه مصوب و تحت هر عنواني ممنوع بوده و در صورت ضرورت مستلزم طي نمودن مراحل قانوني مي باشد.

۵: براساس ماده ۷۱ قانون شهرداري ها؛ شهرداري همدان موظف است گزارش کامل و دقيق تحقق منابع (درآمدها و ساير منابع) و مصارف (پرداخت هاي جاري و عمراني) به تفکيک ماموريت و برنامه (شامل جاري عمراني، مشارکتي و تعهدي) را در دوره هاي زماني ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و ساليانه در قالب يکسان تهيه و به همراه تراز آزمايشي ممهور به مهر و امضاي شهردار  به شوراي اسلامي شهر همدان ارائه نمايد.

۶: شهرداري موظف است حداکثر تا پايان خرداد ماه سال ۹۸؛ نسبت به خريد و پياده سازي نرم افزارهاي جامع درآمد، شهرسازي و نوسازي برابر ضوابط و بودجه مصوب اقدام نمايد.

۷: شهرداري میبايست در راستاي حرکت به سمت شهرداري هوشمند و تحقق شفافيت در امور، نسبت به تکميل و راه اندازي کامل بايگاني الکترونيکي و انجام مميزي املاک و مستغلات اقدام نمايد و گزارش اقدامات انجام داده را بصورت سه ماهه به شوراي اسلامي شهر همدان ارسال نمايند.

۸: شهرداري همدان برابر ضوابط و مقررات بخشي از درآمدهاي حاصل از مستغلات خود را براي تعمير و نگهداري املاک مورد اجاره (سرقفلي) که به تعمیرات نیاز دارند و در قالب رديف هاي مصوب بودجه سال ۱۳۹۸ هزينه نمايد.

۹: در راستای کاهش هزینه های اداری ،لازم است شهرداري پيشنهادات قانونی خود را در جهت کاهش حداقل ۳۰ درصدي خودروهاي اداري متعلق به شهرداري پس از بررسي تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.

۱۰: شهرداري همدان موظف است با توجه شرايط اقتصادي حاکم بر کشور و تاکيدات مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي اقتصاد مقاومتي؛ اقدامات لازم اجرايي را در جهت رعايت اصل صرفه جويي، پرهيز از اسراف و کاهش هزينه هاي جاري و ملزومات اداري بويژه در مورد هزينه هاي آب، برق، گاز و تلفن به عمل آورد و گزارش اقدامات خود را به صورت هر چهار ماه يکبار به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.

۱۱: شهرداري همدان مکلف است در راستاي تحقق منابع مرتبط به کمک هاي اعطايي دولت و سازمان هاي دولتي بويژه در خصوص بازآفريني محلات هدف؛ حداکثر تلاش و همت خود را گمارده و اقدامات لازم را تا وصول آن بعمل آورد.

۱۲: به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها؛ به شهرداري همدان اجازه داده مي شود مطابق دستورالعمل نحوه هزينه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداري (ابلاغي بهمن ۱۳۹۵ سازمان شهرداري ها و دهياري ها)؛ به تشخيص و درخواست شهردار محترم و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر، نسبت به هزينه کرد از رديف هاي ماده ۱۶ و ۱۷ بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ اقدام نمايد و گزارش عملکرد سه ماهه آن را به شورا ارسال نمايد. سقف هزينه کرد هر ماه معادل يک دوازدهم بودجه مصوب مي باشد.

۱۳: شهرداري همدان مي تواند در جهت ايجاد انگيزه و تشويق شهروندان در خصوص پرداخت به موقع و غيرحضوري عوارض هاي نوسازي، کسب و پيشه و …، پيشنهادهاي مدون خود در قالب هداياي نقدي و غيرنقدي به شهروندان همداني را جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر همدان ارسال نمايد.

۱۴: شهرداري همدان مکلف است در جهت شفافيت و همچنين رفع محدوديت هاي گزارشات حسابرسي در دوره هاي گذشته؛ نسبت به حل مغايرت هاي فيمابين مناطق، سازمان ها و حساب هاي فيمابين اقدام نموده و گزارش آن را تا پايان تير ماه ۱۳۹۸ به شوراي اسلامي شهر همدان ارائه نمايد.

۱۵: به کلیه سازمان ها با صلاحدید شهردار به شهرداري اجازه داده مي شود در جهت دريافت مطالبات خود از مناطق و در صورت پرداخت نقدي، نسبت به ارائه تخفيف ۲۰ درصدي به آنها اقدام نموده و مطالبات خود را دريافت نمايد.

۱۶: به منظور هماهنگي و نظارت بر عملکرد شهرداري و سازمان هاي تابعه؛ شهرداري همدان مي بايست در پرداخت

هزينه هاي مزايا و اضافه کاری کارکنان (موضوع ماده ۲ اعتبارات جاري يودجه مصوب)؛ هماهنگي هاي لازم را با عنايت به اصل عدالت محوري و حس انگيزشي در جهت يکسان سازي در مقدار و ميزان پرداخت هزينه هاي مذکور اهتمام جدي به عمل آورد.

۱۷: شهرداري همدان و کليه سازمان هاي وابسته موظف اند هرگونه تغيير در بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ خود را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و حداکثر تا پايان آذرماه سال ۱۳۹۸ در قالب اصلاحيه و يا متمم بودجه تهيه و جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر همدان ارسال نمايد.

۱۸: شهرداری همدان موظف است ۲۰ درصد از سرجمع اعتبارات فرهنگي خود را به استثناي هزینه های عمرانی و همچنین تملک در چارچوب سیاست های مصوب ابلاغی شورای عالی ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ، صرف این امور نمايد.

۱۹: شهرداري مناطق موظف هستند تا زمان پیاده سازی خزانه داری کل بهاي خدمات آتش نشاني و سازمانهای وابسته که شهرداری اخذ مي نمايند، ماهيانه سرجمع مبالغ را مشخص کرده و در دفاتر قانونی امور مالي شهرداري منعکس نمايند و حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به سازمان آتش نشانی و سازمانهای وابسته پرداخت نمايند.

۲۰: به منظور هماهنگي و افزايش اثربخشي برنامه هاي آموزش شهروندي؛ لازم است هرگونه هزينه کردي از رديف آموزش شهروندي (فرم شهري) در مناطق و (فرم اداری) سازمان ها صرفاً پس از تائيد کميته آموزش شهروندي و با هماهنگي مدير فرهنگي-اجتماعي منطقه يا کارشناس فرهنگي-اجتماعي رابط مستقر در سازمان مربوطه صورت پذيرد. همچنين هزينه کرد از رديف آموزش شهروندي (فرم اداري) بودجه مناطق با هماهنگي مدير فرهنگي-اجتماعي منطقه انجام خواهد پذيرفت.

۲۱: شهرداري همدان (سازمان مديريت پسماند) اقدامات خود را جهت تهيه و تدوين دستورالعمل استفاده از مصالح تجديدپذير در ساختمان ها جهت کاهش نخاله هاي ساختماني با بهره گيري از کارشناسان مطلع در اين حوزه به عمل آورد  و دستورالعمل مربوطه را به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايند.

۲۲: تاکيد مي گردد خريد هرگونه خودروي خارجي جهت امور اداری در شهرداري همدان ممنوع مي باشد و شهرداري موظف به خريد خودروهاي داخلي طبق ضوابط و مقررات است.

۲۳: شهرداري موظف است برابر ضوابط و مقررات و تا سقف رديف بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ مطالعات کارشناسي خود را در حوزه حمل و نقل، ترافيک و پدافند غیرعامل در پياده راه هاي منتهي به ميدان امام (ره) (پياده را خيابان باباطاهر و خيابان شهدا) به عمل آورده و گزارش آن را به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.

۲۴: سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي مطالعات و پيگيري لازم برابر اساسنامه و ضوابط و مقررات جهت شناسايي و جانمايي ۴ بازارچه محلي در مناطق شهرداري برابر نيازهاي هر منطقه به عمل آورده و گزارش آن را به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.

۲۵: شهرداري اقدامات لازم خود را در جهت وصول اعتبارات دولتي خصوصا در مناطق بازآفريني را از دولت به عمل آورد و اقدامات لازم را در جهت هزينه کرد آن برابر مقررات انجام دهد.

۲۶: شهرداري مکلف است برنامه و طرح کاملي جهت کاهش هزينه هاي خدمات شهري با توجه به آموزش شهروندان به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.

۲۷: شهرداري همدان مکلف است قبل از اقدام به اجراي پروژه هاي بزرگ؛ برابر مقرارت نسبت به تهيه پيوست هاي اقتصادي، مالي، زيست محيطي، ترافيکي، فرهنگي و اجتماعي اقدام نمايد. در اين راستا لازم است براي سال ۱۳۹۸ حداقل ۵ پروژه جهت انجام ارزيابي اجتماعي (با محوريت دبيرخانه ارزيابي) تعيين و با در نظر گرفتن بودجه (تا سقف ۵% از کل اعتبار پروژه) به انجام برسد. کلیه پروژه های مطالعاتی ،پژوهشی شهرداری می بایست  مصوبه شورای پژوهشی مرکز مطالعات وپژوهش های شورای اسلامی شهر همدان را داشته باشد . عقد هر گونه قرارداد و پرداخت مبالغ خارج از مصوبه شورای پژوهشی مرکز ممنوع می باشد .

۲۸: لازم است از رديف ۲۰۵۰۴ در کليه مناطق و سازمان ها تا سقف ۵ ميليارد ريال با سياست گذاري سازمان سيما و منظر شهري يا شرکت توسعه گردشگري شهرداري همدان )در صورت تاسيس( در راستاي تبليغات گردشگري در مبدا هزينه گردد.

۲۹: شهرداري موظف است پيگري هاي لازم را در خصوص تاسيس شرکت توسعه گردشگري همدان در سال ۱۳۹۸ به انجام رساند و گزارش آن را به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.

۳۰: لازم است وصولي عوارض خودرو تا  مبلغ ۵۰ ميليارد ريال ابتدا به حساب شهرداري منطقه ۴ واريز گردد و مازاد بر اين مبلغ به حساب سازمان حمل و نقل ترافيک واريز شود.

۳۱: سازمان فرهنگي ورزشي و اجتماعي شهرداري همدان موظف است تا پايان ارديبهشت ماه ۱۳۹۸ گزارش اقدامات خود را در خصوص قانونمند نمودن هر گونه فعاليت ورزش قهرماني بر اساس اساسنامه سازمان و طبق ضوابط و مقررات به شوراي اسلامي شهر ارائه نمايد.

۳۲: دو درصد از وصولي رديف ارزش افزوده به زير ساخت ها و پشتيباني پروژه هاي فناوري اطلاعات در سازمان فناوري اطلاعات تخصيص يابد.

۳۳: سازمان آتش نشاني اقدامات قانونی و اجرايي خود را در جهت وصول وام ۵۰ ميليارد ريالي تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۸ جهت خريد تجهيزات مورد نياز سازمان به عمل آورد.

 

– نامه شماره ۲۰۵۸۰/۱۱/۱۰ مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ شهرداری (۳۷۲۷۰۹/ش مورخ ۱۲/۱۲/۹۷) مطرح و با مفاد صورتجلسه شماره ۲۶۶ کمیسیون نامگذاری با استناد به بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون شوراها بشرح زیر موافقت شد.

ردیف مصوبات جلسه شماره ۲۶۶ کمیسیون نامگذاری

۱ با عنایت به درخواست تعاونی مسکن ارتش موسوم به پروژه صیاد ، مقرر شد نماینده بنیاد شهید اسامی شهدای معزز نیروی زمینی را جهت نامگذاری معابر تفکیکی آن منطقه در جلسه بعدی کمیسیون اعلام و تصمیم گیری در این خصوص انجام شود.

۲ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه فاقد نام واقع در میدان رسالت ، خیابان رسالت، خیابان عدالت، روبروی حقیقت ۱۵ به نام شریعت نامگذاری شود

۳ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه موسوم به انتهای شهید قاسمی  واقع در میدان رسالت ، خیابان رسالت، خیابان عدالت، به نام عدالت جنوبی نامگذاری شود

۴ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه موسوم به ۱۲ متری مردمی  واقع در میدان رسالت ، خیابان رسالت، خیابان عدالت، کوچه موسوم به انتهای شهید قاسمی ، کوچه شهید قاسمی ،  به نام مردم نامگذاری شود

۵ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه موسوم به ۸ متری مردمی  واقع در میدان رسالت ، خیابان رسالت، خیابان عدالت، کوچه موسوم به انتهای شهید قاسمی ، به نام لاله  نامگذاری شود

۶ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد به جهت آدرس دهی صحیح، کوچه شهید قاسمی واقع در میدان رسالت ، خیابان امیریه این کوچه به دو قسمت شهید قاسمی (شرقی) و شهید قاسمی (غربی)  نامگذاری شود

۷ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه های بی نام واقع در بلوار شهید مطهری، ابتدای جاده قدیم حصار حاج شمسعلی (سمت چپ) به ترتیب به نام های  ۱۲ مرداد و ۱۰ متری شهریور نامگذاری گردند.

۸ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه های بی نام واقع در بلوار شهید مطهری، ابتدای جاده قدیم حصار حاج شمسعلی ، بلوار شمس به نام کوچه آفتاب و بن بست داخل آن به نام  بن بست مهتاب نامگذاری گردد.

۹ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد به جهت مشابهت اسمی، کوچه رسالت واقع در میدان شیرسنگی، بلوار لاله، به نام کوچه ارکیده و دو کوچه واقع در آن به نام های کوچه ارکیده ۱ و بن بست ارکیده ۲ نامگذاری گردند.

۱۰ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد معبر بدون نام واقع در کوی شهید بهشتی، میدان لاله، بلوار شهدای مزداگینه به نام کوچه ققنوس نامگذاری گردد.

۱۱ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه های فاقد نام واقع در کوی شهید بهشتی، میدان لاله، کوچه طاووس،  به نام کوچه صنوبر و معبر فرعی داخل آن به نام کوچه چنار نامگذاری گردد.

۱۲ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد به جهت تسهیل در آدرس دهی، کوچه های رفاه ۲ و رفاه ۴ واقع در کوی شهید بهشتی خیابان رفاه ، به دو قسمت  رفاه ۲و ۴ شرقی و غربی نامگذاری شوند.

 

– نامه شماره ۲۱۶۳۸/۱۱/۱۰ مورخ ۲۵/۱۲/۹۷ شهرداری (۳۷۳۶۳۵/ش مورخ ۲۵/۱۲/۹۷) مطرح و با مفاد صورتجلسه شماره ۲۶۷ کمیسیون نامگذاری با استناد به بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون شوراها بشرح زیر موافقت شد. با این توضیح که چون بند ۳ صورتجلسه نیاز به توضیحات دارد مصوب نشد.

ردیف مصوبات

۱ با عنایت به درخواست فرماندهی نیروی انتظامی مبنی بر نامگذاری معبری به نام «سرباز» مقرر شد محلی مناسب در خصوص این نامگذاری مد نظر اعضای کمیسیون قرار گیرد.

۲ با عنایت به درخواست ورثه مرحوم حاج محمد حسین زرین مبنی برنامگذاری باغ گلها به نام زرین، با عنایت به بررسی صورت گرفته مشخص شد ملک مذکور توسط شهرداری خریداری شده و با درخواست مذکور مخالفت شد.

۳ با عنایت به درخواست خانواده و  اهالی محوطه برجهای سپید( واقع در خیابان مرحوم مسکین ) در خصوص نامگذاری کوچه اتحاد به نام استاد عبدالله برق لشگری ، با حفظ نام قبلی نامگذاری گردد.

۴ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه بدون نام واقع در خیابان ارغوان در کوی شهید بهشتی، بلوار شهید صیاد شیرازی به نام عقیق نامگذاری گردد .

۵ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه بدون نام واقع در خیابان ارغوان در کوی شهید بهشتی، بلوار شهید صیاد شیرازی بعد از کوچه عقیق به نام سمن نامگذاری گردد .

۶ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه بدون نام واقع در خیابان ارغوان در کوی شهید بهشتی، بلوار شهید صیاد شیرازی بعد از کوچه سمن به نام نرگس نامگذاری گردد .

۷ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه بدون نام واقع در خیابان ارغوان در کوی شهید بهشتی، بلوار شهید صیاد شیرازی بعد از کوچه نرگس به نام مینا نامگذاری گردد .

 

– نامه شماره ۲۲۳۰۲/۱۱/۱۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ شهرداری (۳۷۳۷۸۱/ش مورخ ۲۶/۱۲/۹۷) مطرح و با مفاد صورتجلسه شماره ۲۶۸ کمیسیون نامگذاری با استناد به بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون شوراها بشرح زیر موافقت شد. با این توضیح که چون بندهای ۷ و ۸ صورتجلسه نیاز به توضیحات دارد مصوب نشد.

ردیف مصوبات

۱ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد بن بست بدون نام در بلوار شهید مطهری، ۱۸متری رسالت، کوچه شهید عشرت مردانیان، کوچه دانش ۲ به نام بن بست شاهین مصوب شود.

۲ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد معابر بی نام واقع در بلوار شهید مطهری، ۱۸متری رسالت، به ترتیب به نام های ۸ متری شهاب و ۱۸متری ستاره نامگذاری گردند.

۳ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد معابر بی نام واقع در بلوار شهید مطهری، انتهای کوچه مژده، مابین کوچه شهید قاسمی و سیمین به نام سپید نامگذاری گردد.

۴ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد بن بست بدون نام در بلوار شهید مطهری، ۱۸متری رسالت، کوچه شهید عشرت مردانیان، کوچه دانش ۲ به نام بن بست شاهین مصوب شود.

۵ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شدخیابان ۱۸ متری هدایت واقع در خیابان صدف به علت اینکه توسط خیابان سعادت به دو قسمت تقسیم می شود به نام های هدایت (شرقی) و هدایت (غربی) نامگذاری شود.

۶ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه ۸ متری بی نام واقع در میدان سفیر امید موازی بلوار آیت الله صدر به نام مروارید نامگذاری شود.

۷ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد معبر بی نام واقع در بلوار شاهد، خیابان حکما، خیابان ارشاد ، مابین کوچه های رشد ۶ و رشد ۷ به نام رویش نامگذاری شود.

۸ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد معبر بی نام واقع در بلوار شاهد، خیابان حکما، خیابان ارشاد ، مابین کوچه های رشد ۷ و رشد ۸ به نام پویش نامگذاری شود.

۹ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد معبر در امتداد خیابان زرین (سمت راست) واقع در بلوار شاهد، به نام بهاران نامگذاری شود.

۱۰ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد خیابان صادقیه واقع در خیابان چمران ، خیابان ۱۸ متری صادقیه به نامهای صادقیه (شرقی) و صادقیه (غربی) نامگذاری شود.

۱۱ با عنایت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۲ مصوب شد کوچه فاقد نام واقع در خیابان چمران ، خیابان ۱۸ متری صادقیه بعد کوچه طلوع به نام شفق نامگذاری شود.

 

– نامه شماره ۱۸۷۰۰/۱۱/۱۰ مورخ ۱۵/۱۱/۹۷ شهرداری (۳۷۱۳۵۳/ش مورخ ۱۵/۱۱/۹۷) مطرح و با احداث سرویس بهداشتی و وضوخانه برای مسجد کلپا موافقت شد مشروط بر اینکه :

الف- سرویس بهداشتی پس از احداث به شکل عمومی و باز بودن به صورت دائم باشد.

ب- شهرداری ردیف بودجه مورد نیاز و تغییرات لازم در بودجه را پیشنهاد دهد.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *