رضوان سلماسی

نام و نام خانوادگی :  رضوان سلماسی

نام پدر :  رسول

تاریخ تولد :  ۱۳۴۷

تحصیلات :  کارشناسی ارشد تربیت بدنی

سمت :  رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

روزهای ملاقات :  سه شنبه

ساعت ملاقات : ۱۲ الی ۱۳:۳۰

مکان ملاقات : اتاق ۱۰۶

مسئول دفتر: آقای صادقی

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۱۲ الی ۱۳:۳۰