مریم روانبخش

نام و نام خانوادگی :  مریم روانبخش

نام پدر :  حسین علی

تاریخ تولد :  ۱۳۵۸

تحصیلات :  کارشناسی ارشد حقوق

سمت :  رییس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی

روزهای ملاقات :  سه شنبه

ساعت ملاقات : ۸ الی ۱۰

مکان ملاقات : اتاق ۱۰۴

مسئول دفتر: آقای صادقی

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۸ الی ۱۰