ابراهیم مولوی

نام و نام خانوادگی :  ابراهیم مولوی

نام پدر :  رحمت ا…

تاریخ تولد :  ۱۳۴۸

تحصیلات :  دکترای شهرسازی

سمت :  سخنگوی شورا

روزهای ملاقات : سه شنبه

ساعت ملاقات : ۱۰ الی ۱۲

مکان ملاقات : اتاق ۳۰۳

مسئول دفتر: آقای صادقی

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۱۰ الی ۱۲