علی فتحی

نام و نام خانوادگی :  علی فتحی

نام پدر :  محمد علی

تاریخ تولد :  ۱۳۵۷

تحصیلات :  کارشناسی ارشد ادبیات

سمت :  نایب رئیس شورا

روزهای ملاقات : همه روزه

ساعت ملاقات : ۱۲ الی ۱۴

مکان ملاقات : اتاق ۲۰۳

مسئول دفتر: آقای صادقی

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۱۲ الی ۱۴