علی رحیمی فر

نام و نام خانوادگی :  علی رحیمی فر

نام پدر :  حسین علی

تاریخ تولد :  ۱۳۴۳

تحصیلات :  کارشناسی ارشد عمران – سازه

سمت :  رئیس کمیسیون فنی عمرانی

روزهای ملاقات :  شنبه

ساعت ملاقات : ۸ الی ۱۰

مکان ملاقات : اتاق ۱۰۵

مسئول دفتر: آقای صادقی

تلفن : ۸-۳۸۳۷۰۱۰۴

زمان پاسخ گویی : ۸ الی ۱۰