Author - روابط عمومی

حمید بادامی نجات:

ضرورت راه اندازی سامانه هوشمند حمل و نقل شهرداری همدان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: سامانه هوشمند و شیوه های الکترونیک پرداخت خرد باید در حوزه حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان به ویژه در حوزه تاکسیرانی راه اندازی شود

ادامه مطلب..

حسین قراباغی:

سرمایه گذاری های شهرداری همدان تعیین تکلیف شود

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی تأکید کرد: وضعیت سرمایه گذاری ها و سهام شهرداری همدان در حوزه های مختلف به منظور مدیریت صحیح، یافتن متولی پاسخگو، جلوگیری از پراکندگی ها و حفظ سرمایه های شهر، تعیین تکلیف شود.

ادامه مطلب..