Author - روابط عمومی

تاکید‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان:

رضایتمندی مردم از مدیریت شهری جزو اولویت های شورای پنجم است

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان گفت: استقرار میز خدمت برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و رضایتمندی مردم از مدیریت شهری از اولویت های شورای پنجم است.

ادامه مطلب..

در دیدار اعضای شورای شهر همدان با مشاور اقتصادی معظم انقلاب رهبری مطرح شود:

تعریف مسیرهای گردشگری نیاز اساسی شهر همدان است

با پیگیری های رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی، رئیس و اعضای شورا با علی آقا محمدی مشاور اقتصادی رهبر معظم انقلاب در اتاق جلسات بیت رهبری پیرامون مباحث مدیریت شهری به ویژه حوزه اقتصادی، سرمایه گذاری و گردشگری دیدار کرده و به گفتگو پرداختند.

ادامه مطلب..

گزارش تصویری:

برگزاری پنجمین نشست شهر اندیشی با محوریت «ناحیه محوری‌‌؛ ابعاد و آثار»

گزارش تصویری:به همت مرکز‌ مطالعات‌ و‌ پژوهش‌های‌شورای‌ اسلامی شهر‌ همدان پنجمین نشست شهر اندیشی با محوریت «ناحیه محوری‌‌؛ ابعاد و آثار» با حضور رضا عبدلی مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری تهران به عنوان کارشناس و مهمان ویژه نشست، رییس و اعضای شورا و شهردار همدان برگزرا شد.

ادامه مطلب..

رئیس شورای اسلامی شهر همدان:

ارتقای مشارکت شهروندان با تقویت نواحی شهرداری محقق می شود

پنجمین نشست شهر اندیشی،به همت مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان با عنوان «ناحیه محوری، ابعاد و آثار» با حضور رئیس و اعضای شورا،  مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری همدان به عنوان کارشناس و میهمان ویژه در سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی عین القضات همدان برگزار شد و در این نشست بر تقویت نواحی شهرداری تأکید شد.

ادامه مطلب..

تاکیدنایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان:

طرح جامع متناسب با نیاز شهر بازنگری شود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر همدان تمام توان خود را برای نظارت بر روند بازنگری طرح جامع خواهد داشت، بنابراین مشکلات و نیازهای شهر در تدوین طرح جامع شهر باید پیش بینی شود تا شهری آباد را با افتخار به آیندگان تحویل دهیم.

ادامه مطلب..