کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

رضوان سلماسی:

سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی، اولویت شهرداری نیست

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: سیاست گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی، اولویت شهرداری همدان نیست.

ادامه مطلب..

کامران گردان در صحن شورا:

مخالف قطع حتی یک درخت هستیم

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به قطع تعدادی اصله درخت در اردوگاه فجر، گفت: موضع شورا مخالفت با قطع حتی یک درخت است که باید شهرداری این مهم را بررسی کند و در صورت محرز شدن آن، به مراجع قضایی ارجاع شود.

ادامه مطلب..

تاکید گردان در صحن شورا:

استفاده از تجارب شهرهای موفق در امر سرمایه‌گذاری و گردشگری

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: حمایت جدی از سرمایه‌گذاران رونق اقتصادی جامعه را به همراه دارد.

ادامه مطلب..

سید مسعود عسگرریان:

افزایش فضای سبز شهری ویژه بانوان همدانی

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی با تأکید بر افزایش فضای سبز ویژه بانوان در شهر، گفت: انتظار می رود با تغییر رویکرد و ماهیت چندین پارک در مناطق 4گانه شهر بدون تخریب و تنها با محصور کردن آن، این پارک ها به عنوان پارک بانوان در نظر گرفته شود.

ادامه مطلب..

سلماسی خبر داد:

اعضای شورای شهر همدان به انجمن اهدای عضو پیوستند

جلسه این هفته کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با حضور هیأت مدیره انجمن اهدای عضو استان همدان و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان برگزار شد و در این جلسه اعضای کمیسیون ضمن ثبت نام به عضویت انجمن اهدای عضو پیوستند.

ادامه مطلب..

تاکید رضوان سلماسی:

گردشگری در برنامه ریزی و سیاست های سازمان فرهنگی شهرداری لحاظ شود

نخستین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با حضور رییس و اعضای کمیسیون پیرامون ارائه گزارش ستاد اسکان و تسهیلات نوروزی و بررسی نامه ها برگزار شد.

ادامه مطلب..