کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری

گزارش تصوصیری:

بازدیدکمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورا از روند اجرایز پروژه های عمرانی

گزارش تصوصیری: بازدید رئیس و اعضای کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همداناز روند اجرای تعدادی از پروژه های عمرانی منطقه 2 شهرداری از جمله تفکیک قطعاتی ملک دکتر فرهپور در 18 متری ذوالفقار، باغ گلها واقع در 18 متری عمران و زمنی مجاور عمارت نورمهال.

ادامه مطلب..

 گزارش تصویری؛

بررسی برنامه پنج ساله شهرداری در صحن شورا

 گزارش تصویری؛ بررسی رویه تهیه و تدوین برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری همدان و پیاده‌سازی آن (برنامه پنج ساله شهرداری) در جلسه علنی صحن شورا

ادامه مطلب..

تأکید کامران گردان در صحن شورا:

برنامه پنج ساله شهرداری کاربردی باشد

رئیس شورای اسلامی شهر همدان بر عملیاتی بودن برنامه پنج ساله شهرداری تأکید کرد و گفت: این طرح باید به گونه ای تهیه شود که نقشه راهی برای شهرداری باشد.

ادامه مطلب..

کامران گردان در صحن شورا:

مدیریت‌شهری تنها متولی حفظ آثار تاریخی نیست

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه موضع شورای شهر در خصوص حفظ آثار تاریخی مشخص است، گفت: آثار تاریخی باید حفظ شود؛ اما به تنهایی قادر به این کار نیستیم.

ادامه مطلب..

کامران گردان خبر داد:

حل مشکلات مسکن مهر با همکاری راه و شهرسازی و مدیریت شهری

رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر همدان به منظور هم اندیشی برای رفع مشکلات امور شهری از جمله مسکن مهر و تعاونی کوثر نیروی انتظامی با مدیرکل راه و شهرسازی استان دیدار کردند.

ادامه مطلب..