گااری تصاویر

گزارش تصویری:

بازدیدکمیسیون شهرسازی معماری از سطح شهر

بازدید اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان از سطح شهر به منظور بررسی نقشه وضع موجود ارائه شده در طرح جامع شهر همدان با حضور نماینده معاونت معماری شهرسازی شهرداری و مسؤل شهرسازی مناطق.

ادامه مطلب..

آیین بازگشایی مدارس با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهرهمدان

آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی 97-98 با حضور اعضای شورای اسلامی شهر همدان همراه با نواختن زنگ مدارس این شهر، برگزار شد.

ادامه مطلب..