گااری تصاویر

گزارش تصویری:

حضور رئیس و اعضای شورا در چهلمین اجلاس جهانی گردشگری همدان ۲۰۱۸ 

حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر همدان در چهلمین اجلاس جهانی گردشگری همدان 2018 

ادامه مطلب..

گزارش تصویری:

بازدیدکمیسیون شهرسازی معماری از سطح شهر

بازدید اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان از سطح شهر به منظور بررسی نقشه وضع موجود ارائه شده در طرح جامع شهر همدان با حضور نماینده معاونت معماری شهرسازی شهرداری و مسؤل شهرسازی مناطق.

ادامه مطلب..