اکبر کاوسی امید

——

نام و نام خانوادگی : اکبر کاووسی امید
نام پدر : مروتعلی
تاریخ تولد : ۱۳۵۸
تحصیلات : کارشناسی ارشد ریاضی محض
سمت : رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی

 

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”true” ajax=”false”]