جواد گیاه شناس

———

 

نام و نام خانوادگی :جواد گیاه شناس
نام پدر :  محمود
تاریخ تولد : ۲۲/۶/۱۳۵۵
تحصیلات :  دکترای سیاست‌گذاری عمومی
سمت :  عضو و ئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورا

 

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

[gravityform id=”9″ title=”false” description=”true” ajax=”false”]