حسین قراباغی

——

نام و نام خانوادگی : حسین قراباغی
نام پدر : علی
تاریخ تولد : ۱۳۵۵
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سمت : رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری

 

سوابق حرفه ای
ردیف منسب مدت
۱ کارمند سازمان جهاد سازندگی استان همدان ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۲ مدیریت در شعب و سرپرستی بانک مهر اقتصاد (صندوق بسیجیان) ۱۳۷۷-۱۳۹۳
۳ عضو کارگزاران حج و زیارت استان همدان ( مدیر حج و عتبات) ۱۳۸۷- ادامه دارد
۴ فرمانده پایگاه مقاومت شهدای قراویز (مسجد امیر المومنین) ۱۷ سال
۵ عضو شورای اسلامی شهر همدان (دوره چهارم)
۶ رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، حقوقی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان ۴ سال
۷ عضو فعال کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان ۴ سال
۸ عضو فعال کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان ۲ سال
۹ عضو کمیسیون نظارت بر اصناف استان همدان ۳ سال
۱۰ نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷ ۲ سال
۱۱ نائب رئیس هیات کنگ فو استان همدان ۲ سال
۱۲ نایب رئیس هیات پیشکسوتان ورزش استان همدان ۲ سال
۱۳ مسئول هیات امنای چند هیات مذهبی ۲۵ سال
۱۴ نماینده شورای اسلامی شهر همدان در شوراهای سازمانی چند سازمان شهرداری همدان ۴ سال
۱۵ مشاور فرهنگی اجتماعی استان همدان (دکتر مرادی) ۲ سال
۱۶ مشاور فرهنگی اجتماعی شهردار همدان ( مهندس علیقی زاده)  ۱ سال
۱۷ رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان ۱۳۹۷- ادامه دارد

 

سوابق اجرایی:

 

بانک مهر اقتصاد استان همدان

 • رئیس شعبه مرکزی استان همدان
 • رئیس شعبه اکباتان
 • رئیس شعبه باباطاهر
 • رئیس شعبه صالح آباد
 • معاونت طرح و برنامه استان همدان
 • معاونت اداری پشتیبانی استان همدان

شورای اسلامی شهر همدان

 • بررسی و رسیدگی بودجه شهرداری همدان و ۱۶ سازمانهای وابسته
 • بررسی و رسیدگی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری همدان و ۱۶ سازمانهای وابسته
 • بررسی و رسیدگی حسابرسی شهرداری همدان و ۱۶ سازمانهای وابسته
 • بررسی و رسیدگی تفریغ بودجه شهرداری همدان و ۱۶ سازمانهای وابسته
 • بررسی اصلاحیه و متمم بودجه شهرداری همدان و ۱۶ سازمانهای وابسته
 • بررسی و رسیدگی لوایح شهرداری در قالب توافقنامه بالغ بر ۸۰۰ پرونده
 • تهیه دستور العمل اجرایی اقتصاد مقاومتی در باب سرمایه گذاری و کسب درآمد و هزینه کرد در شهرداری همدان و سازمانهای وابسته
 • تهیه دستور العمل نحوه ثبت و نظارت بر هزینه کردهای ماده ۱۷ و ۱۶  بودجه شهرداری همدان
 • تهیه دستور العمل های شفافیت و نحوه بودجه ریزی و هزینه کردهای اعتبارات فرهنگی برابر استاد بالادستی.

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

[gravityform id=”4″ title=”false” description=”true” ajax=”false”]