سید مسعود عسگریان

——————

 

نام و نام خانوادگی :  سید مسعود عسگریان
نام پدر :  سید منصور
تاریخ تولد :  ۱۳۴۴
تحصیلات :  کارشناسی ارشد مدیریت
سمت :  رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری

 

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

[gravityform id=”7″ title=”false” description=”true” ajax=”false”]