علی رحیمی فر

——–

نام و نام خانوادگی : علی رحیمی فر
نام پدر :  حسین علی
تاریخ تولد :  ۱۳۴۳
تحصیلات : کارشناسی ارشد عمران – سازه
سمت :  رئیس کمیسیون فنی عمرانی

 

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

[gravityform id=”8″ title=”false” description=”true” ajax=”false”]