علی فتحی

—–

نام و نام خانوادگی :  علی فتحی
نام پدر :  محمد علی
تاریخ تولد :  ۱۳۵۷
تحصیلات :  کارشناسی ارشد ادبیات
سمت : رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و محیط زیست شورا

 

 

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

[gravityform id=”12″ title=”false” description=”true” ajax=”false”]