کامران گردان

———-

نام و نام خانوادگی :  کامران گردان
نام پدر :  جعفر
تاریخ تولد :  ۱۳۳۲
تحصیلات :  کارشناسی ارشد مدیریت
سمت :  رئیس شورا

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

در دست تکمیل ..

توانایی
توانایی ها
توانایی ها
توانایی ها

در دست تکمیل ..

[gravityform id=”2″ title=”false” description=”true” ajax=”false”]