برچسب ها - کمیسیون اقتصاد، سرمایهگذاری و گردشگری

موانع سرمایه گذاری عامل عدم پیشرفت گردشگری

رئیس کمیسیون اقتصاد سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان گفت: موانع سرمایه گذاری عامل عدم پیشرفت امور در این حوزه است. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، حسین قراباغی در جلسه کمیسیون اقتصاد سرمایه‌گذاری و گردشگری شورا که با حضور اعضای...

کميسيون حقوقي و رسيدگي به شکايات مردمي در شورا تشکيل شد

حسين قراباغي به عنوان رئيس کميسيون اقتصاد، سرمايه‌گذاري و گردشگري شورا و مريم روانبخش به عنوان رئيس کميسيون حقوقي و رسيدگي به شکايات مردمي  انتخاب شدند. سخنگوي شوراي اسلامي شهر همدان از اضافه شدن کميسيون حقوقي و رسيدگي به شکايات مردمي به تعداد کميسيون‌هاي شورا...