تقویم جشنواره

تقویم برگزاری جشنواره

  • افتتاحیه ، آغاز فراخوان و شروع ثبت نام (تبلیغات و اطلاع رسانی) : ۹۸/۰۳/۱۶
  • مهلت تحویل مدارک و تشکیل پرونده ها :۹۸/۰۴/۲۰
  • شروع داوری ها و بررسی پرونده ها : ۹۸/۰۵/۰۱
  • اختتامیه، معرفی و تقدیر از شهروندان : ۹۸/۰۶/۰۱