تماس با ما

نشانی دبیرخانه


پل های ارتباطی ما

تلفن های تماس : ۳ - ۳۸۲۰۱۳۰۱ - ۰۸۱

پست الکترونیک : topcitizen@hamedancouncil.ir

آدرس : همدان ، بلوار ارم، مرکز همایش های قرآنی و بین المللی شهر همدان