Monthly Archives - خرداد ۱۳۹۸

چشم‌انداز جشنواره، «همدان؛ شهر برتر با شهروندان برتر»

رئیس جشنواره شهروندان برگزیده همدان خبر داد:

چشم‌انداز جشنواره، «همدان؛ شهر برتر با شهروندان برتر»

رئیس جشنواره شهروند برگزیده همدان گفت: چشم‌انداز جشنواره شهروندان برگزیده، «همدان، شهر برتر با شهروندان برتر» با شناسایی، معرفی و برجسته سازی سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه شهری همدان است.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی جشنواره شهروندان برگزیده همدان؛ عباس صوفی در نشست سیاستگذاری جشنواره شهروندان برگزیده، با تأکید بر اینکه تبیین شاخص‌ها بر محور این چشم‌انداز ترسیم می‌شود، اظهار کرد: ارتقاء سطح مشارکت شهروندان در امور مدیریت شهری، مهمترین گام در مسیر پیشبرد اهداف مدیریت شهری است.

وی، ملاک انتخاب شهروند برگزیده را عامل به وظایف شهروندی دانست و افزود: این افراد به طور قطع در تمامی عرصه‎ها یاری‌رسان و همراه مدیریت شهری خواهند بود.

شهردار همدان؛ ماهیت برگزاری این جشنواره را الگوگیری مردم از ویژگی‌ شهروندان برگزیده برشمرد و بیان کرد: می‌‎بایست ارتقای تعاملات اثربخش بین شهروندان و مدیریت شهری در جشنواره برگزیده مورد توجه ویژه قرار گیرد.

گفتنی است؛ در پایان این نشست، اعضای شورای سیاستگذاری «جشنواره شهروندان برگزیده همدان» پیشنهادات خود را پیرامون شاخص‌ها، شعار، چشم‌انداز، اهداف و چهارچوب این جشنواره مورد بحث و بررسی قرار دادند

ادامه مطلب..