ایرنا: کمک ۱۰۰ میلیون ریالی شهرداری همدان برای درمان ملی پوش سابق بوکس

ایرنا: کمک ۱۰۰ میلیون ریالی شهرداری همدان برای درمان ملی پوش سابق بوکس

ایرنا: کمک ۱۰۰ میلیون ریالی شهرداری همدان برای درمان ملی پوش سابق بوکس

https://www.irna.ir/news/83337874/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D8%B3

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *