خبرگزاری صدا و سیما، مرکز همدان : فوت کودک شش ساله در آسانسور شورای شهر همدان

خبرگزاری صدا و سیما، مرکز همدان : فوت کودک شش ساله در آسانسور شورای شهر همدان

خبرگزاری صدا و سیما، مرکز همدان : فوت کودک شش ساله در آسانسور شورای شهر همدان

http://www.iribnews.ir/fa/news/2445629/%D9%81%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.