صورت‌جلسه شماره ۱۱۱

صورت‌جلسه شماره ۱۱۱

یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان ( سی و چهار مین جلسه سال ۱۴۰۱ ) در سال دوم دوره ششم ازساعت ۱۵/ ۱۸ روز سه شنبه مورخه ۱۱ / ۰۵ / ۱۴۰۱ پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا.. مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای محمود مسگریان ریئس محترم شورا در محل سالن جلسات شورا به منظور تعیین کمیسیون ها و اعضای کمیسیون ها بشرح زیر تشکیل شد
الف – انتخاب کمیسیون های داخلی شورا :
۱/الف- در اجرای ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امورمالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۱ / ۱/ ۱۳۷۸ هیات محترم وزیران تعداد، عنوان، اعضاء و نیز روسای کمیسیون های داخلی شورای اسلامی شهرهمدان برای سال دوم دوره ششم تا پایان

۱۴/ ۰۵/ ۱۴۰۲ به مدت یک سال به شرح زیر انتخاب شدند. همچنین درجلسه ای که با حضور اعضای کمیسیون ها برگزار گردید رئیس هر کمیسیون مشخص ومقرر گردید در اولین جلسه نایب رئیس ومنشی کمیسیون نیز انتخاب گردد .

 

ردیف کمیسیون رییس اعضا
۱ برنامه ، بودجه  وفناوری اطلاعات اکبر کاوسی امید کاوسی ،  بادامی ، شهابی نیا ، علی اکبر نظری ، حاج بابایی ، کرباسیان ، صفری .
۲ فرهنگی و اجتماعی  ، ورزشی سعید شهابی نیا شهابی نیا ، کاوسی ، کرباسیان  ، صفری  ، مسگریان ،  سعید نظری
۳ فنی عمرانی حمل ونقل وتر افیک مهدی حیدری حیدری  ، رحیمی فر  ، اکبر نظری  ،  بادامی   ،حاجی بابایی   .
۴ شهرسازی و معماری سعید حاج بابایی حاجی بابایی ، شهابی نیا ،  حیدری   ،کاوسی  امید  ،  مسگریان
۵ خدمات شهری ،زیست  محیطی و بهداشت علی اکبر نظری علی اکبر نظری  ، بادامی ،  رحیمی فر ، مسگریان ،
۶ نظارت ، بازرسی وامور اداری مرتضی کرباسیان کرباسیان ،  کاوسی ، حیدری ،  شهابی نیا ، صفری ، سعید نظری.
۷  سرمایه گذاری   ، مالی وگردشگری حمید بادامی نجات بادامی ، صفری ،  شهابی نیا ، کرباسیان ، حاج بابایی . علی اکبر نظری .
۸ حقوقی وشکایات مردمی علی رحیمی فر رحیمی فر ، بادامی ،  مسگریان ،  علی اکبر نظری .
۹ مرکز پژوهش ها سعید نظری حیدری ، شهابی نیا ، بادامی ، حاج بابایی .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *