صورت‌جلسه شماره ۱۴۰

صورت‌جلسه شماره ۱۴۰

یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (شصت و سومین جلسه سال ۱۴۰۱) در سال دوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۱۵ /۱۶ روز سه شنبه مورخه ۰۱/ ۰۹/ ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد :
– نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده :
– نامه شماره ۱۴۰۱۰۱۲۸۲۲۰۳۹۸ مورخه ۲۸ /۱/ ۱۴۰۱ شهرداری در خصوص شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری ها بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : به استحضار میرساند شیوه نامه امور سرمایه گذاری اخیر منضم به نامه شماره ۱۱۹۰۴۹ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۹ وزارت کشور، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. از آنجا که این شیوه نامه جایگزین شیوه نامه قبلی گردیده بنابراین با زمینه فکری و بررسی های قبلی از مفاد مندرج در آن که بعضا مندرجاتی از آن منجر به احتمال تداخل مسئولیت و تصمیم گیری و زمان بر بودن مراحل اجرای آن در جذب سرمایه گذاران و اجرای پروژه می گردید و عملا غیر قابل اجرا می نمود، شیوه نامه جدید جایگزین آن گردید، با این حال شیوه نامه اخیر با تغییراتی سازگار با شرایط موجود و نهایتا جهت تصویب در شواری اسلامی شهر تقدیم می گردد.
تغییرات پیشنهادی در شیوه نامه ارسالی به شرح ذیل است:
۱- در بخش اهداف در صفحه ۲ به جهت انطباق با اساسنامه سازمان بر لزوم انجام فرآیند هرگونه پروژۀ سرمایه گذاری و یا مشارکت در تمامی بخشهای شهرداری، صرفا توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی تاکید شده است.
۲- در تعریف شهرداریهای دارای سازمان و شهرداریهایی که هنوز ساختار سازمان سرمایه گذاری در آنها تعریف نشده است در صفحه ۹، با استناد به اساسنامه سازمان، توضیح داده شده که جایگاه شورای سازمان و هیئت مدیره چگونه است.
۳- در بخش ارزیابی پیشنهادهای فراخوان ها در صفحه ۲۱ به وظیفه کمیسیون معاملات سازمان اشاره شده است.
۴- در بخش تضامین صفحه ۲۳ میزان تضامین گوناگونی که در فرآیند فراخوان تا عقد قرارداد و اتمام آن، در روشهای مختلف سرمایه گذاری و یا مشارکت از سرمایه گذار اخذ میشود شرح داده شده است.
مصوبه : صرفاً با شیوه نامه فوق الذکربشرح پیوست والحاق تاکیدات شورای اسلامی شهر که پیوست آ ن می باشد ، مورد موافقت قرار گرفت .
– ارائه طرح :
– طرح مطالعاتی تحت عنوان گرمایش شهرها به شماره ثبت ۱۴۰۱۰۸۱۶۲۸۶۱۴۳ مورخه ۱۶/ ۸/ ۱۴۰۱ توسط جناب آقای رنجبران از کارشناسان کمیسیون سرمایه گذاری ، مالی و گردشگری در قالب power point ارائه و توضیحات ضروری لازم داده شد و تعدادی از اعضای محترم شورا نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
قرار شد طرح مطالعاتی مذکور جهت بررسی های کارشناسی و اقدامات لازم بعدی به مرکز مطالعات شورا ارجاع داده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *