صورت‌جلسه شماره ۱۴۹

صورت‌جلسه شماره ۱۴۹

یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (هفتادودومین جلسه سال ۱۴۰۱) در سال دوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۰۴/ ۰۹ روز یکشنبه مورخه ۱۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد:

الف – نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده :
– نامه شماره ۱۴۰۱۰۹۱۳۲۹۵۲۶۴ مورخه ۱۳/ ۹ /۱۴۰۱ شهرداری در موردکمک به اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان همدان بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه : احتراماً بپیوست درخواست ثبت شده به شماره ۱۰۰۱۴۰۱۵۶۴۷ مورخ ۶ /۵ /  ۱۴۰۱ اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان همدان تقدیم میگردد ، شهرداری همدان در نظر دارد مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰ ریال اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان همدان پرداخت نماید مزید استحضار اینکه موضوع در کمیته مساعدت ها مطرح گردیده مستدعی است در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید..
مستندات قانونی : شیوه نامه کمکهای بلا عوض موضوع بخشنامه شماره ۲۹۴۶۳ مورخ ۲۱ / ۰۷ /۱۳۹۹ سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت گردید.

– نامه شماره ۱۴۰۱۱۰۰۵۳۰۱۸۱۳مورخه ۵ / ۱۰/۱۴۰۱ شهرداری در مورد تصویب معاملات فروش زمین بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : احتراماً باستحضار می رساند پلاک ثبتی ۳۲۹۱۷ / ۱ به متراژ ۴۲ / ۲۱۰ مترمربع واقع در شکریه کوچه یحیوی ۱۲ متری نظری که بر اساس نظریه هیئت کارشناسی به مبلغ ۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت گذاری گردیده بود با برگزاری تشریفات مزایده به شرکت آریا بتن صنعت ماندگار به مبلغ ۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال بعنوان نفر اول فروخته شد و پیشنهاد نفر دوم (آقای مهدی نرگسی نیز به مبلغ ۱۰۰,۱۱۱,۹۹۹,۹۹۹ریال میباشد ) نظریه این که پیشنهاد نفر اول و دوم بیشتر از سقف تفویض اختیار تصویب معاملات به اینجانب می باشد خواهشمند است در صورت تصویب مراتب را ابلاغ فرمایند.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری مخالفت گردید.

– نامه شماره ۱۴۰۱۰۸۲۳۲۸۸۴۷۰ مورخه ۲۳ / ۸ / ۱۴۰۱ شهرداری در مورد تصویب معامله بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : احتراماً در اجرای مصوبه شماره ۱۴۰۱۰۴۱۳۲۴۳۹۵۹ مورخ ۱۳ / ۰۴ / ۱۴۰۱ (تفویض اختیار) باستحضار میرساند شهرداری همدان براساس ردیف بودجه مصوب در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه ی ذیل از طریق سامانه ستاد اقدام نماید. نظر به اینکه سقف ریالی آن فراتر از مبلغ تفویض اختیار می باشد خواهشمند است در رابطه با تصویب معامله ذیل تصمیمات مقتضی اتخاذ و مراتب را ابلاغ فرمایند.
اجرای پروژه احداث محور فرهنگی – گردشگری باباطاهر تا پوستی زاده با براورد ۰۱۷ / ۸۲۹ / ۴۵۲ / ۱۰۱ ریال
۱- مقدمه توجیهی محور فرهنگی – گردشگری پوستی زاده:
محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری برخوردار از “تمدن کهنِ لایه لایه و زنده” و پر تلاش درجهت “پیوند گذشته و آینده ی شهر”؛
شهر همدان جزء گردشگر پذیرترین شهرهای کشور است که هر ساله میزبان تعداد زیادی گردشگر داخلی و خارجی می باشد.اتصال محورهای تاریخی شهر که نقاط تاریخی و با ارزش شهر را به هم متصل می کند، محیطی جذاب و دعوت کننده برای شهروندان و گردشگران ایجاد کرده که در کنار احیای حیات اجتماعی، آنها را به پیاده روی و استفاده از وسایل نقلیه ی مختص گردشگری در همه ی ایام سال ترغیب خواهد کرد. از طرفی محور تاریخی گردشگری با ایجاد جذابیت در مناطق تاریخی موجب بازآفرینی کهن ترین محلات و رونق اقتصادی شهر خواهد شد.در پیاده را هها می بایستی همواره زندگی اجتماعی در جریان باشد از این رو سرزندگی از ویژگی های اساسی و اصلی پیاده را ههاست. این فضاهمچنین می بایستی بتواند جاذب طیف وسیعی از شهروندان بوده و خود را همواره با رویدادهای درون خود هماهنگ سازد. لذا انعطاف نیز ازویژگی های مهم در پیاده راهاست. در نهایت آنچه که متضمن حضور همه شهروندان و زندگی دائمی در پیاده را ههاست ایمنی این فضا می باشد. علاوه بر آن توجه به پتانسیلهای تاریخی محور پیاده جهت گردشگرپذیری موجب رونق اقتصادی منطقه می شودبا توجه به تحلیل و پردازش های صورت گرفته توسط مشاور طرح ، مشخص شد که کوچه ی آخوند جهت طراحی محور تاریخی- فرهنگی و گردشگری دارای اولویت می باشد.نظام حرکت و دسترسی پیشنهادی: نظام دسترسی حرکت پیشنهادی شامل چهار بخش می باشد که مربوط به مقاطع عرضی پیاده رو و سواره رو، دسترسی و حرکت درون سایت، ورودی های اصلی و فرعی و جانمایی پارکینگ های پیشنهادی می باشد. جابجایی افراد در امتداد پیاده راه غالباً به صورت پیاده است اما در صورت نیاز میتوان از تدابیر زیراستفاده کرد:
۱. خودروی برقی حمل ونقل. ۲. خودروی مخصوص گردشگری ۳.کالسکه
نظام کاربری و فعالیت پیشنهادی: نظام کاربری و فعالیت پیشنهادی شامل سه بخش تاریخی، خدماتی و تجاری میباشد که این کاربری ها در پلاک های واقع در مجاور کوچه آخوند پیشنهاد شده اند.
نظام فضاهای همگانی و محوطه آرایی پیشنهادی: کفسازی پیشنهادی علاوه برقابلیت عبور اضطراری خودرو شامل خطوط عبور افراد نابینا و کم بینا نیز می باشد.
نظام منظر شهری پیشنهادی: نظام منظر شهری پیشنهادی در چهار بخش دیدها، جدارهها، نورپردازی و نشانه ارائه شده است. علاوه بر آن نظام ارتفاعی جدید برای پلاکهای مجاور کوچه آخوند نیز پیشنهاد شده است.
مصوبه شورا با لایحه مبنی بر انجام معامله موافقت و مقرر گردید پس از تعیین برنده جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه گردد.

– طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۱۲۲۴۲مورخه ۱۱/۱۰/تعدادی از اعضای شورا در مورد الزام شهردرای به ارائه پیوست GIS برای ردیف های اجرای آسفالت در لایحه بودجه پشنهادی سالیانه بشرح زیر مطرح شد:
متن طرح : رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان سلام علیکم با احترام؛ طرح ذیل که به امضاء ده (۱۰) نفر از اعضاء شورا رسیده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم میگردد.
عنوان: الزام شهرداری به ارائه پیوست GIS برای ردیفهای اجرای آسفالت درلایحه بودجه پیشنهادی سالیانه –
مقدمه توجیهی: نظر به لزوم افزایش راندمان و بهره وری کمی و کیفی عملیات اجرای روکش آسفالت در شهر همدان و استفاده از این ظرفیت در محل های ضروری و بر اساس برنامه ریزی قبلی و جلوگیری از اعمال سلیقه در انتخاب محل های اجرای روکش آسفالت، الزم است شهرداری ضمن اینکه محاسبات مقدار آسفالت مورد نیاز در بودجه سالیانه را بر اساس نیاز سنجی دقیق و علمی تعیین نماید، نقشه GIS محل های مورد محاسبه در مقدار آسفالت مورد نیاز را به عنوان یک پیوست رسمی و قابل بررسی و ارزیابی، به پیوست الیحه بودجه سالیانه به شورای اسالمی شهر ارسال نماید.
– استنادات قانونی: تبصره های ۲ ، ۸ و ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور –
متن: شهرداری همدان موظف است نقشه GIS مربوط به محل های مورد نظر در برنامه عملیات روکش آسفالت مورد محاسبه در ردیفهای اجرای روکش آسفالت در بودجه سالیانه را به انضمام الیحه بودجه سالیانه پیشنهادی، به شورای اسالمی شهر، ارسال نماید .
مصوبه شورا : با طرح ارائه شده ی پیوست موافقت گردید.
– طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۱۲۲۴۳ مورخه ۱۱/۱۰ / ۱۴۰۱ تعدادی از اعضای شورا در خصوص تغییر نام بلوار موسوم به مسعودیه به نام بلوارعدالتخواهان بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : رئیس محترم شورای اسلامی شهر همدان
سلام‌علیکم با احترام؛ طرح ذیل که به امضاء شش (۶) نفر از اعضاء شورا رسیده است، جهت طی مراحل قانونی به حضور تقدیم می‌گردد.

نامگذاری بلوار موجود در کوی «باغستان» در منطقه ۲ به نام ” بلوار عدالتخواهان”
– مقدمه توجیهی: دادگری و عدالت از قدیمی‌ترین خواسته‌ها و مطالبات انسان‌ها در طول تاریخ بوده است. در واقع ریشه دادخواهی و عدالتخواهی در انسان را باید در فطرت حق‌گرای او جست. عدالت از جمله آرمان های اصلی انبیا و اوصیای الهی(ع) بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار خود با اعضای هیئت دولت سیزدهم، در این باره می فرمایند:
« اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه‌ی عدل است، کما اینکه اساس همه‌ی ادیان بر اقامه‌ی عدل است. خدای متعال میفرماید که ما پیغمبران را فرستادیم، کتابهای آسمانی را فرستادیم، لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط؛ اصلاً برای اینکه مردم قیام به قسط کنند و جامعه، جامعه‌ی عدالت‌آمیز باشد. خب ما در این زمینه‌ها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. »
تحقق عدالت از جمله اهداف اصلی انقلاب اسلامی است که به عنوان آرمانی متعالی در اسناد چشم انداز مطرح گردیده است.
از جمله اقداماتی که می تواند امر عدالت را در جامعه ترقی ببخشد این است که مردم با نام دادخواهی و عدالت ، به عنوان یکی از آرمانهای متعالی جمهوری اسلامی و ریشه¬دار در فطرت، تاریخ و هویت خود، به صورت مداوم مواجه گردند. نامگذاری اماکن و معابر شهری می تواند در این راستا موثر باشد. نامگذاری، بسیار پر اهمیت است چرا که مردم هر روز با آن ها ارتباط برقرار می کنند. در واقع نام گذاری را می توان شیوه ای سریع و ارزان برای «دکوربندی مجدد چشم انداز فرهنگی» عنوان کرد. در این راستا پیشنهاد زیر مطرح می گردد:
پیشنهاد می گردد بلوار موجود و بی نام در کوی «باغستان»در منطقه ۲ شهرداری به «بلوار عدالتخواهان» تغییر نام یابد.
– استناد قانونی:
بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و … (مصوب ۲۰ /۴/ ۱۳۹۶ – مجلس)
– ماده واحده:
شهرداری همدان بلوار موجود و بی نام در کوی «باغستان»در منطقه ۲ شهرداری را به «بلوار عدالتخواهان» تغییر نام دهد.

مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *