صورت‌جلسه شماره ۱۷۵

صورت‌جلسه شماره ۱۷۵

یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (نودو هشتمین جلسه سال ۱۴۰۱) در سال دوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای صفری افلاکی نایب رئیس محترم شورا از ساعت ۵۵/ ۸ روز یکشنبه مورخه ۲۸/ ۱۲ / ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد:


– جلسه مشترک
۱/الف- بر اساس هماهنگی های به عمل آمده قبلی با حضور مسئولین ومربیان تیم تکواندو همدان ( باشگاه فرهنگی ورزشی پیشرو تمدن هگمتانه ) که در مسابقات لیگ برتر نوجوانان کشور در سال جاری به مقام نایب قهرمانی نایل شده بودند از مسئولین و نیز چهارنفر از اعضای تیم با اهداء لوح تقدیر ، قدردانی و تشکر به عمل آمد.
ب- نامه ها ، طرح ها ولوایح مطرح شده :
۱/ب – نامه شماره ۱۴۰۱۱۲۲۷۳۲۶۷ مورخه ۲۷/ ۱۲/۱۴۰۱ شهرداری همدان در مورد کمک به حوزه علمیه قرآنی همدان بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مصوب ۰۱ / ۰۲ / ۱۳۷۵ و با توجه به درخواست حوزه علمیه استان همدان بر اساس ماده ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی مصوب ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵ و با عنایت به شرایط اقتصادی حوزه، به منظور حمایت از آموزش و ترویج علوم اسلامی به پیوست محاسبات مربوط به حذف پارکینگ و تغییر کاربری از آموزشی به تجاری و استقرار خاص پرونده شماره ۴۳۸۷۲ به مبلغ ۷.۵۲۹.۲۸۵.۶۷۴ ریال جهت معافیت از پرداخت مبلغ مورد نظر ارسال، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بررسی و اقدام لازم معمول گردد. ضمناً ردیف اعتباری ۱۵۰۲۰۴ دارای ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بودجه مصوب می باشد.
مستندات قانونی : کمکهای بلاعوض بخشنامه ۲۹۴۶۳ مورخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
نوع فوریت :دوفوریتی
ردیف بودجه : ۱۵۰۲۰۴ ( کمک به سازمانهای مردم نهاد NGO )
نماینده شهرداری : آقایان محمد رضا فیضی منش و محمد لبافان
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.

۲/ ب- نامه شماره ۸۸۹۴/۱۱/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ فرمانداری شهرستان همدان در خصوص صورتجلسه شماره ۱۶۴ مورخه ۲/۱۲/۱۴۰۱ مصوبه بند ۲/الف شورای اسلامی شهر موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب بشرح زیر مطرح شد:
گردشکار :
۱- شرکت آب و فاضلاب استان همدان طی نامه شماره ۱۱۳۱۰/۱۰ /۱۰۰ /۱۴۰۱ مورخه ۲۱/ ۱۰/۱۴۰۱ با ارسال طرح ، درخواست اجرای تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب شهر همدان برای سال مالی ۱۴۰۲ را نموده بود.
۲- طرح آبفا در جلسه شماره ۱۶۴ مورخه ۲ / ۱۲/ ۱۴۰۱ با نظر موافق به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسید و موضوع ضمیمه نامه شماره ۲۱۳۱۴۰۱۴۲۷ مورخه ۱۰ / ۱۲/ ۱۴۰۱ جهت طرح در هیئت محترم تطبیق به فرمانداری شهرستان همدان ارسال گردید.
۳- هیئت محترم تطبیق بشرح نامه شماره ۸۸۹۴/ ۱۱/ ۳۱۰ / ۹۵۳۵ مورخه ۲۷ /۱۲ /۱۴۰۱ فرمانداری شهرستان همدان در مورد بند۲/الف صورتجلسه شماره ۱۶۴- ۲/۱۲/۱۴۰۱ اعلام نمود: مصوبه مغایر با رای دادنامه شماره ۹۰۵۸۱۱۷۱۹ مورخه ۱۴ /۱۱ /۱۳۹۹ و رای شماره ۱۴۴۵ مورخه ۲۴ /۸ / ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
۴- موضوع در جلسه شماره ۱۷۵ مورخه ۲۸/ ۱۲/ ۱۴۰۱ مطرح و باتوجه به اهمیت موضوع و نیز سابقه تصویب و اجرا در سال های قبل ، شورای اسلامی شهر همدان بشرح زیر به مصوبه خود اصرار نمود:
مصوبه شورا : شورای اسلامی شهر همدان بر مصوبه جلسه شماره ۱۶۴ مورخه ۲ / ۱۲/ ۱۴۰۱ بند ۲/الف موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات توسعه طرح فاضلاب اصرار دارد .
بنابر این شورای اسلامی شهر همدان با استناد به ماده ۹۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳ / ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به مصوبه خود اصرار داشته و از هیئت محترم تطبیق تقاضا دارد موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع داده شود.

۳/ب – نامه شماره ۱۴۰۱۱۲۲۷۳۲۶۶۱۵مورخه ۲۷ / ۱۲ /۱۴۰۱ شهرداری همدان در خصوص کمک مالی به باشگاه فرهنگی ورزشی پیشرو تمدن هگمتانه بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : احتراماً بپیوست درخواست ثبت شده به شماره ۱۰۰۱۴۰۱۱۴۶۳۱ مورخ ۲۴/ ۱۰/ ۱۴۰۱ باشگاه فرهنگی ورزشی پیشرو تمدن هگمتانه تقدیم میگردد ، شهرداری همدان در نظر دارد مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰ ریال به باشگاه فرهنگی ورزشی پیشرو تمدن هگمتانه پرداخت نماید. مستدعی است در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید..
مستندات قانونی : شیوه نامه کمکهای بلا عوض موضوع بخشنامه شماره ۲۹۴۶۳ مورخ ۲۱ / ۰۷ /۱۳۹۹ سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور
نوع فوریت لایحه : دوفوریتی

ردیف بودجه سال ۱۴۰۲ : ۱۵۰۲۰۴ (کمک به سازمان های مردم نهاد )
نماینده شهرداری : آقای محمد لبافان – آقای هادی بلاغی

مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد. (۴ برگ تصویر مدارک ضمیمه است ) * نامه رسیده – ۱۰/۱۰*

۴/ب – نامه شماره ۱۴۰۱۱۲۲۵۳۲۶۰۸۳مورخه ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ شهرداری در مورد اصلاحیه ردیف بودجه ۱۶۰۳۰۶ کمک رفاهی بازنشستگان بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه :
– :اصلاحیه ردیف بودجه ۱۶۰۳۰۶ کمک رفاهی بازنشستگان در سال ۱۴۰۱
– مقدمه توجیهی : با عنایت به اینکه اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت انتقالی جهت کمک رفاهی شب عید به بتعداد ۲۱۴ نفر از بازنشستگان کارمندی در بودجه ۱۴۰۱ به اتمام رسیده، افزایش اعتبار آن در نیازمند تصویب اصلاحیه – متمم سال ۱۴۰۱ شهرداری ستاد در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر همدان است .
استنادات قانونی : به استناد بند ۱۲ ماه ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات ۲۰/۶/۱۳۹۶
ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه.
تبصره بند چهارم از ضوابط حقوق و دستمزد بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور
متن لایحه : با عنایت به اینکه اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت انتقالی جهت کمک رفاهی شب عید به تعداد ۲۱۴ نفر از بازنشستگان کارمندی در بودجه ۱۴۰۱ به اتمام رسیده، این شهرداری قصد دارد در جهت تکریم از این عزیزان و کمک به معیشت ایشان با پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به هریک از بازنشستگان که منابع آن از محل افزایش درآمد سوخت تامین خواهد شد مجموعا مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۴۰/ ۲ریال از محل اصلاح ردیف ۱۶۰۳۰۶ در ستاد پرداخت نماید. خواهشمند است در خصوص تصویب اصلاحیه-متمم این ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری ستاد در آن شورای محترم، دستورات لازم را صادر و امر به ابلاغ فرمائید . فوریت لایحه : دو فوریتی
نماینده شهرداری :آقای رضا ابرار خرم معاون مالی و اقتصادی و آقای محمد لبافان سرپرست ذیحسابی شهرداری همدان
مصوبه شورا : با اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری جهت کمک رفاهی شب عید به تعداد کلیه کارمندان بازنشسته به ازای هر نفر (بازنشسته ) یک میلیون تومان موافقت گردید.

۵/ب – نامه شماره ۱۴۰۱۱۲۲۴۳۲۵۷۳۶مورخه ۲۷ /۱۲ / ۱۴۰۱ شهرداری در مورد کمک مالی به مسجدالمصطفی بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱۱۲۲۵۳۲۶۱۰۳ شورای محترم شهر و همچنین درخواست ثبت شده به شماره ۱۰۰۱۴۰۱۱۷۸۳۴ مورخ ۲۷ / ۱۲ / ۱۴۰۱ ، شهرداری همدان در نظر دارد مبلغ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مسجد المصطفی پرداخت نماید ، مستدعی است در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید..
مستندات قانونی : شیوه نامه کمکهای بلا عوض موضوع بخشنامه شماره ۲۹۴۶۳ مورخ ۲۱ / ۰۷ /۱۳۹۹ سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور
نوع فوریت لایحه : عادی ردیف بودجه اصلاحی : ۱۵۰۲۰۴ (کمک به سازمان های مردم نهاد)
نماینده شهرداری : آقایان محمد لبافان و هادی بلاغی
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *