صورت‌جلسه شماره ۲۰۷

صورت‌جلسه شماره ۲۰۷

دویست و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر همدان ( سی و دو مین جلسه سال ۱۴۰۲ ) اولین جلسه سال سوم دوره ششم ساعت ۲۰ / ۱۸ روز سه شنبه مورخه ۱۰/ ۰۵ /۱۴۰۲ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای حاج محمود مسگریان رییس محترم شورا در محل سالن جلسات شورا (بطور فوق العاده) به منظور تعیین کمیسیون ، اعضای کمیسیون ها و نمایندگان شورا در سازمان های و نهاد ها بشرح زیر تشکیل شد :
– انتخاب کمیسیون های داخلی شورا :
– در اجرای ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امورمالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۱ /۱/ ۱۳۷۸ هیات محترم وزیران تعداد، عنوان، اعضاء و نیز روسای کمیسیون های داخلی شورای اسلامی شهرهمدان برای سال سوم دوره ششم تا پایان ۱۳/ ۰۵/ ۱۴۰۳ به شرح زیر انتخاب شدند. همچنین درجلسه ای که با حضور اعضای کمیسیون ها برگزار گردید رئیس هر کمیسیون مشخص و مقرر گردید در اولین جلسه ، نایب رئیس ومنشی کمیسیون ها نیز انتخاب گردد .

ردیف کمیسیون رییس اعضا
۱ برنامه ، بودجه و فناوری اطلاعات اکبر کاوسی امید حاجی بابایی ، شهابی نیا ، علی رضایی ، کرباسیان  ، بادامی نجات .
۲ فرهنگی  و اجتماعی ، ورزشی سعید شهابی نیا  محمود مسگریان ، صفری افلاکی ، کاوسی  امید ، رضایی . 
۳ فنی عمرانی ، حمل ونقل و ترافیک مهدی حیدری رحیمی فر ، مسگریان ، نظری ، صفری اقلاکی .
۴ شهرسازی و معماری سعید حاجی بابایی کاوسی امید ، صفری افلاکی ، شهابی نیا ، کربا سیان.
۵ خدمات شهری ، زیست محیطی و بهداشت علی اکبر نظری رحیمی فر ، بادامی نجات ، مسگریان ، حاجی بابایی .
۶ نظارت ، بازرسی و امور اداری مرتضی کرباسیان کاوسی امید ، شهابی نیا ، حاجی بابایی ،
۷ سرمایه گذاری ، مالی و گردشگری حمید بادامی نجات رحیمی فر، نظری ، علی رضایی ، شهابی نیا ، حیدری ، کاوسی امید .
۸ حقوقی و شکایات مردمی علی رحیمی فر نظری ، بادامی نجات ، حیدری  .
۹ مرکز پژ و هش ها علی رضایی بادامی نجات  ، حیدری  ، حاجی بابایی

انتخاب نمایندگان شورا :
– در اجرای بند ۶ ماده ۶ و ماده ۱۷ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب هیئت محترم وزیران ، نمایندگان سال سوم دوره ششم شورای اسلامی شهرهمدان در سازمان ها و کمیسیون های وابسته وغیر وابسته به شهرداری
تاپایان ۱۳/ ۰۵ / ۱۴۰۳ بشرح زیر انتخاب شدند .
– سازمان ها ، نهاد ها و … غیر وابسته به شهرداری :

سازمان ها ، نهاد ها و …  غیر وابسته به شهرداری :

سازمان ها و … غیر وابسته به شهرداری
ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده
۱ ارزش معاملاتی(دارایی) حمید بادامی نجات ۱۷ مواد مخدر علی رضایی
۲ کارگروه عمران و امور زیر بنایی مهدی حیدری ۱۸ بهداشت علی رضایی
۳ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ سعید حاج بابایی ۱۹ ایدز ناصر صفری افلاکی
۴ تنظیم بازار شهرستان محمود مسگریان ۲۰ باز آفرینی سعید حاج بابایی
۵ کمیسیون حفاری ها مهدی حیدری ۲۱ مقابله با قاچاق کالا مهدی حیدری
۶ شورای تامین محمود مسگریان ۲۲ ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان سعید حاج بابایی
۷ آموزش و پرورش اکبر کاوسی امید

ناصر صفری افلاکی

۲۳ ستاد هماهنگی وپیگیری مناسب سازی استان مهدی حیدری
۸ تشخیص سن محمود مسگریان ۲۴ شورای پژوهش میریت شهری و روستایی علی رضایی
۹ شورای اداری محمود مسگریان ۲۵ ستاد اقتصاد مقاومتی محمود مسگریان
۱۰ کمیسیون ماده ۵ محمود مسگریان ۲۶ طرح تفصیلی (راه  وشهرسازی) سعید حاج بابایی
۱۱ معافیت سربازی تجدید نظر علی اکبر نظری ۲۷ دبیرخانه شورای گفتگوی استان محمود مسگریان
۱۲ معافیت سربازی بدوی مرتضی کرباسیان- ناصر صفری افلاکی ۲۸ بارگذاری مصوبات شورا(ریاست جمهوری) سعید شهابی نیا
۱۳ کارگروه تخصصی آسفالت وبتن علی رحیمی فر ۲۹ هئیت حل اختلاف مالیاتی سعید شهابی نیا-مرتضی کرباسیان
۱۴ کمیته ترافیک شهرستان و استان مهدی حیدری ۳۰ هلال احمر شهرستان همدان حمید بادامی نجات
۱۵ ایثارگران علی اکبر نظری ۳۱ کارگروه شورای آرد و نان شهرستان ناصر صفری افلاکی
۱۶ امر به معروف ونهی از منکر ناصر صفری افلاکی ۳۲ معافیت  سربازی مرتضی کرباسیان
      ۳۳ کارگروه ماده ۱۶ قانون بهبود کسب و کار اکبر کاوسی امید

 

  کمیسیون ها و …….. وابسته به شهرداری :

 

سازمانها و …    وابسته به شهرداری
ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده
۱ کمیسیون ماده ۷۷ علی رحیمی فر ۹ کمیسیون ماده ۳۸ علی رحیمی فر
۲ کمیسیون ماده ۷۷ حمید بادامی نجات ۱۰ تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ علی رضایی – ناصر صفری افلاکی
۳ کمیسیون ماده ۱۰۰ (بدوی م-۱) سعید حاج بابایی ۱۱ کمیسیون معاملات شهرداری مرتضی کرباسیان-سعید شهابی نیا – مهدی حیدری
۴ کمیسیون ماده ۱۰۰ (بدوی م-۲) علی رضایی ۱۲ ماده ۷ علی اکبر نظری
۵ کمیسیون ماده ۱۰۰ (بدوی م-۳) مهدی حیدری ۱۳ ماده ۸ نوسازی علی رحیمی فر
۶ کمیسیون ماده ۱۰۰ (بدوی م-۴) مرتضی کرباسیان  
۷  کمیسیون ماده ۱۰۰(تجدید نظر ۱-۴ ) اکبر کاوسی امید  
۸ کمیسیون ماده ۱۰۰(تجدید نظر۲-۳) علی اکبر نظری  

   سازمان ها ، کمیسیون ها و کمیته های وابسته به شهرداری ( طبق اساسنامه و دستورالعمل های مربوطه ) :  

 

سازمانها و کمیسیون ها و کمیته های  وابسته به شهرداری
ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده ردیف سازمانها، کمیسیون ها و … نماینده
۱ ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی علی رحمی فر ۱۱ دستورالعمل تشکیل کمیته هماهنگی فعالیت سازمان های مردم نهاد – شهرداری مرتضی کرباسیان
۲ سازمان فرهنگی ورزشی سعید شهابی نیا ۱۲ کمیته انظباطی تاکسیرانی علی رضایی
۳ سازمان سیماومنظروفضای سبز ناصر صفری افلاکی ۱۳ کمیته انظباطی اتوبوسرانی علی رحیمی فر
۴ سازمان حمل و نقل بار ومسافر مهدی حیدری ۱۴ کمیته مرکز فرهنگی وموزه دفاع مقدس علی اکبر نظری
۵ سازمان سرمایه گذاری حمید بادامی نجات ۱۵ ستاد برنا مه راهبردی عملیاتی شهرداری حمید بادامی نجات
۶ سازمان مدیریت پسماند علی اکبر نظری ۱۶ کارگروه نظام مدیریت سبز (شهرداری) علی اکبر نظری
۷ سازمان عمران وبازآفرینی علی رضایی ۱۷ کمیته  رسیدگی به مساعدت ها مهدی حیدری – حمید بادامی نجات – سعید شهابی نیا
۸ سازمان خدمات ایمنی وآتش نشانی مرتضی کرباسیان ۱۸ کمیته سیما و منظر شهری ناصر صفری افلاکی
۹ مدیریت شبکه حمل ونقل وترافیک مهدی حیدری ۱۹ کمیته ارتقا ایمنی ترافیک  مهدی حیدری
۱۰ سازمان فن آوری اطلاعات اکبر کاوسی امید ۲۰ کمیسیون نامگذاری علی رضایی – سعید شهابی نیا

– درمواردی که نماینده شورا انتخاب نشده واز طرف دستگاه ها ، نهادها ، سازمان ها و…. درخواست شرکت وحضور نماینده درجلسات بشود روسای کمیسیون ها حسب مورد وباتوجه به ارتباط موضوع ، ضمن هماهنگی با ریاست شورا درجلسه دعوت شده شرکت نموده و نتیجه را مکتوب جهت آگاهی سایر اعضای محترم به صحن ارائه خواهند نمود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *