صورت‌جلسه شماره ۲۱۱

صورت‌جلسه شماره ۲۱۱

دویست و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان ( سی و ششمین جلسه سال ۱۴۰۲) پنجمین جلسه در سال سوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۲۰ /۱۶ روز سه شنبه مورخه ۲۴/ ۰۵/ ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد :
الف- جلسه مشترک
۱/الف-موضوع جلسه : بررسی وضعیت حریم روخانه عباس آباد
بر اساس دعوتنامه شماره ۲۱۳۱۴۰۲۲۰۰ مورخه ۲۱/۰۵/۱۴۰۲ آقایان خانجانی موقر (دادستان محترم همدان) ، شاهسوند (معاون محترم شرکت آب منطقه ای همدان ) ، سید مسعودحسینی (شهردار محترم همدان ) درجلسه حاضر و پس از خیر مقدم و خوشامدگویی توسط رئیس محترم شورا به مدعوین وحاضرین در جلسه ، هر یک از آنان و همینطور تعدادی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص حریم رودخانه عباس آباد بیان کردند. در جمعبندی جلسه مقررشد :
الف – مدیریت محترم شرکت آب منطقه ای همدان ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ این صورتجلسه زمین (حریم) رودخانه را به صورت قانونی و مکتوب در اختیار شهرداری همدان قرار بدهد .
ب- شهرداری بمحض تحویل گرفتن حریم رودخانه ، با رعایت قانون ومقررات و طبق نقشه و مشخصات مربوطه عملیات آزادسازی ، بهسازی ، و سایر امور و عملیات ضروری مورد نیاز در جهت احیاء حریم رودخانه و اجرای طرح مصوب را انجام وبه اتمام برساند .
ج- شهرداری همدان ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ این مصوبه گزارش اقدامات را به اطلاع شورا برساند.
۲/الف- موضوع جلسه : پروژه میدان میوه و تره بار همدان
با توجه به دعوتنامه شماره ۲۱۳۱۴۰۲۲۰۱ مورخه ۲۱ /۰۵ / ۱۴۰۲ آقایان خانجانی موقر ( دادستان محترم همدان) ، سید مسعود حسینی (شهردار محترم همدان) ، حسینی(معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان) و اعضای محترم هیئت مدیره میادین میوه و تره بار همدان در صحن شورا حضور پیدا کردند. ابتدا رئیس محترم شورا به مدعوین و حضار خیر مقدم و خوشامدگفت. سپس هر یک از مدعوین و تعدادی از عضای محترم شورا دیدگاه ها ، پیشنهادات ونقطه نظرات خود را در خصوص میدان میوه و تره بار همدان بیان کردند و در جمعبندی جلسه مقرر گردید :
الف – شهرداری همدان ضمن هماهنگی با ادارات و سازمان های بالادستی و نیز همکاری هئیت مدیره میادین میوه و تره بار به جانمایی و تملک زمین مناسب اقدام وپس از اخذ مجوز های لازم و ایجاد زیر ساخت ها نسبت به ساخت آن از طریق کسبه میدان بار اقدام نماید .
ب- شهرداری با رعایت قانون و مقررات درجهت فسخ قرارداد مربوط به میدان میوه وتره بار در حال احداث که البته سالهاست احداث آن متوقف شده اقدام نماید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *