صورت‌جلسه شماره ۲۱۴

صورت‌جلسه شماره ۲۱۴

دویست و چهاردهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان ( سی و نهمین جلسه سال ۱۴۰۲) هشتمین جلسه در سال سوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۱۷/ ۹ روز پنج شنبه مورخه ۰۲/ ۰۶/ ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد :
نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده:
۱/الف- نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۲۹۳۷۵۸۰۴مورخه ۲۹/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری در مورد تر ک تشریفات بکار گیری نیروی انسانی ( خدماتی) بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری :
با عنایت به صورتجلسه کمیسیون معاملات ماده ۱۴ آئین نامه معاملاتی شهرداری همدان به شماره ۲۰۰۱۴۰۲۶۸۸۰ مورخ ۲۹ / ۵ ظ ۱۴۰۲ به استحضار می رساند شهرداری در نظر دارد براساس ردیف بودجه سالجاری نسبت به ترک تشریفات بکارگیری نیروی انسانی خدماتی با شرکت ضیاء گستر الوند بمبلغ ۱۸۲ / ۰۹۳ / ۶۷۵ / ۶۷ ریال اقدام نماید خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بررسی ونتیجه جهت اقدامات بعدی به این شهرداری امر به ابلاغ گردد .
مقدمه توجیهی :
در اجرای مفاد ماده ۳۳ آئین نامه معاملات شهرداری و با عنایت به گزارش توجیهی شماره ۱۴۰۲۰۵۲۹۳۷۵۷۱۵ مورخ ۲۹ / ۰۵ / ۱۴۰۲ معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در خصوص برگزاری مناقصه بکارگیری نیروهای خدماتی تاکنون دوبار مناقصه عمومی برگزار و در مرحله اول در مورخ ۰۸ / ۰۵ / ۱۴۰۲ طبق صورتجلسه کمیسیون معاملات، یک شرکت کننده مراجعه نموده و بدلیل عدم رقابتی بودن و بالا بودن قیمت، مناقصه تجدید گردید، و در مرحله دوم مورخ ۲۹/ ۰۵ / ۱۴۰۲ با توجه به نقص مدارک و تاکید سازمان بازرسی مجدداً مناقصه تجدید گردید و با توجه به پایان یافتن قرارداد شرکت ضیاء گستر الوند در مورخ ۳۱ / ۰۳ / ۱۴۰۲ و اینکه برگزاری مناقصه مرحله سوم حداقل تا اواسط شهریور ماه بطول خواهد انجامید لذا پیشنهاد می گردد در راستای جلوگیری از عدم پرداخت حقوق و مزایا و بیمه کارکنان و تبعات ناشی از آن قرارداد شرکت مورد نظر تا پایان شهریور ماه براساس قیمت قرارداد قبلی به شماره ۲۰۰۱۴۰۱۶۰۶ مورخ ۲۸ / ۰۱ / ۱۴۰۱ بمبلغ جمعاً ۱۸۲ / ۰۹۳ / ۶۷۵ / ۶۷ ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه به ایشان واگذار گردد. ضمناًٌ این صورتجلسه مشروط به تصویب آن در صحن شورای اسلامی شهر می باشد.
فوریت لایحه : عادی
مستندات قانونی : ردیف بودجه ۱۲۰۲۰۱ سالجاری .
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد. مقرر گردید در خصوص برگزاری مناقصه جدید مجوز انجام معامله از شورای اسلامی شهر اخذ گردد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *