صورت‌جلسه شماره ۲۲۰

صورت‌جلسه شماره ۲۲۰

دویست وبیستمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان ( چهل و پنجمین جلسه سال ۱۴۰۲) چهاردهمین جلسه در سال سوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۰۷/ ۱۶ روز سه شنبه مورخه ۲۸/ ۰۶/ ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد :
– نامه ها ، طرح ها ولوایح مطرح شده:
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۱۴۳۶۹۲۷۶ مورخه ۱۴/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری در مورد روز خبرنگار بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : مقدمه توجیهی : بدینوسیله این شهرداری درنظر دارد مطابق روال سنوات گذشته ، جهت گرامیداشت روز خبرنگار ، نسبت به برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه اقدام و ضمن تقدیر وتشکر از زحمات خبرنگاران ، گزارشی از اهم فعالیتهای انجام شده توسط شهرداری همدان را جهت اطلاع شهروندان ارائه نماید . در همین راستا و در اجرای بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ، این شهرداری در نظر دارد به پاس زحمات خبرنگاران نسبت به پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷ ریال به هر خبرنگار ( جمعا به تعداد ۱۰۰ نفر ) از محل ردیف ۱۵۰۳۰۴ بودجه مصوب سالجاری اقدام نماید . لذا خواهشمنداست دستور فرمائید موضوع فوق در آن شورای محترم بررسی و نتیجه آن جهت اقدام به این شهرداری امر به ابلاغ گردد .
مستند قانونی :
– شیوه نامه کمکهای بلاعوض موضوع بخشنامه شماره ۲۹۴۶۳ مورخ ۲۱ / ۷ / ۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
– ردیف ۱۵۰۳۰۴ بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری همدان
نوع فوریت : دو فوریتی( با توجه به اینکه مورخه ۱۷ / ۵ / ۱۴۰۲ در تقویم بنام روز خبر نگار تعیین گردیده و با عنایت به زمان کوتاه باقی مانده تا روز خبرنگار) .

مصوبه شورا: با لایحه بطوریکه تعداد هشتاد (۸۰) فقره کارت هدیه هر کارت به مبلغ پنج میلیون ریال موافقت شد.

نامه شماره ۱۴۰۲۰۶۱۲۳۸۱۰۰۰ مورخه ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ شهرداری در مورد معرفی نماینده در کمیسیون ماده ۱۰۰ بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : عطف به نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۱۷۳۷۰۹۶۵ مورخ ۱۷ / ۰۵ / ۱۴۰۲ با عنایت به اینکه ابلاغ نمایندگان محترم آن شورا در جلسات کمیسیون ماده صد برای هر منطقه کمیسیون مشخص و مستقل بوده ، از طرفی تعدادی از پرونده های مطروحه در کمیسیون تجدید نظر نماینده سال جاری حاضر در کمیسیون ، در رای صادره بدوی پرونده اظهار نظر نموده و از نظر حقوقی امکان بررسی و صدور رای درجلسه تجدید نظر برای ایشان مقدور نمی باشد ؛ خواهشمند است نسبت به صدور ابلاغ و معرفی نماینده به دبیرخانه کمیسیون جهت اینگونه موارد اقدام و مراتب را امر به ابلاغ فرمایید .
مصوبه شورا: جناب آقای ناصر صفری افلاکی انتخاب گردید تا ، به شهرداری معرفی شوند.

– نامه شماره ۱۴۰۲۰۶۱۸۳۸۲۹۴۴ مورخه ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ شهرداری در مورد انجام خدمات دولت الکترونیک جهت پاسخ دهی به اسعلام نقل و انتقال بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : با توجه به راه اندازی سامانه شهرداری الکترونیک و اقدامات صورت گرفته در پاسخ دهی غیر حضوری و الکترونیکی به استعلامات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی که منجر به رضایتمندی شهروندان و کاهش ۵۰ درصدی مراجعات حضوری در مجموعه شهرداری گردیده است کلیه مدارک مربوط به لایحه ترک تشریفات (ماده ۱۴) عقد تفاهم نامه انجام خدمات دولت الکترونیک جهت پاسخ دهی به استعلام نقل و انتقال شهروندان بصورت غیر حضوری توسط دفاتر اسناد رسمی جهت بررسی و تایید به پیوست ارسال می گردد . خواهشمند است دستور فرمائید به منظور تسهیل و اعلام نظر در خصوص درخواست مذکور اقدامات لازم را مبذول فرمایند.
موضوع لایحه : درخواست بررسی و تصویب ترک تشریفات انجام خدمات دولت الکترونیک جهت پاسخ دهی به استعلام نقل و انتقال املاک شهروندان بصورت الکترونیک و غیر حضوری
مقدمه توجیهی : با توجه به اهتمام و همکاری دفاتر اسناد رسمی در ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان در ثبت درخواست های غیرحضوری استعلام نقل وانتقال املاک که باعث کاهش ۵۰ درصدی مراجعات به شهرداری و تسهیل و تسریع در دریافت پاسخ از شهرداری و از بین رفتن امکان جعل اسناد صادره و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان گردیده که این مهم برای اولین بار در سطح کشور الگو سازی شده است لذا در راستای استمرار فرایند ثبت درخواست های استعلام نقل و انتقال املاک بصورت غیرحضوری توسط دفاتر مذکور ، شهرداری همدان در نظر دارد نسبت به عقد تفاهم نامه ای با کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان اقدام نماید، لذا خواهشمند است موضوع در دستور رسیدگی در آن شورای محترم قرار گرفته و نتیجه را به این شهرداری امر به ابلاغ فرمائید.
توجیهات فنی:
• ثبت درخواست های نقل و انتقال از مبدا درخواست و عدم نیاز مراجعه شهروندان به ساختار های موازی
• انجام احراز هویت و تصدیق اصالت اسناد و بارگذاری اسناد و مدارک درخواستی شهرداری
• کنترل و اخد عوارض نوسازی و دیگر دیون شهرداری در مرحله پاسخ به استعلام نقل و انتقال
• کاهش ۵۰ درصدی مراجعات شهروندان به شهرداری
• ارسال الکترونیک پاسخ استعلام به دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از جعل اسناد
• تسریع و تسهیل در پاسخ دهی به استعلامات شهروندان
• جلوگیری از جعل اسناد صادره از سوی شهرداری
• افزایش پرداخت عوارض نوسازی با کنترل میزان بدهی قبل از ثبت درخواست از سوی دفاتر
• شفاف سازی در نحوه پاسخ دهی و میزان صدور استعلام نقل و انتقال
مستندات قانونی :
• قانون برنامه ششم توسعه کشور درخصوص الکترونیکی نمودن پاسخ دهی غیرحضوری به مراجعات مردم ، توسط ادارات
• با رعایت مفاد بند ۱۴ماده۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور مصوب ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۷۵ در خصوص تصویب و نظارت بر معاملات شهرداری
• در اجرای مفاد ماده ۳۳ آئین نامه معاملاتی شهرداری و محدودیت در تفویض اختیار شماره ۱۴۰۲۰۱۲۴۳۳۰۶۰۷ مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر
ردیف بودجه مصوب :

کد عنوان هزینه محل اجرا بودجه مصوب (ریال) اعتبار مورد نیاز
۱۵۰۲۰۲ تامین اعتبارات اجرای قانون نوسازی از محل درامد ۱۰% قانون شهرداری همدان ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸

فوریت لایحه : عادی . معرفی نماینده : • در ضمن آقای جواد مختاری رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر سیستم یکپارچه شهرسازی ، نوسازی و درآمد با شماره تماس ۰۹۱۸۸۱۵۴۷۴۹ جهت ارائه توضیحات بحضور معرفی میگردد.
پیوست ها و ضمائم :
پیوست ۱- فرم صورتجلسه امضا شده ماده ۱۴
پیوست ۲_ گزارش توجیحی به شماره ۱۴۰۲۰۴۱۷۳۵۹۸۸۰
پیوست ۳- لیست تعرفه مصوب دریافتی توسط دفاتر پیشخوان دولت مربوط به خدمات برونسپاری شده به شماره ۴۰۲۴۰/۱۱۰ ۱۴۰۲
پیوست ۴- تفاهم نامه همکاری مشترک و برون سپاری خدمات الکترونیکی شهرداری همدان و دفاتر اسناد رسمی (تفاهم نامه جدید)
پیوست ۵- تفاهم نامه قبلی همکاری مشترک و برون سپاری خدمات الکترونیکی شهرداری همدان و دفاتر اسناد رسمی به شماره ۲۰۰۱۳۰۱۹۴۴۳
پیوست ۶ – مطالعات طرح
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۲۵۳۷۴۲۰۵ مورخه ۲۵/۰۵/۱۴۰۲۳ شهرداری در مورد نردبان هیدرولیکی ۳۲ متری آتش نشانی بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : به استحضار می رساند ، یکدستگاه خودرو نردبان هیدرولیکی ۳۲ متری از سازمان شهرداریها به صورت رایگان به شهرداری جورقان با بهای تمام شده اعلامی ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۸۸ ریال تحویل گردیده است ، از آنجاییکه شهرداری جورقان فضای مناسب ، نیروی متخصص و امکانات اورهال کردن خودرو فوق را نداشته ، لذا براساس تصمیمات اخذ شده طی نامه شماره ۱۱۹۹۶۳ مورخ ۱۳ / ۱۰ / ۱۴۰۱ و همچنین صورتجلسه مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۱ ، این خودرو به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان بعنوان بهره بردار به شرط پوشش خدمات در حومه شهر جورقان تحویل شده است . از طرفی با عنایت به اینکه نگهداری و بهره برداری از خودروی فوق در سازمان آتش نشانی همدان نیاز به تامین هزینه های هنگفت (سالیانه حدود ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ ریال ) از قبیل اخذ بیمه شخص ثالث ، بدنه ، هزینه های تعمیر و نگهداری ، خرید لاستیک ، updat نرم افزر راه اندازی ، بکارگیری نیروی متخصص و… می باشد ، که ثبت مالی (منظور نمودن به حساب دارایی ) در شهرداری جورقان از این بابت صورت نگرفته ، بنابراین خواهشمند است با عنایت به اینکه ردیف منابع پروژه فوق با عنوان کمک های اعطایی دولت و سازمانهای دولتی با کد ۱۵۰۱۰۴ و ردیف مصارف (پروژه ) با عنوان خرید نردبان هیدرولیکی از سرفصل ایمنی و مدیریت بحران با کد ۳۰۲۰۳۰۰۱۲۱۴۱ در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲پیش بینی گردیده ، دستور فرمائید ضمن بررسی موضوع ، مصوبه لازم جهت ثبت حسابداری خودروی فوق در حساب دارایی سازمان آتش نشانی شهرداری همدان و لحاظ نمودن در تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱این سازمان ، موافقت و نتیجه آن به این شهرداری امر به ابلاغ فرمایند .
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت شد- نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۱۷۳۷۱۰۲۰ مورخه ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری در مورد دریافت هزینه خدمات ارائه دوچرخه بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : با عنایت به بازگشایی خانه های شماره یک و دو مسیر دوچرخه بلوار ارم، به پیوست لایحه دوفوریتی دریافت هزینه خدمات ارائه دوچرخه به شهروندان جهت بررسی و اعلام نظر به حضور ارسال میگردد. نظر به رو به اتمام بودن فصل تابستان و شرایط آب و هوایی شهر همدان خواهشمند است دستور فرمائید ضمن بررسی لایحه مذکور در آن شورای محترم ، نتیجه آن (تایید کل لایحه یا بخشی از آن)جهت انجام اقدام لازم به این شهرداری امر به ابلاغ گردد . ضمنا آقای بهرامی شرافت برای ارائه توضیحات لازم بحضور معرفی می گردد.

مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت گردید.

-حسب در خواست تعدادی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر و موافقت دو سوم اعضا ، نامه شماره ۵۵۹۶/۱۹/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۲۲/۶/۱۴۰۲ فرمانداری شهرستان همدان در مورد بند ۳/الف صورتجلسه شماره ۲۱۶ مورخه ۰۷/۰۶/۱۴۰۲ موضوع تیم داری شهرداری همدان (لایحه شماره ۱۴۰۲۰۵۲۵۳۷۴۳۹۴ مورخه ۲۵/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری ) مجدداً و با هدف اصرار بر مصوبه قبلی بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : موضوع : تیم داری شهرداری همدان
مقدمه توجیهی :
همانگونه که مستحضر می باشید تیم فوتبال شهرداری همدان (بر اساس مفاد اساسنامه سال۱۳۹۱ سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری) پس از دو دهه تلاش و سختکوشی فراوان و حمایت همه جانبه شهرداران و شوراهای اسلامی وقت تاکنون و نیز همراهی مسئولان شهرستانی و استانی و با گذار از فراز و نشیب های فراوان توانسته است در جایگاه قابل قبول و تحسین بر انگیزی در سطح فوتبال کشور قرار گیرد و در حال حاضر این تیم نه به عنوان حاصل عملکرد شهرداری همدان بلکه به عنوان امید نوآموزان فوتبال در سطح شهر و استان همدان به جهت راهیابی به لیگ های فرادستی مبدل گردیده است و شهرداری همدان این مسیر رشد و ارتقاء را به صورت پله به پله طی نموده و با انجام وظایف ذاتی خود در حوزه ورزش همگانی توانسته است بسیاری از بازیکنان را در سطوح برتر فوتبال کشوری پرورش نماید و همچنین در سالهای گذشته در سایر رشته های ورزشی اعم از لیگ برتر والیبال ، کشتی و… تیم داری نموده است، این در حالی است که همگان می دانند استان همدان در تیم داری در ورزش جایگاه مناسبی در کشور نداشته است و تنها امید همه ورزش دوستان وجود و حمایت شهرداری همدان در تیم داری رشته های ورزشی می باشد. این امر در بسیاری از شهرداری های کشور نیز رایج بوده از جمله تیم داری شهرداری های سیرجان، ساوه ، بندرعباس، آستارا ، نوشهر، بم، ماهشهر، رودسر، لاهیجان، اراک، و اردبیل ،کرج ،گنبد، قائمشهر، سیرجان و …. در رشته فوتبال و تیم داری شهرداری ارومیه و گنبد در لیگ برتر والیبال کشور و شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال کشور و جام باشگاه های آسیا و شهرداری مسجد سلیمان در لیگ برتر کشتی فرنگی که نشان می دهد شهرداری های کشور در این زمینه فعال هستند. شهرداری همدان نیز رسالت خود می داند که در جهت حمایت از ورزش و پر کردن خلاء نبود اسپانسرهای بزرگ در استان اقدام به تیم داری در لیگ های مختلف در رشته های ورزشی نماید.
استنادات قانونی :
۱- بند ۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف وانتخاب شوراهای اسلامی کشور… مصوب ۰۱/۰۳/۷۵ و اصلاحات بعدی آن
۲- بند ۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف وانتخاب شوراهای اسلامی کشور… مصوب ۰۱/۰۳/۷۵ و اصلاحات بعدی آن
۳- بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف وانتخاب شوراهای اسلامی کشور… مصوب ۰۱/۰۳/۷۵ و اصلاحات بعدی آن
ردیف بودجه:
-۱۲۰۱۰۱ ماموریت داخلی
-۱۲۰۲۰۱ خدمات قراردادی اشخاص
-۱۲۰۲۱۶ واگذاری خدمات اداری
-۱۲۰۷۰۱ تشریفات
-۱۲۱۱۱۱ دارو و لوازم مصرفی پزشکی و بهداشت
-۱۲۱۱۱۲ لوازم خواب و پوشاک
-۱۲۱۴۰۲ اجاره ساختمان و سایر مستحدثات
متن لایحه : شهرداری همدان بنا دارد با توجه به دارا بودن امتیاز لیگ دسته دوم فوتبال بزرگسالان کشور نسبت به تیم داری در این لیگ وپیگیری جهت اخذ امتیاز و شرکت در سایر رشته های ورزشی اعم از والیبال و… اقدام نماید. ، فلذا با توجه به اندک فرصت زمانی باقیمانده تا آغاز مسابقات لیگ دسته دوم و همچنین در صورت انتخاب دیر هنگام سرمربی و بازیکنان تیم که موجب میشود تا فرصت آماده سازی تیم و عقد قرارداد با بازیکنان مورد نظر باشگاه به تعویق افتاده و متعاقبا این بازیکنان جذب تیم های دیگر شده و باعث تضعیف تیم فوتبال در شروع مسابقات و ادامه لیگ گردد ، لذا خواهشمند است نسبت به بررسی و تصویب موضوع جهت انجام اقدامات بعدی دستورات لازم را مبذول و به این شهرداری ابلاغ گردد، لازم به ذکر است شهرداری بنا دارد نسبت به ایجاد موسسه ورزشی که به پیوست اساسنامه آن ارسال گردیده اقدامات لازم را به عمل آورد. اولویت لایحه : عادی . نماینده شهرداری: آقایان هادی بلاغی و هادی بلوری
مصوبه شورا: پس از موافقت دو سوم اعضای محترم شورا با طرح مجدد برای اصرار بر مصوبه ، شورای اسلامی شهر همدان به مصوبه بند ۳/ الف صورتجلسه شماره ۲۱۶ مورخه ۰۷/۰۶/۱۴۰۲ موضوع تیم داری شهرداری همدان با استناد به قسمت اخیر ماده ۹۰ قانون شوراها اصرار دارد.
بنابراین از هئیت محترم تطبیق در خواست میشود موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع داده شود.

– نامه شماره ۱۴۰۲۰۵۱۵۳۶۹۷۲۷ مورخه ۱۵/۰۵/۱۴۰۲ شهرداری در مورد اصلاح بودجه (خرید بذر ، نهال و … ) بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : با استناد به بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده ۲۸ آیین نامه مالی شهرداری ها به شرح ذیل لایحه اصلاح ردیف هزینه ای به حضور ارسال می گردد، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در شورای محترم بررسی و نتیجه آن به این شهرداری امر به ابلاغ گردد.
موضوع لایحه: اصلاح بودجه ردیف هزینه ای به شرح جدول ذیل :
ارقام جدول به هزار ریال

ردیف کد ردیف هزینه عنوان هزینه مبلغ مصوب سال۱۴۰۲ مبلغ اصلاحیه – متمم اول (*) مبلغ افزایش/ کاهش مبلغ اصلاحیه- متمم سال۱۴۰۲
۱ ۱۲۱۱۱۰ بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی ۱۹۸،۲۹۰،۰۰۰ ۲۱۸،۲۹۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۸۸،۲۹۰،۰۰۰

توضیح: سقف بودجه مصوب سالجاری به میزان ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ هزار ریال افزایش یافته که منبع تامین اعتبار آن از محل افزایش مبلغ مصوب ردیف درآمدی با کد ۱۱۰۲۰۱ تحت عنوان “عوارض زیربنا (مسکونی)” به میزان ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ هزار ریال پیشنهاد می گردد.
(*) : لازم بذکر است ردیف هزینه ای ۱۲۱۱۱۰ (خرید بذر ، نهال ، سم و لوازم باغبانی) طی مصوبه شماره ۱۴۰۲۰۵۱۰۳۶۸۶۳۴ شواری محترم اسلامی شهر همدان به مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ هزار ریال افزایش یافته است.
فوریت لایحه : دو فوریتی نماینده شهرداری : آقای مرتضی حضرت زاده مدیر منطقه یک

مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *