صورت‌جلسه شماره ۲۴۲

صورت‌جلسه شماره ۲۴۲

دویست و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان ( شصت و هفتمین جلسه سال ۱۴۰۲) سی و ششمین جلسه سال سوم دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید واعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۳۷/ ۸ روز یکشنبه مورخه ۰۵/ ۹ ۰ / ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات شورا بشرح زیر تشکیل شد :
نامه ها، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
– نامه شماره ۱۴۰۲۰۸۱۸۴۰۳۵۳۳ مورخه ۱۸/۰/۱۴۰۲ شهرداری همدان در مورد اخذمجوز کارت هدیه بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه: به استحضار می رساند شهرداری همدان هر ساله برنامه های فرهنگی ، هنری و مذهبی به مناسبتهای مختلف در سطح شهر همدان جهت ایجاد شادابی و نشاط و نیز ترویج آموزه های دینی و مذهبی و یا برگزاری یادواره ها جهت تجلیل از مقام شامخ چهره های ماندگار شهر همدان برگزار می نماید . لذا لایحه ایی به شرح ذیل جهت صدور دستور بررسی و تصویب در آن شورای محترم به حضور ایفاد می گردد .
سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در نظر دارد در مناسبتهای آتی ، ویژه برنامه های فرهنگی ، هنری ، مذهبی تحت عنوان ” جشنواره قرآنی ، جشنواره زمستانی ، هنرواره خانم مرضیه حدیدچی ، مسابقات فرهنگی ایام الله دهه فجر ” بر گزار نماید و در پایان از نفرات برگزیده و نیز داوران با اهداء جوایز نقدی تجلیل به عمل آورد .
جشنواره قرآنی ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۵۰ ریال
جشنواره زمستانی ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۵۰ریال
دهه فجر ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۰۰ ریال
هنرواره خانم مرضیه حدیدچی ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰ ریال
جشن برگریزان ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ ریال
و جشنواره های پیشرو ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۹۰ ریال
جمعا به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲ ریال ( دو میلیارد ریال )
ردیف بودجه :۱۵۰۳۰۴ ردیف هدایا و پرداختهای تشویقی
با عنایت به عدم رعایت سقف بودجه در ردیف ۱۵۰۳۰۴ منبع تامین اعتبار هزینه فوق با جابجایی اعتبار از ردیف ۱۲۰۲۰۱ خدمات قراردادی اشخاص اصلاح می گردد .
فوریت لایحه :دو فوریتی . نماینده شهرداری : آقایان هادی بلاغی و حسین قدسی
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت گردید.

– نامه شماره ۸۱۶۰/۱۱/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخه ۲۴/۰۸/۱۴۰۲ فرمانداری شهرستان همدان در خصوص بند ۵/الف صورتجلسه شماره ۲۰۸ مورخه ۱۵/۰۵/۱۴۰۲ در خصوص قرارداد احداث جایگاه شارژ خودرو برقی مطرح و با عنایت بمفاد نامه اخیرالذکر مبنی بر لزوم مصوبه جدید ، بنا بر این نامه شماره ۱۴۰۲۰۴۲۶۳۶۳۳۵۴ مورخه ۲۶/۰۴/۱۴۰۲ شهرداری و نیز نامه شماره ۱۴۰۲۰۷۱۷۳۹۲۳۳۸ مورخه ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ شهرداری در همین مورد مطرح و با توجه به تکمیل مستندات و مدارک مورد نیاز که توسط شهرداری ضمیمه گردیده ، نامه شماره ۱۴۰۲۰۴۲۶۳۶۳۳۵۴ مورخه ۲۶/۰۴/۱۴۰۲ ( با ضمائم و مدارک مربو طه ) بشرح زیر به رای گذاشته شد:
متن لایحه شهرداری : با توجه به سرعت رواج استفاده از انواع پیشرانه های برقی در وسایل نقلیه، و شاهراهه بودن شهر همدان درغرب کشور، پیرو درخواست هلدینگ بزرگ (مپنا) جهت سرمایه گذاری در احداث جایگاه شارژ خودرو برقی در همدان، به پیوست مستندات و قرارداد مربوطه به حضور ارسال میگردد.این جایگاه شامل سکویی با مساحت ۴ در ۸ متر مربع میباشد که تصاویر آن نیز به پیوست ارائه گردیده است. شایان ذکر است نظر به اینکه اساس احداث ایستگاههای شارژ خودروی برقی بر موافقت و همکاری شرکت توانیر(شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران) واقع است ، و با توجه به توافقنامه توانیر با شرکت مپنا (پیوست) موارد ذیل دال بر عدم نیاز به برگزاری تشریفات برای همکاری با شرکت مپنا در پروژه های نصب این جایگاهها در سراسر کشور میباشد. لذا خواهشمنداست دستور فرمایید طرح مذکور در صحن آن شورای محترم بررسی و نتیجه آن جهت انجام اقدامات بعدی به این شهرداری امر به ابلاغ گردد.
مقدمه توجیهی:
۱- طبق پاراگراف دوم مقدمه توافقنامه فوق الذکر، مپنا بزرگترین گروه صنعتی فعال در صنایع نیروگاهی و احداث ایستگاه های شارژ وسایل نقلیه برقی در کشور است.
۲- طبق ماده ۵ توافقنامه فوق الذکر، تعهدات توانیر در قبال اتصال ایستگاههای شرکت مپنا به شبکه برق کشور و تامین برق ایستگاه به مدت ۲۰ سال به طور مشروح و مفصل در پنج بند ذکر شده که این امر به منزلۀ تضمین اجرای پروژه توسط شرکت مپنا میباشد.
۳- مهمترین بخش این توافقنامه به جهت ترک تشریفات در همکاری با مپنا، پاراگراف چهار ماده ۶ توافقنامه است که براساس آن، شرکت توانیر تعهد نموده که تا ۱۰ سال از زمان عقد توافقنامه(۱۳۹۸ تا ۱۴۰۸) حق امضاء توافقنامه با موضوع احداث ایستگاه های شارژ برای وسایل نقلیه برقی در سطح کشور (که ماده ۲ توافقنامه است) با هیچ شرکت دیگری را ندارد، لذا چنانچه شرکت دیگری به عنوان مجری این پروژه انتخاب شود، به ناچار باید از طریق مپنا( به جهت انحصار ده ساله موضوع توافقنامه و تعهدات توانیر) کار را به انجام برساند که دراین صورت هر مجری دیگری نقش واسطه را خواهد داشت و شرکت مپنا مجری اصلی احداث ایستگاههای شارژ وسایل نقلیه برقی در سراسر کشور می باشد. فلذا تقاضای صدور مجوز ترک تشریفات فراخوان سرمایه گذار، برای استقرار جایگاه شارژ خودرو برقی را از آن شورای محترم دارد.
مستندات قانونی :
– بند۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
– شرح وظایف سازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان در اساسنامه و شیوه نامه کشوری سرمایه گذاری شهرداریها
اولویت طرح : عادی
نماینده شهرداری: آقای وحید اسکندری ،سرپرست سازمان سرمایه گذاری به حضور معرفی میشود.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری با توجه به رفع مغایرت هیئت محترم تطبیق توسط شهرداری طی نامه شماره ۱۴۰۲۰۷۱۷۳۹۲۳۳۸ مورخه ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۲۰۷۱۲۳۹۰۰۷۸ مورخه ۱۲/۰۷/۱۴۰۲ شهرداری (۱۴۰۲۶۶۷) در مورد مجوز برگزاری مناقصه احداث پیاده راه خیابان شهدا بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه شهرداری :
مقدمه توجیهی : به شرح ذیل لایحه مورد درخواست شهرداری منطقه دو همدان در خصوص برگزاری مناقصه احداث پیاده راه خیابان شهدا به حضور ارسال می‌گردد .
مستندات قانونی : – ردیف بودجه ۴۰۱۰۵۰۰۳۲۱۳۲ مصوب سال ۱۴۰۲
متن لایحه : – به استناد ردیف بودجه ۴۰۱۰۵۰۰۳۲۱۳۲ مصوب ۱۴۰۲ و تاکید شورای محترم شهر بر احداث پیاده راه خیابان شهدا حدفاصل میدان امام تا کوچه کاه فروشها (ورودی سرگذر ) و ضرورت برگزاری مناقصه ، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص صدور مجوز انجام تشریفات مناقصه به مبلغ ۶۷۶/ ۶۲۱/ ۲۱۶ / ۱۱۷ ریال (برآورد پیوست )اقدام لازم مبذول و نتیجه جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ گردد.
فوریت لایحه : عادی . نماینده شهرداری : آقایان حجت کریمی جاوید (مدیر منطقه ۲) و علیرضا فرجی (معاون فنی منطقه ۲ )
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری مخالفت گردید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *