صورت‌جلسه شماره ۶۰

صورت‌جلسه شماره ۶۰

شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۱۰/۱۶ روزسه شنبه مورخ ۱۳/۰۹/۹۷ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید وقرائت فرازهایی از وصیتنامه شهید محمد رضا سلیمانی فرخ و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان ریاست شورا در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد.


نامه های طرح شده :
– نامه شماره ۵۰۶۰/۱۱/۳۱۰/۹۵۳۵مورخ ۳/۹/۹۷ فرمانداری شهرستان همدان (۳۶۷۸۹۳/ش مورخ ۵/۹/۹۷) درمورد اعضای کمیسیون تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مطرح وآقای احمد گازرانی از اتاق اصناف همدان به عضویت کمیسیون مذکور بجای آقای رهبر انتخاب گردید . بدیهی است طبق قانون تعداد اعضای کمیسیون یاد شده درهر جلسه بیشتر از سه (۳) نفر نخواهد بود .
– نامه شماره ۱۴۱۳۰/۱۱/۱۰ مورخ ۳/۹/۹۷ شهرداری (۳۶۷۸۴۳/ش مورخ ۳/۹/۹۷) مطرح وبا واگذاری حق انتفاع اعیانی ملک شهرداری واقع در جنب باغ‌ایرانی به انجمن معتادان گمنام برای مدت دو(۲) سال براساس قرارداد منعقده موافقت شد.
– نامه شمار۱۴۱۲۶/۱۱/۱۰ مورخ ۳/۹/۹۷ شهرداری (۳۶۷۸۴۱/ش مورخ ۳/۹/۹۷) درمورد مطالبات شهرداری از مسکن مهر پایگاه نوژه همدان مطرح وبا پیشنهاد صدور پایانکار قبل از تسویه حساب کامل ، مخالفت شد.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *