صورت‌جلسه شماره ۱۰۰

صورت‌جلسه شماره ۱۰۰

 

یکصدمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (بیست و سومین جلسه سال۱۴۰۱) در سال اول دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۳۰ /۸ یکشنبه ۲۹ /۰۳ /۱۴۰۱در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد.


– نامه شماره ۱۴۰۱۰۳۱۱۲۳۳۴۳۰ مورخه ۱۱/۰۳/۱۴۰۱ در مورد تصویب قرارداد پلاک ثبتی ۹/۵۹ بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه : احتراما پیرو نامه شماره ۱۴۰۰۱۲۲۲۲۱۱۹۹۷ مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰ و بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱۰۲۲۰۲۲۶۲۷۲ مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۴۰۱ موضوع تصویب قرارداد تفکیک پلاک ثبتی ۵۹ / ۹ توسط شورای محترم اسلامی شهر و اعلام نظر هیئت محترم تطبیق با عنوان ( موضوع مصوبه شورا با لایحه شهرداری همخوانی ندارد ، لازم بذکر است که اعمال قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و تعیین قدرالسهم موضوع آن قانون بر اساس تبصره ۳ آن از جمله وظایف شهرداریها بوده و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد ، لذا مصوبه مغایر با مستندات ذکر شده می باشد ) به استحضار می رساند برابر بند ۲-ب قرارداد شماره ۲۰۰۱۴۰۰۱۶۳۰۲ مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۴۰۰ شهرداری بابت تملک معابر مازاد بر ماده ۱۰۱ بر اساس نظریه هیئت سه نفره کارشناسی شماره ۱۰۲۱۴۰۰۱۹۴۳۹ مورخ ۱ / ۱۲ / ۱۴۰۰ مبلغ ۰۰۰ / ۲۸۰ / ۵۳۸ / ۵۸۰ ریال (پانصد و هشتاد میلیارد و پانصد و سی و هشت میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال) به مالکین بدهکار میگردد و به موجب بند ۳- ب قرارداد فوق الذکر از بابت ایجاد ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و سهمی شهرداری از سرانه های عمومی برابر ماده ۱۰۱ مالکین جمعا به مبلغ ۸۹۲ / ۲۸۹ / ۳۶۲ / ۶۲۳ ریال (ششصد و بیست و سه میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار و هشتصد و نود و دو ریال) به شهرداری بدهکار می گردند ، پس از کسر مبلغ مازاد مساحت معابر مالکین مبلغ ۸۹۲ / ۰۰۹ / ۸۲۴ / ۴۲ ریال (چهل و دو میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و نه هزار و هشتصد و نود دو ریال) بدهکار می گردند که یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۸۶ / ۲۶۸ مترمربع بر اساس نظریه کارشناسی سه نفره شماره ۱۰۲۱۴۰۰۱۹۴۳۹ مورخ ۱۸ / ۱۲ / ۱۴۰۰ به ارزش ۰۰۰ / ۶۰۰ / ۰۱۷ / ۴۳ ریال (چهل و سه میلیارد و هفده میلیون و ششصد هزار ریال) به شهرداری واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ ۱۰۸ / ۵۹۰ / ۱۹۳ ریال ( یکصد و نود و سه میلیون و پانصد و نود هزار و یکصد و هشت ریال) از طرف مالکین در حق شهرداری صلح گردد ، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی و تصویب و ابلاغ مفاد قرارداد مذکور به شرح فوق الذکر اقدام لازم مبذول گردد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.
– نطق پیش از دستور:
– جناب آقای کاوسی رییس محترم کمیسیون برنامه و بودجه در سخنان نطق پیش از دستور مطالبی را مطرح کرد که اهم آنها بشرح زیر می باشد :
۱- کمیسیون ماده ۵ در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ جهت بررسی وتصمیم گیری در مورد پرونده هایی که از طرف شهرداری ارسال گردیده تشکیل جلسه داده ……
۲- نظریه کمیسیون مذکور با بازه زمانی حدود سه ماه یعنی در تاریخ ۱۷/ ۰۳ / ۱۴۰۱ به شهرداری اعلام شده …….
۳- این مدت طولانی باعث سرگردانی افراد ذینفع و متضرر شدن آنان گردید …….
۴- از جناب آقای استاندار به عنوان رییس محترم کمیسیون و از جناب آقای دادستان به عنوان مدعی العموم تقاضا داریم در این قسمت ورود پیدا کرده و افرادی که ترک فعل کرده وموجب ضرر وزیان شهروندان وایجاد نارضایتی شده اند شناسایی وبه مراجع محترم قضایی معرفی شوند ….

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *