صورت‌جلسه شماره ۱۰۱

صورت‌جلسه شماره ۱۰۱

یکصد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (بیست و چهارمین جلسه سال۱۴۰۱) در سال اول دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۵۰ /۱۶ سه شنبه ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد.
نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
– نامه شماره ۱۴۰۱۰۳۱۶۲۳۴۲۱۰ مورخه ۱۶ /۰۳ /۱۴۰۱ شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : احتراماً نظر به اینکه مدت تفویض اختیار اینجانب موضوع مجوز شماره ۱۴۰۱۰۲۲۱۲۲۶۶۰۸
مورخ ۲۱ / ۲ / ۱۴۰۱ در پایان خرداد ماه سالجاری به اتمام می رسد خواهشمند است به لحاظ جلوگیری از کندی روند امور اجرایی در شهرداری با تمدید آن تا پایان سالجاری موافقت فرمائید.
مصوبه شورا : مفاد تفویض اختیار شماره ۱۴۰۱۰۲۲۱۲۲۶۶۰۸ مورخه ۲۱/۲/۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر به شهردار محترم همدان ( جناب آقای سید مسعود حسینی ) تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شد.
نامه شماره ۱۴۰۱۰۲۲۹۲۲۸۹۸۰ مورخه ۲۹/۰۲/۱۴۰۱ در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری همدان بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه : با عنایت به ماده ۶۷ قانون شهرداریها مبنی بر ارائه تفریغ بودجه سالیانه شهرداری به شورای محترم اسلامی شهر، به پیوست فایل تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان به حضور ارسال می گردد، مستدعی است پس از بررسی مصوبه آن را امر به ابلاغ فرمایید .
توضیح: در فایل تفریغ پیوستی، ستون اصلاحیه – متمم سال ۱۴۰۰ مطابق با فایل ابلاغی شورای محترم طی نامه شماره ۱۴۰۱۰۲۰۱۲۲۱۸۰۱ تهیه و تنظیم گردیده است. همچنین با عنایت به مصوبات اخذ شده بعد از تاریخ تصویب اصلاحیه – متمم سال ۱۴۰۰ ردیف های زیر در ستون اصلاحیه – متمم به شرح ذیل اصلاح گردید که مراتب جهت استحضار و تایید در فایل نهایی تفریغ به حضور ایفاد می گردد.
۱. جهت تملک طبقات منفی ۴ و ۵ ساختمان مجاور معاونت شهرسازی جهت تامین پارکینگ با کد پروژه ۵۰۳۰۱۰۰۶۲۱۲۰ طبق مصوبه شورای محترم موضوع نامه شماره ۱۴۰۰۱۲۱۲۲۰۸۴۸۹ مورخ ۱۲/ ۱۲ / ۱۴۰۰ مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ /۵۰۰ / ۳۷ ریال از ردیف کمک به اجرای آسفالت معابر اصلی در سطح مناطق سه و چهار با کد پروژه ۴۰۲۰۱۰۰۱۲۱۲۰ در بودجه اصلاحیه – متمم شهرداری ستاد کسر و به ردیف جدید مذکور اضافه شده است.
۲- جهت ردیف تامین هزینه های اردوهای راهیان نور با کد پروژه ۶۰۶۲۰۰۷۲۱۲۰ طبق مصوبه شورای محترم موضوع نامه شماره ۱۴۰۰۱۲۲۸۲۱۵۰۴۶ مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۴۰۰ به منظور جلوگیری از افزایش سقف بودجه در اصلاحیه متمم سال ۱۴۰۰ مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ریال از ردیف کمک به اجرای آسفالت فینیشری در سطح منطقه سه با کد پروژه ۴۰۲۰۱۰۰۲۲۱۲۰ در بودجه اصلاحیه – متمم شهرداری ستاد کسر و به ردیف جدید مذکور اضافه شده است.
مصوبه شورا : عملکرد قطعی ( تفریغ بودجه ) سال ۱۴۰۰ شهرداری همدان بشرح ذیل مصوب شد:
ماده واحده : عملکرد قطعی (تفریغ بودجه ) سال ۱۴۰۰ شهرداری همدتان شامل :
– عملکرد عمومی شهرداری همدان (مناطق ، واحد های ستادی ، سازمان ها و شورای اسلامی شهر همدان ) از حیث منابع تامین اعتبار شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی اعم از نقد غیر نقد بالغ بر پانزده هزار و بیست و سه میلیارد و یکصدو هفتاد و هشت میلیون و نهصد و شصت و چهارهزار و سیصدو شصت و پنج (۱۵.۰۲۳.۱۷۸.۹۶۴.۳۶۵ ) ریال و از حیث مصارف شامل: هزینه ها، تملک دارایی های سرمایه ای و تعهدات قطعی شده سنواتی بالغ بر چهارده هزار و نهصدو هفتاد و یک میلیارد و نود و پنج میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و چهارصد و هفتاد ونه (۱۴.۹۷۱.۰۹۵.۵۹۴.۴۷۹) ریال مشتمل بر :
۱- اعتبارات هزینه ای : هفت هزار و هفتصدو هفتاد میلیارد و پانصد و چهل و نه میلیون و ششصدو سی و دو هزار و ششصدو چهل ونه (۷.۷۷۰.۵۴۹.۶۳۲.۶۴۹ ) ریال .
۲- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای : شش هزار و پانصدو سی و دو میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون و دویست و پنجاه و نه هزار ودویست وپنجاه وچهار (۲۵۴. ۲۵۹. ۲۸۶. ۵۳۲. ۶) ریال .
۳- تعهدات قطعی سنواتی : ششصد وشصت و هشت میلیارد ودویست وپنجاه و نه میلیون و هفتصد و دوهزار و پانصد و هفتاد وشش ( ۶۶۸.۲۵۹.۷۰۲.۵۷۶ ) ریال می باشد .
– نطق پیش از دستور :
۱/ب – جناب آقای حمید بادامی عضو محترم شورای اسلامی شهر همدان مطالبی را در سخنان پیش از دستور خود مطرح کرد که اهم آنها بشرح زیر میباشد :
– متاسفانه شهرداری به گزارشاتی که مورد تقاضای شوراست پاسخ نمی دهد و اگر هم درمواردی پاسخ می دهد کامل و کافی نیست….
– به عنوان نمونه دوبار در مورد کمیسیون ماده ۱۴ مبنی بر اینکه چیزهایی را مجوز ترک تشریفات داده ، دوبار در خصوص آزانس های شاغل در شهرداری و بحث بیمه آنها و نیز درمورد طرح شهاب مکاتبه شده ولیکن شهرداری پاسخ نداده ….
– قراردادهایی که پر سود است فقط یک شرکت کننده دارد آنهم با ۸۰% پلوس ، در مزایده ها به قیمت کارشناسی ایراد وارده است ….
– فروش املاک در حالیکه هنوز عرصه آن تعیین تکلیف نشده اعیانی اش به فروش می رسد …
– پیمانکار خدمات شهری از نظر پرداخت حقوق و مزایا و داشتن معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان خود در حساب بانکی به تعهد خود عمل نمی کنند …
– بعضی از پروژه های نیمه تمام و مشکلات پارک کنار خیابان ها ، پل های عابر پیاده ، پله های برق ، وضعیت قطار شهری همچنان ناقص و بلاتکلیف است .

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *