صورت‌جلسه شماره ۱۰۳

صورت‌جلسه شماره ۱۰۳

یکصد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (بیست و ششمین جلسه سال۱۴۰۱) در سال اول دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۴۸ / ۱۶ سه شنبه ۰۷ / ۰۴/ ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد.
– نامه ها ، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
۱/الف – نامه شماره ۱۴۰۱۰۴۰۶۲۴۱۴۹۷ مورخه ۶/۴/۱۴۰۱ شهرداری در مورد تصویب معاملات بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : احتراماً در اجرای ماده۱۸ آئین نامه معاملاتی شهرداری و تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بدین وسیله ریز معاملات انجام شده در تاریخ ۰۱ / ۰۴ / ۱۴۰۱ و معاملات بالاتر از سقف تفویض اختیار بشرح ذیل تقدیم می گردد .خواهشمند است در صورت تصویب مراتب را ابلاغ فرمایند .
۱- معامله با شرکت کیان نسیم توانا مربوط به خدمات شهری منطقه یک به مبلغ سالیانه ۳۵۳,۵۰۱,۲۵۷,۶۸۰ریال
۲- معامله با شرکت سبز نمای هگمتان مربوط به خدمات شهری منطقه دو به مبلغ سالیانه ۳۸۱,۷۵۳,۰۲۵,۶۵۶ریال
۳- معامله با شرکت کیمیای اندیشه مربوط به خدمات شهری منطقه سه به مبلغ سالیانه ۳۸۲,۴۳۸,۰۳۴,۳۵۲ریال
۴- معامله با شرکت توسعه زیبای شکوه هگمتان مربوط به خدمات شهری منطقه چهار به مبلغ سالیانه ۳۱۱,۹۸۴,۰۵۲,۶۲۴ریال
۵- معامله با شرکت آژند سازان هگمتانه مربوط به ساماندهی رودخانه ابتدای خیابان پلیس به مبلغ ۱۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴ ریال
۶- معامله با شرکت آژند سازان هگمتانه مربوط به ساماندهی و ادامه دیوارکشی رودخانه سردار همدانی به مبلغ ۳۲,۳۳۳,۳۳۲,۱۰۵ ریال
۷- معامله با آقای امیر ظهوری نژاد مربوط به فروش واحد تجاری سینا به متراژ ۲۰ / ۵۳ متر مربع به مبلغ ۲۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۸- معامله با آقای عمران علی افشاری مربوط به فروش واحد تجاری سینا به متراژ ۹۰ / ۲۵ متر مربع به مبلغ ۱۹,۰۹۴,۹۹۹,۹۹۹ ریال
۹- معامله با آقای مهران غلامی مربوط به فروش واحد تجاری سینا به متراژ ۳۲ / ۲۹ متر مربع به مبلغ ۲۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰- معامله با آقای عمران علی افشاری مربوط به فروش واحد تجاری سینا به متراژ ۴۵ / ۲۴ متر مربع به مبلغ ۱۷,۴۰۳,۹۹۹,۹۹۹ ریال
۱۱-معامله با آقای رضا محمدی مربوط به فروش واحد اداری سینا به متراژ ۱۲/ ۵۰ متر مربع به مبلغ ۲۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲_ معامله با خانم راضیه پور محمدی مربوط به فروش واحد اداری سینا به متراژ ۷۲ / ۶۰ متر مربع به مبلغ ۲۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳- معامله با آقای رضا محمدی مربوط به فروش واحد اداری سینا به متراژ ۲۹/ ۶۴ متر مربع به مبلغ ۲۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴- معامله با شرکت اسکانساز مربوط به فروش واحد اداری سینا به متراژ ۲۹ / ۶۴ متر مربع به مبلغ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵_ معامله با شرکت اسکانساز مربوط به فروش واحد اداری سینا به متراژ ۴۹ / ۷۴ متر مربع به مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶- معامله با آقای امیر ظهوری نژاد مربوط به فروش واحد تجاری سینا به متراژ ۹۷ / ۹ متر مربع به مبلغ ۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷- معامله با آقای امیر ظهوری نژاد مربوط به فروش واحد تجاری سینا به متراژ ۵۴ / ۱۹ متر مربع به مبلغ ۱۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸- معامله با آقای حبیب کرمی مربوط به فروش واحد تجاری با کاربری صنایع و کارگاه مجتمع بهشتی به متراژ ۸۴ / ۴۰ متر مربع بانضمام ۹۹ / ۱۰ متر مربع بالکن به مبلغ ۱۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹- معامله با آقای حبیب کرمی مربوط به فروش واحد تجاری با کاربری صنایع و کارگاه مجتمع بهشتی به متراژ ۹۱ / ۳۹ متر مربع بانضمام ۸۱ / ۱۰ متر مربع بالکن به مبلغ ۱۰,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد .
متن لایحه : با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)؛ پیرو مذاکره بعمل آمده به استحضار می رساند تعداد ۸ خط از مسیرهای تاکسیرانی با درصد پایین تری نسبت به سایر مسیرها (۳۱ درصد) افزایش کرایه نرخ داشته اند و براساس بررسی بعمل آمده برخی از این خطوط متأسفانه در سال گذشته به صورت غیر قانونی مبلغ مصوب شده نرخنامه سال ۱۴۰۱ را دریافت می نمودند (نرخ مصوب سال۱۴۰۰مبلغ ۱۹۰۰۰ریـال و نرخ مصوب سال ۱۴۰۱مبلغ ۲۵۰۰۰ ریـال با ۳۱ درصد افزایش می باشدکه متأسفانه در سال گذشته مبلغ ۳۰۰۰۰ریـال از شهروندان دریافت می نمودند.) همانطورکه مطلع هستید بدنبال شیوع ویروس کرونا با ملاحظه کاری به جهت شرایط زمان طی دو و نیم سال گذشته (سالهای۱۳۹۸ الی مرداد ماه۱۴۰۰) بر چسب نرخنامه مصوب در اکثرخودروهای تاکسی سطح شهر نصب نشده بودکه به منظور رعایت و اجرای قانون، ایجاد نظم و انضباط در حوزه ناوگان تاکسیرانی و رعایت حقوق عامه شهروندان، حسب هماهنگی های لازم (درون سازمانی و برون سازمانی) نهایتاً موضوع در شورای محترم تأمین شهرستان همدان مطرح و حسب دستور دادستان محترم و فرماندار محترم همدان منجر به اجرای طرح کنترل نرخنامه و نصب برچسب با حضور دستگاه های ذی ربط در خطوط سطح شهر منجمله خطوط خیابان تختی گردید که متأسفانه منجر به تحصن و اعتراض در چند خط شد. حال با تصویب و ابلاغ نرخنامه سال ۱۴۰۱مسئولین این خطوط به مبلغ مصوب ۳۰۰۰۰ ریـال معترض و اعلام می نمایندکه ما این مبلغ را در سال گذشته دریافت می نمودیم و ادامه این روند منجر به درگیری تاکسیران با شهروندان خواهد شد. همچنین مسیر میدان سپاه به آرامگاه بوعلی بدلیل تغییرات در ادامه عملیات عمرانی پل سردار شهید همدانی با افزایش مسافت روبرو شده که تقاضای افزایش نرخ کرایه از ۳۵۰۰۰ریـال به ۴۰۰۰۰ ریـال هستند و مسیر فعالیت پل پهلوانان به انتهای حسن آباد بدلیل افزایش مسافت برای پوشش خدمات به شهروندان ساکن در منطقه خواستار افزایش مبلغ از ۴۵۰۰۰ ریال به ۵۰۰۰۰ ریال را دارند و مسیر فعالیت خیابان شهداء به ترمینال روستایی بدلیل کمبود مسافر و پایین بودن درصد افزایش نرخنامه نسبت به سایر مسیرها (مبلغ نرخنامه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۰۰۰ /۱۹ریـال و نرخ مصوب سال ۱۴۰۱مبلغ ۲۵۰۰۰ ریـال با ۳۱ درصد افزایش) خواستار افزایش به مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال و نیز مسیرهای پایانه مهستان به دره مراد بیگ تقاضای افزایش نرخ کرایه از ۴۰۰۰۰ریـال به ۴۵۰۰۰ ریـال و مسیر فعالیت شهرمریانج به امامزاده عبدا… براساس درخواست شورای اسلامی محترم شهر مریانج تقاضای افزایش نرخ از ۴۰۰۰۰ ریال به ۵۰۰۰۰ ریال و شهرک ولیعصر (عج) به خیابان باباطاهر بدلیل ترافیک سنگین در ساعات پیک تردد نیز خواستار افزایش مبلغ ۳۵۰۰۰ ریـال به ۴۰۰۰۰ ریـال می باشند.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه به این شهرداری امر به ابلاغ گردد. شایان ذکر است موضوع افزایش کرایه وسایل حمل و نقل درون شهری همه ساله صرفاً یک مرتبه پس از انجام مراحل بایسته قانونی به تصویب و ابلاغ می گردد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد .
-جلسه مشترک
– پیرو هماهنگی های به عمل آمده قبلی جناب آقای حیدری نماینده محترم شرکت مشاور درامر سند چشم انداز بیست ساله همدان در صحن شورا حضور پیدا کرد. پس از آنکه ریاست محترم شورا به ایشان خوشامد گفت ، نامبرده با استفاده ازpower point گزارش اقدامات انجام شده تا مرحله سوم از پروژه مذکور را ارائه کرد . تعدادی از اعضای شورا ، آقای شهردار و معاونین نامبرده که در جلسه حضور داشتند نقطه نظرات ، پیشنهادات و دیدگاه های خود را مطرح کردند.
در جمعبندی که توسط ریاست شورا به عمل آمد مقرر گردید:
۱- موارد مورد نظر که باید در بیانه های مشا ور لحاظ و بعضاً حذف و اضافه شود توسط شهرداری ( کارفرما ) به پیمانکار (مشاور ) مکتوب ابلاغ شود
۲- شهرداری موظف است با اقداماتی که به عمل می آورد حداکثر تا دو ماه آینده گزارش مرحله سوم پروژه توسط مشاور جهت بررسی واخذ تصمیم نهایی به صحن شورا ارائه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.