صورت‌جلسه شماره ۱۰۴

صورت‌جلسه شماره ۱۰۴

یکصد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (بیست و هفتمین جلسه سال۱۴۰۱) در سال اول دوره ششم با تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورا از ساعت ۹:۰۷ یکشنبه

۱۲ /۰۴ /۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شورا به شرح ذیل تشکیل شد.
– نامه شماره ۱۴۰۱۰۳۲۲۲۳۶۲۷۷ مورخه ۲۲ / ۳/۱۴۰۱ شهرداری در مورد ارزش محاسباتی معبر ۵ ۴ متری محله ۴۰۷ بشرح زیر مطرح شد.
متن لایحه : احتراما” با به عنایت به اینکه ارزش محاسباتی معبر ۴۵ متری واقع در محله ۴۰۷ دفترچه ارزش محاسباتی سال ۱۴۰۱ درج نگردیده است. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و مصوبه مربوطه با در نظر گرفتن ارزش محاسباتی معادل ۱۵۰.۰۰۰ ریال امر به ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت گردید

– نامه های شماره ۱۴۰۰۰۹۲۱۱۸۲۷۶۶ مورخه ۲۱/ ۹/ ۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۱۰۳۲۱۲۳۵۹۶۶ مورخه ۳/ ۱/۱۴۰۱ شهرداری در مورد نظامنامه ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری و حریم آن بشرح زیر مطرح شد.
متن لایحه : (نامه شماره ۱۴۰۰۰۹۲۱۱۸۲۷۶۶ مورخه ۲۱/۹/۱۴۰۰شهرداری ) :
احتراماً با عنایت به تصریح ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ، ماده ۲ آیین نامه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه ، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ، قانون هوای پاک ، شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه موضوع ابلاغیه شماره ۸۸۵۹۹ /۱ /۳ /۳۷ مورخ ۱۳/ ۶/ ۸۹ وزارت کشور ، دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه و با توجه به ضرورت ” نگرش و برنامه ریزی جامع و یکپارچه و فراگیر در حوزه حمل و نقل بار در محدوده شهر و حریم آن ” و همچنین لزوم ” رعایت حقوق عامه در رأس مدیریت شهری” و با هدف مدیریت و ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری و حریم آن نظامنامه ای توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر به شرح پیوست تدوین گردیده است فلذا خواهشمند است در صورت صلاحدید تصویب و امر به ابلاغ فرمایید .
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری ونظامنامه ضمیمه آن موافقت گردید .
– نامه شماره ۱۴۰۱۰۴۰۱۲۳۹۶۴۹ مورخه ۱/۴ /۱۴۰۱ شهرداری در مورد افزایش ردیف بودجه متمم اصلاحیه سال ۱۴۰۱ بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : با عنایت به مکاتبه شماره ۱۴۰۱۰۳۲۸۲۳۸۰۶۱ درخواست سرپرست محترم سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مبنی بر افزایش ردیف بودجه خرید لوازم آتش نشانی (کد ۱۲۱۱۰۹) با مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و کاهش مبلغ آن از ردیف بودجه حق سنوات کارکنان (کد ۱۷۰۲۰۱) به شرح جدول زیر در بودجه مصوب سال ۱۴۰۱، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه جهت اعمال در بودجه اصلاحیه – متمم سال ۱۴۰۱ امر به ابلاغ گردد.
سال ۱۴۰۱ امر به ابلاغ گردد.

 

ارقام به هزار ریال

دیف  کد  عنوان بودجه مصوب ۱۴۰۱  مبلغ افزایش / کاهش اصلاحیه – متمم ۱۴۰۱
 ۱  ۱۲۱۱۰۹   لوازم آتش نشانی ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳ +۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷
 ۲  ۱۷۰۲۰۱  حق سنوات کارکنان ۰۰۰ / ۴۰۰ / ۴  -۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴ ۰۰۰ / ۴۰۰

مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت گردید.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.