صورت‌جلسه شماره ۱۶

صورت‌جلسه شماره ۱۶

شانزدهمین جلسه (۱۶) سال اول ششمین (۶) دوره شورای اسلامی شهر همدان (به شماره ۱۴۰ در سامانه پایش ….) با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۸ روز چهارشنبه مورخه۰۳/ ۰۶ / ۱۴۰۰بطور فوق العاده وبه صورت غیر علنی در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
– جلسه مشترک
– پیرو جلسات مشترک قبلی که نه (۹) نفرگزینه های محترم شورای اسلامی شهر برای تصدی سمت شهرداری همدان در جلسات صحن شورا حاضر شده و ضمن بیان سوابق کاری وتخصصی خود ، دیدگاه ها وبرنامه های خودشان را در جهت اداره امور شهر وشهرداری تبیین ودر قالب power point ارائه نموده و به سئوالات کارشناسان محترم مدعو حاضر در جلسه ونیز اعضای محترم شورای اسلامی شهر پاسخ دادند
در جلسه فوق العاده امروز بر اساس هماهنگی های به عمل آمده قبلی اعضای شورای اسلامی شهر ضمن توجه به نقطه نظرات ارائه شده از طرف کارشناسان محترم در مورد هریک از گزینه ها ونیز دیدگاه ها وشناخت اعضای شورا از آنان ، نقطه نظرات وپیشنهادات خود را مطرح کرده ودر جمعبندی نهایی تعداد چهار(۴) نفراز آنان یعنی آقایان رضا ابرارخرم ، مجید شاکری کرم ، سید مسعود حسینی وعلیرضا عقیقی به عنوان گزینه های نهایی برای تصدی سمت شهرداری همدان انتخاب شدند .
ضمناً موافقت ومقرر شد چنانچه گزینه مناسبی که هشت (۸) رای کسب کند به گزینه های موجود تصدی سمت شهرداری همدان اضافه خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *