صورت‌جلسه شماره ۱۹

صورت‌جلسه شماره ۱۹

نوزدهمین جلسه (فوق‌العاده) شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۵۰/۱۶ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای بادامی نائب رئیس محترم شورای اسلامی شهر و رئیس جلسه در محل سالن جلسات شورا به شرح زیر تشکیل شد:
ب)- طرح‌ها، لوایح و نامه‌های وارده مطرح‌شده در جلسه:
۱/ب)- لایحه شماره ۹۹۰۳۱۷۱۶۶۹۹ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۹ شهرداری همدان در خصوص «تمدید اعمال ضریب %۵۰ برای محاسبه و اخذ عوارض مالکین متقاضی تثبیت تجاری واقع در بر بلوار امام خمینی (ره) در صورت تسویه کامل جریمه کمیسیون ماده صد و پرداخت نقدی و یکجای عوارض متعلقه تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹»
نتیجه رأی‌گیری: با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی سراسر کشور و … (مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۶-مجلس شورای اسلامی) با رأی موافق اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه لایحه شهرداری مبنی بر تمدید اعمال ضریب %۵۰ برای محاسبه و اخذ عوارض مالکین متقاضی تثبیت تجاری واقع در بر بلوار امام خمینی (ره) در صورت تسویه کامل جریمه کمیسیون ماده صد و پرداخت نقدی و یکجای عوارض متعلقه تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید.

۲/ب)- لایحه شماره ۹۹۰۳۱۷۱۶۶۴۵ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۹ شهرداری همدان در خصوص «مساعدت با تسهیل در امور ارباب‌رجوع‌ها»
نتیجه رأی‌گیری: با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی سراسر کشور و … (مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۶-مجلس شورای اسلامی) با رأی موافق اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه لایحه شهرداری مبنی بر:
الف)- مالکانی که تا پایان اسفندماه صرفاً بر اساس نقشه‌های معماری ارائه شده مالک و تأیید شده مهندس معمار عوارض کل پروانه خود را با تعرفه عوارض سال ۹۸ به‌صورت نقدی و یکجا و با لحاظ تخفیفات مصوب پرداخت نمایند تا ۳۱ تیرماه سال ۹۹ فرصت دارند پیش‌نویس مورد تأیید معاونت شهرسازی را دریافت نمایند؛
ب)- در صورت عدم تسلیم پیش‌نویس قطعی خود تا پایان تیرماه سال ۹۹ صرفاً مبلغ تخفیف داده شده در سال ۹۸ (برابر ماده ۲ تعرفه عوارض سال ۹۹) اخذ و تخفیف اعمال شده ملغی گردد؛
به تصویب رسید.

۳/ب)- لایحه شماره ۹۹۰۳۱۷۱۶۶۳۸ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۹ شهرداری همدان در خصوص «اعمال ضریب %۸۰ برای محاسبه و اخذ صرفاً عوارض جرائم مربوط به آرای ماده صد که در ذیل پروانه ساختمانی در تعرفه سال ۱۳۹۹ در کد پروانه ساختمانی ثبت می‌گردد برای مؤدیانی که جرائم ماده صد و عوارض مربوطه خود را فقط برای آرای صادره در سال ۹۷ و قبل از آن به‌صورت نقدی و یکجا تا پایان شهریورماه سال جاری پرداخت نمایند»
نتیجه رأی‌گیری: با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی سراسر کشور و … (مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۶-مجلس شورای اسلامی) و نظر به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور (مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴-مجلس شورای اسلامی) لایحه شهرداری با اصلاحاتی به شرح ذیل با رأی موافق اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه به تصویب رسید:
مؤدیانی که جرائم ماده صد و عوارض مربوطه خود را فقط برای آرای صادره تا پایان سال ۹۸ و قبل از آن به‌صورت نقدی و یکجا تا پایان مهرماه سال جاری پرداخت نمایند، صرفاً عوارض جرائم مربوط به آرای ماده صد که در ذیل پروانه ساختمانی در تعرفه سال ۱۳۹۹ در کد پروانه ساختمانی ثبت می‌گردد با اعمال ضریب ۸۰% محاسبه و اخذ شود.

۴/ب)- طرح شماره ۱۱۳۹۹۳۹۸ مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۹ اعضای شورا در خصوص «الزام شهرداری به پیگیری تأسیس باشگاه فرهنگی و ورزشی به‌صورت مستقل»
نتیجه رأی‌گیری: به استناد بندهای ۲ و ۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی سراسر کشور و … (مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۹۶-مجلس شورای اسلامی) ماده‌واحده به شرح ذیل با رأی موافق اکثریت اعضای شورای حاضر در جلسه تصویب شد:
ماده‌واحده:
در راستای ارائه خدمات به شهروندان همدانی در حوزه ورزش و ایجاد نشاط اجتماعی؛ شهرداری همدان در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه ملزم به پیگیری و تأسی باشگاه فرهنگی و ورزشی به‌صورت مستقل می‌گردد.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *