صورت‌جلسه شماره ۲۰

صورت‌جلسه شماره ۲۰

بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۴/۱۶ روز سه شنبه مورخ ۲۸/۰۳/۹۸ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای بادامی نجات نایب رییس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد :


– نامه های شماره ۱۸۷۰۰/۱۱/۱۰ مورخ ۱۵/۱۱/۹۷ شهرداری (۳۷۱۳۵۳/ش مورخ ۱۵/۱۱/۹۷) و شماره ۵۰۳۴/۱۱/۱۰ مورخ ۲۵/۰۳/۹۸ (۳۶۲۷۴۷/ش مورخ ۲۵/۰۳/۹۸) در مورد احداث سرویس بهداشتی مسجد کلپا مطرح و با اصلاح ردیف های بودجه بشرح ذیل :
الف- افزایش ردیف بودجه به شماره ۳۰۷۰۵۰۰۰۰۱ از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال.
ب- کاهش ردیف بودجه به شماره ۳۰۹۰۱۰۰۰۰۱ از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۲ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۰ ریال.
برای احداث سرویس بهداشتی مسجد کلپا با اعتباربرآوردی سرجمع دو میلیارد ریال مشروط بر اینکه پس از احداث استفاده عمومی داشته و به صورت دائم باز باشد موافقت شد.
توضیح اینکه قبلاً با موضوع فوق الذکر در بند ۷/۲ صورتجلسه شماره ۴ مورخ ۲۷/۰۱/۹۸ و نامه شماره ۹۹۲/۱۱/۳۱۰/۹۵۳۵ مورخ ۱۵/۰۲/۹۸ فرمانداری محترم شهرستان همدان موافقت و بشرح نامه شماره ۳۶۰۵۶۰/۱۱/۷۰ مورخ ۱۸/۰۲/۹۸ به شهرداری ابلاغ شده است. و این موافقت از بابت اعلام و اصلاح در ردیف بودجه برای اجرای پروژه مذکور می باشد.

– نامه شماره ۳۴۷۷/۱۱/۱۰ مورخ ۳۱/۰۲/۹۸ شهرداری (۳۶۱۹۳۳/ش مورخ ۲۸/۰۳/۹۸) در مورد تفریغ بودجه سال ۹۷ مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً به استناد ماده ۶۷ قانون شهرداری ها به پیوست فایل الکترونیکی تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان و سازمان های وابسته به حضور ایفاد می گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید تاییدیه تفریغ بودجه را پس از بررسی و تصویب جهت سیر اقدامات قانونی به این شهرداری امر به ابلاغ فرمایند.
مصوبه شورا : با استناد به بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون شوراها تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان و سازمان های وابسته بشرح زیر (خلاصه کل) به تصویب رسید :
الف- درآمدهای عمومی (کل درآمدها) ۹۵۹/۳۴۰/۶۸۴/۸۸۷/۴ ریال
۱/الف- درآمد شهرداری مناطق و ستاد ۰۵۳/۵۱۰/۶۶۶/۸۱۰/۳ ریال
۲/الف- درآمد سازمان های وابسته ۹۰۶/۸۳۰/۰۱۷/۰۷۷/۱ ریال
ب- هزینه ها (کل هزینه ها) (۸۶۷/۰۱۱/۰۴۲/۰۴۸/۴) ریال
۱/ب- هزینه های جاری ستاد و مناطق ۲۸۸/۳۰۱/۶۴۱/۴۶۴/۱
۲/ب- هزینه های عمرانی ستاد و مناطق ۹۰۱/۱۹۶/۰۲۲/۵۷۷/۱
۳/ب- هزینه های جاری و عمرانی سازمانها ۶۷۸/۵۱۳/۳۷۸/۰۰۶/۱

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *