صورت‌جلسه شماره ۲۳

صورت‌جلسه شماره ۲۳

بیست وسومین جلسه (۲۳) سال اول ششمین (۶) دوره شورای اسلامی شهر همدان با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۱۶:۴۱ روز سه شنبه مورخه۲۳ / ۰۶ / ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
الف – نامه ها، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
– نامه شماره ۱۴۰۰۰۶۰۲۱۴۹۴۶۹ مورخه ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ شهرداری در مورد اصلاحیه تعرفه بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه شهرداری : بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۰۰۴۲۶۱۳۹۹۵۷ مورخ ۲۶ / ۰۴/ ۱۴۰۰ با موضوع بهای خدمات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری که ابهاماتی در هیات محترم تطبیق مطرح گردیده است اصلاحیه مورد نظر جهت طرح و تصویب در آن شورای محترم بحضور ایفاد می گردد:
۱- در ماده ۴ : با توجه به ابهام وارده از سوی هیات محترم که به درستی صراحتاً به پرداخت بهای درختان قطع شده طبق ماده ۱۶ همان قانون اشاره نموده مقدار مبلغ را تعیین نکرده است و سازمان نیز بدون اخذ مصوبه از شورا نمی تواند مبلغی تعیین نماید لذا با عنایت به صراحت قانون سازمان برق ایران مبنی بر پرداخت هزینه قطع درخت نسبت به تصویب بهای خدمات به‌مبلغ
۰۰۰ / ۱۰۰ ریال بعنوان بهای خدمات هرس مصوب گردد. (مشابه مصوبه سال ۹۹)
۲- در ماده ۶ : عبارت بهای خدمات جایگزین عبارت عوارض گردد (مشابه مصوبه سال ۹۹ ).
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت گردید.
– نامه شماره ۱۴۰۰۰۶۱۶۱۵۳۵۰۹ مورخه ۱۶/۰۶/۱۴۰۰ شهرداری درمورد تخفیف پرداخت نقدی بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه شهرداری : احتراما با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب آذر ماه ۹۴ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو.. مصوب ۰۱ / ۰۳ / ۷۵ و اصلاحات بعدی آن و لزوم مساعدت به شهروندان همدانی در جهت تشویق و ترغیب مودیان به پرداخت بدهی های معوقه خود از بابت عوارض و جرائم ماده صد , پیشنهاد میگردد به مودیانی که جرائم ماده صد و عوارض مربوطه خود را فقط برای آرای صادره در سال ۹۹ و قبل از آن بصورت نقدی و یکجا از تاریخ ۲۰ / ۰۶ / ۱۴۰۰ لغایت ۲۲ / ۰۷ / ۱۴۰۰ پرداخت نمایند صرفا به عوارض متعلقه بر آرای جرائم کمیسیون ماده صد که در ذیل پروانه ساختمانی در تعرفه سال ۱۴۰۰ در کد پروانه ساختمانی ثبت میگردد، با اعمال ضریب ۷۰% محاسبه و اخذ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و مصوبه مربوطه امر به ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *