صورت‌جلسه شماره ۲۳

صورت‌جلسه شماره ۲۳

بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان از ساعت ۴۱/۸ روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۴/۹۸ با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستورکار توسط جناب آقای گردان رییس محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن جلسات بشرح زیر تشکیل شد :


– نامه های مطرح شده در جلسه :
– نامه شماره ۴۹۶۴/۱۱/۱۰ مورخه ۲۳/۰۳/۹۸ شهرداری (۳۶۲۶۹۷/ش مورخه ۲۳/۰۳/۹۸) مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۶۴۴۰۲/۵۲/۷۰ مورخه ۰۱/۱۱/۹۷ درخصوص درخواست انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی، خواهشمند است با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال از محل ماده ۱۶ بودجه مصوب در وجه انجمن مذکور برای یکبار در سال جاری موافقت فرمایید.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۴۹۷۶/۱۱/۱۰ مورخه ۲۳/۰۳/۹۸ شهرداری (۳۶۲۷۰۳/ش مورخه ۲۳/۰۳/۹۸) در مورد هتل تک ستاره مطرح شد :
متن نامه شهرداری : با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۰۱/۰۳/۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در راستای حمایت از حوزه گردشگری شهر همدان و با عنایت به ماده ۲۴ تعرفه عوارض سال ۹۸ ردیف اول جدول هتل های تک ستاره که در مناطق ۱ و ۲ با ضریب ۶۰% قابل اعمال و دریافت
می باشد، با عنایت به اینکه عوارض هتل های تک ستاره در مناطق ۳ و ۴ رایگان می باشد و از سویی محور بلوار شهید مطهری و بلوار آیت ا… موسوی در مرز منطقه دو قرار گرفته لذا پیشنهاد می گردد محور بلوار شهید مطهری و بلوار آیت ا… موسوی حدفاصل بین میدان رسالت تا پل باغ بهشت با اعمال ضریب ۲۰% جهت هتل های تک ستاره موضوع ماده ۲۴ تعرفه مذکور اقدام شود. مراتب جهت بررسی و ابلاغ مصوبه مربوطه ارسال می گردد.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد. ضمناً ضوابط هتل های تک ستاره رعایت گردد.

– نامه شماره ۵۶۱۷/۱۱/۱۰ مورخه ۲۹/۰۳/۹۸ شهرداری (۳۶۳۰۶۵/ش مورخ ۲۹/۰۳/۹۸) مطرح شد.
متن نامه شهرداری : احتراماً مطابق روال سنوات قبل شهرداری همدان در نظر دارد در مراسم گلریزان کمک به آزادی زندانیان غیرعمد مشارکت داشته باشد. خواهشمند است با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال از محل اعتبار ماده ۱۷ بودجه مصوب برای یکبار در سال جاری در وجه ستاد دیه موافقت فرمایید.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۵۰۲۱/۱۱/۱۰ مورخه ۲۵/۰۳/۹۸ شهرداری (۳۶۲۷۴۵/ش مورخه ۲۵/۰۳/۹۸) مطرح شد.
متن نامه شهرداری : احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۶۴۲۷۸/۷/۷۰ مورخه ۲۲/۱۰/۹۷ و با نگرش به نامه شماره ۳۷۰۱۲۳/ش مورخه ۱۹/۱۰/۹۷ حوزه مقاومت بسیج شهید احمدی روشن در رابطه با مساعدت مالی تقدیم می گردد. خواهشمند است با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال از محل ردیف ماده ۱۷ بودجه مصوب سال ۹۷ برای یکبار در سال جاری موافقت فرمایید.مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد.
– نامه شماره ۴۵۸۱/۱۱/۱۰ مورخه ۱۸/۰۳/۹۸ شهرداری (۳۶۳۴۵۵/ش مورخه ۱۸/۰۳/۹۸) در مورد معبر ۳۵ متری در دست احداث خضر مطرح شد :
متن نامه شهرداری : احتراماً با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پیشنهاد این شهرداری با توجه به درخواست مکرر اهالی محترم منطقه خضر (توانمندسازی) عدم شمول تبصره ۵ ماده ۲۷ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ درخصوص قسمت هایی از منطقه فوق که مشرف به معبر ۳۵ متری در دست احداث (طرح تفصیلی) که در حال حاضر به صورت رودخانه روباز است، می باشد. لذا با عنایت به مورد مطروحه خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه امر به ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : با نامه شهرداری موافقت شد
– نامه مورخ ۱۶/۰۲/۹۸ کمیسیون شهرسازی و معماری (۳۶۲۸۹۹/ش مورخه ۲۶/۰۳/۹۸) موضوع ارائه طرح سما (ساماندهی و مناسب سازی اماکن و فضای شهری) مطرح شد :
متن طرح : – عنوان: ساماندهی و مناسب¬سازی اماکن و فضاهای شهری (طرح سما)
– مقدمه توجیهی:
طی دهه‌های اخیر تغییرات زیادی در حوزه‌های مختلف مربوط به زیست انسانی و استانداردهای زندگی عموم مردم رخداد داده است که رشد شتابان پدیده شهرنشینی یکی از آنهاست. در این میان باید پذیرفت شهرنشینی و زندگی در شهرهای امروز علیرغم پیشرفت‌ها و مزایایی که دارد، مخاطرات و آسیب‌های نیز برای تمامی اقشار از هر جنس، سن و گروهی به دنبال داشته است. این واقعیت که بنا به برآوردهای سازمان ملل متحد، بیش از ده درصد جمعیت جهان با گونه‌ای از کم‌توانی یا ناتوانی مواجه‌اند، خود دلیلی بر این مدعاست. البته امروزه دیگر کم‌توانی حرکتی فقط مترادف با معلولیت نیست، بلکه در تعاریف جدید هرگونه عاملی که سبب شود یک فرد نتواند به‌صورت عادی از مواهب شهری بهره‌مند شود، به‌عنوان ناتوانی و یا کم‌توانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ خواه دلیل آن معلولیت باشد، خواه کودکی یا سالخوردگی و یا حاصل جانبازی. از همین رو، لازم است تأکید شود که در نظام شهرسازی جدید مباحث مربوط به افراد کم‌توان جسمی-حرکتی از سایر موضوعات شهری جدا نیست و بایستی آثار و پیامدهای گوناگون اجتماعی، ذهنی، اقتصادی و شخصیتی این موضوع را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار داد. در این راستا ضرورت دارد که شهرها به‌گونه‌ای طراحی و احداث شوند تا عموم شهروندان از هر قشر و جنس و سنی بتوانند بدون هیچ‌گونه مانع فیزیکی و دغدغه ذهنی؛ در آن زندگی راحت و مناسبی داشته و ساکنین اعم از پیر و جوان، زن و مرد و جانباز و معلول بتوانند با تمهیداتی در تمام شهر با و یا بدون وسایط نقلیه شخصی و عمومی به‌راحتی تردد نمایند و از امکانات شهری استفاده کنند.
حال آنکه با نگاهی اجمالی به فضاهای شهری نشان می‌دهد در طراحی این فضاها توجه چندانی به آسایش و راحتی همه اقشار جامعه نشده است و وجود مشکلات کالبدی فراوان در فضاهای شهری، استفاده از این فضاها را برای ناتوانان به حداقل رسانده و در بعضی موارد غیرممکن ساخته است. در همین راستا شورای اسلامی شهر همدان با هدف داشتن شهری ایمن، سالم و مورد استفاده تمامی اقشار جامعه و به‌منظور ارتقای کیفیت اماکن و فضاهای شهری و مناسب‌سازی آنها برای افراد کم‌توان جسمی-حرکتی در جهت افزایش انگیزه و توسعه مشارکت فعال ایشان در بخش‌های مختلف جامعه در راستای ارتقاء جایگاه اجتماعی آنان به‌واسطه احراز نقش‌های مؤثرتر در جامعه اقدام به تهیه و تصویب طرح «ساماندهی و مناسب‌سازی اماکن و فضاهای شهری؛ سما» نموده است.
– استنادات قانونی:
با بررسی قوانین و مقررات جاری کشور و اسناد بالادستی، ملاحظه می‌شود در موارد متعددی به موضوع حقوق قانونی جانبازان و معلولین جسمی-حرکتی و لزوم حضور و فعالیت آنها در عرصه‌های مختلف زندگی و استفاده از امکانات و خدمات شهری اشاره شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
۱)- اصل ۲۰ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مقرر می‌دارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
۲)- در بند ۱۱ بخش شهرسازی و بند ۹ بخش ایثارگران «سیاست‌های کلی نظام» (ابلاغی ۲۹/۱۱/۱۳۸۹ مقام معظم رهبری) بر رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی و همچنین مناسب‌سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی و ورزشی و وسایط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانان جسمی و حرکتی، منطبق بر معیارهای مطلوب تأکید شده است.
۳)- به استناد ماده ۲ «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» (مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی) تأکید دارد کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
۴)- با توجه به تبصره ۲ ماده ۲ «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» (مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی) شهرداری‌ها موظف‌اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری نمایند.
۵)- بر اساس تبصره ذیل ماده ۴ «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» (مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی) شهرداری‌ها موظف‌اند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره‌مندی معلولان فراهم گردد.
۶)- در ماده ۴ «آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع حمایت از معلولان» (اصلاحی مصوب ۰۸/۰۳/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران) شهرداری‌های سراسر کشور موظف شده‌اند مناسب‌سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع‌ها و پارک‌ها، تجهیز و نصب چراغ‌ها و علائم راهنمایی مناسب در معابر عمومی و برجسته‌سازی سطوح پیاده‌روهای نزدیک به تقاطع‌ها و پارک‌ها و نیز رفع موانع و تطبیق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان را مدنظر قرار دهند.
۷)- در «ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی» (نشریه شماره ۲۴۶ ابلاغی ۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) اشاره شده که در کلیه طرح‌های آتی و در دست تهیه شهرسازی، شهرک‌سازی و مجتمع‌های مسکونی و ساختمانی سراسر کشور اعم از اینکه توسط دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و یا بخش خصوصی تهیه گردند، رعایت ضوابط موضوع فصل اول مجموعه پیوست که شامل ضوابط برنامه‌ریزی و طراحی برای تسهیل حرکت معلولین در سطح شهر می‌باشد، الزامی بوده و کلیه مراجع مسئول تهیه، بررسی و تصویب و اجـرای طرح‌های توسعه شهری، شهرک‌سازی و مجتمع‌های ساختمانی و مسکونی موظف‌اند در مراحل مختلف تصویب و صدور پروانـه و نظـارت ضـوابط مذکور را رعایت نمایند.
۸)- بر اساس ماده ۲۳ «کنوانسیون حقوق کودک»؛ کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص می‌باشد، باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکابه‌نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار گردد.
۹)- مطابق ماده ۹ «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت»؛ دولت‌های عضو برای تواناسازی افراد دارای معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی جنبه‌های زندگی، تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارائه یا فراهـم گردیده جهت عموم در مناطق شهری و روستایی اتخاذ خواهند نمود.
– متن:
با استناد به قوانین و مقررات فوق‌الذکر، شهرداری همدان در راستای حمایت از جانبازان، معلولین، کودکان، سالمندان و به‌صورت کلی افراد کم‌توان جسمی-حرکتی موظف است از تاریخ ابلاغ این طرح، نسبت به انجام موارد ذیل اقدامات لازم را به عمل آورد:
ماده ۱- شهرداری ضمن بازنگری مستندات مربوط به تعهد ثبتی در زمان صدور پروانه ساختمانی اماکن عمومی، مهندسین نقشه‌بردار، طراحان، مجریان ذیصلاح، مهندسان ناظر و مالکان را موظف به اخذ تعهد در خصوص رعایت کامل ضوابط و مقررات مناسب‌سازی اماکن عمومی، معابر و محیط‌های شهری برای معلولین جسمی-حرکتی نماید و در صورت عدم رعایت استانداردهای تخصصی مربوطه از جمله عدم مطابقت با نقشه یا ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، از ظرفیت‌های قانونی مقابله با چنین اقداماتی نظیر عدم صدور پروانه احداث و پایان کار، جریمه و یا تخریب بنا استفاده نماید.
ماده ۲- شهرداری همدان؛ در زمان صدور پروانه ساختمانی و بازدید پایان کار برای ساختمان‌های با کاربری عمومی (دارای مالکیت خصوصی یا دولتی)، رعایت ضوابط مناسب‌سازی برای افراد معلول جسمی-حرکتی (مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) در بنا و پیاده‌رو مقابل آن را کنترل نموده و تا زمان رعایت ضوابط مربوطه از صدور پایان کار خودداری نماید.
ماده ۳- شهرداری همدان؛ در زمان صدور پروانه ساختمانی و بازدید پایان کار برای کلیه ساختمان‌ها، رعایت ضوابط مناسب‌سازی برای افراد معلول جسمی-حرکتی (مصوب کمیسیون ماده ۵) در بر و کف پیاده‌رو مقابل بنا را کنترل نموده و تا زمان رعایت ضوابط مربوطه از صدور پایان کار خودداری نماید.
ماده ۴- در معابر عمومی، نصب نشانه‌ها و علائم فیزیکی لازم با اولویت میدان‌ها و معابر اصلی و نزدیک به تقاطع‌ها در دستور کار قرار گیرد.
ماده ۵- چراغ‌های راهنمایی معابر به علائم صوتی و نیز برجسته نمودن سطح پیاده‌روهای نزدیک به تقاطع‌ها برای استفاده نابینایان تجهیز گردد.
ماده ۶- شهرداری تمهیدات لازم را در خصوص توقفگاه‌های عمومی با هدف در نظر گرفتن محل‌های ویژه برای توقف وسایل نقلیه جانبازان و معلولین جسمی-حرکتی و دسترسی ایمن آنها را به انجام رساند.
ماده ۷- شهرداری همدان اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب در این خصوص را از طریق ارائه آموزش‌های شهروندی مدنظر قرار داده و برای آن برنامه عملیاتی سالیانه تعریف نماید.
ماده ۸- امکانات و تسهیلات مخصوص افراد معلول جسمی-حرکتی در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری تأمین شده و زمینه مناسب‌سازی و به‌کارگیری اتوبوس¬های ویژه و سایر وسایل نقلیه ویژه برای استفاده این قشر در رفت‌وآمدهای درون‌شهری فراهم گردد. همچنین اقدامات لازم در خصوص اصلاح و مناسب‌سازی ایستگاه‌های اتوبوس درون‌شهری در قالب برنامه عملیاتی زمان‌بندی شده، صورت پذیرد.
ماده ۹- مناسب‌سازی تمامی پارک‌ها و بوستان‌ها جهت استفاده افراد کم‌توان جسمی-حرکتی انجام گیرد.
ماده ۱۰- شهردار همدان بنا به مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مربوطه، مسئولیت هماهنگی و پیگیری اجرایی نمودن مفاد این مصوبه را بر عهده دارد و مکلف است با تشکیل ستادی متشکل از افراد ذیل، نسبت به پیگیری موضوعات و اعمال نظارت بر حسن انجام وظایف و مفاد این مصوبه و تصمیمات اتخاذ شده اقدام نماید:
۱- معاون شهرسازی و معماری به‌عنوان رئیس ستاد؛
۲- معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری به‌عنوان دبیر ستاد؛
۳- معاون خدمات شهری؛
۴- رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر؛
۵- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی؛
۶- رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری؛
۷- رئیس سازمان حمل¬ونقل و ترافیک؛
۸- یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر همدان به انتخاب شورا (به‌عنوان عضو ناظر)؛
۹- یکی از نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه به انتخاب کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان (به‌عنوان عضو ناظر)
تبصره ۱: رئیس ستاد مذکور موظف است، به‌منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم حسب مورد از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این حوزه به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی به‌عنوان اعضا مدعو جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره ۲ شهرداری همدان موظف است، ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تشکیل «ستاد مناسب‌سازی فضاهای شهری همدان» برای افراد کم‌توان جسمی-حرکتی با حضور کلیه حوزه‌های اجرایی مرتبط اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار، جهت اطلاع به شورای اسلامی شهر همدان ارائه نماید.
تبصره ۳: شهرداری همدان مکلف است، همه‌ساله به هنگام ارائه بودجه سالیانه خود، اعتبارات لازم در خصوص پروژه‌های مربوط به این حوزه را در قالب طرح «پیاده‌روسازی و مناسب‌سازی معابر جهت معلولین و جانبازان» پیش‌بینی و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر همدان ارائه نماید.
مصوبه شورا : تصویب شد. * معماری -۰۴/۱۰ *
۱- پیشنهاد
– سرکار خانم نورا… زاده رییس کمیسیون معماری و شهرسازی در مورد الحاق چهارروستا به شهر همدان اظهار داشت :
از سال های قبل بحث الحاق چهار روستا به شهر همدان مطرح شد که پس از بررسی ها و آسیب شناسی مزایا و معایب الحاق روستاهای موردنظر به همدان بشرح نامه شماره ۳۶۳۳۶۰/۴/۷۰ مورخه ۲۹/۰۸/۹۷ به وزیر محترم کشور و به شرح نامه شماره ۳۶۳۶۳۸/۱۱/۷۰ مورخه ۱۷/۰۹/۹۷ مبنی بر مخالفت با الحاق مذکور در جلسه مورخ ۶۰ مورخه ۱۳/۰۹/۹۷ به اداره کل راه و شهرسازی استان و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اعلام شد. و نیز اعلام گردید قبل از اینکه هر اقدامی صورت بگیرد نسبت به انتخاب مشاور برای بررسی همه جانبه این موضوع اقدام شود . اما متاسفانه توجهی به جایگاه قانونی شورای اسلامی شهر که در این مورد جزو ارکان اساسی و اصلی می باشد ، نشد. لذا اینجانب تقاضا دارم با استفاده از مشاورین محترم حقوقی شورا این موضوع در جهت ابطال آن پیگیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *