صورت‌جلسه شماره ۲۵

صورت‌جلسه شماره ۲۵

بیست وپنجمین جلسه (۲۵) شورای اسلامی شهر همدان (سال اول دوره ششم) با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۴۲/۱۶ روز سه شنبه مورخه
۰۶/۳۰/ ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:

– جلسه مشترک
بر اساس هماهنگی های به عمل آمده قبلی اعضای محترم هیات مدیره انجمن انبوه سازان همدان در صحن شورا حضور پیدا کردند .ابتدا ریاست شورا جناب آقای مسگریان به مدعوین خیرمقدم گفت و سپس آقای پارسا مهر رئیس انجمن انبوه سازان ضمن تشکر از شورای اسلامی شهر از بابت وقتی که اختصاص داده و جلسه مشترک را تشکیل داده اند به پاره ای مشکلات فراروی صنعت ساختمان سازی اشاره کرد که این مشکلات را می توان در دو دسته کلی اقتصادی و امور اداری جمع بندی کرد. از نظر ایشان نحوه عملکرد وبرخورد های شهرداری به ویژه فرآیند صدور پروانه ساختمانی مورد نظر بود بطوریکه چنانچه در جهت تسهیل امور حرکت بشود تا حدودی به مسائل اقتصادی نیز کمک کرده و موجب تاثیر مثبت در کاهش قیمت ساختمان خواهد شد.
پس از ایشان تعداد دیگری از اعضای انجمن حاضر در جلسه نقطه نظرات و مسائل مورد نظر خود را مطرح کردند.
در ادامه جلسه تعدادی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر (آقایان رحیمی فر، علی اکبر نظری ، حاج بابایی و بادامی ) و نیز آقای ابرار خرم ( معاونت شهرداری ) پیشنهادات ، دیدگاه ها ونقطه نظرات خود را بیان کردند.
در خاتمه و جمعبندی جلسه ، جناب آقای مسگریان ضمن تشکر مجدد از همه حاضرین اظهار داشت : مسائل و موارد مربوط به امر صنعت ساختمان سازی زما نبر است و به زودی مشکلات آن بر طرف نمیشود . همت شورای شهر این است که بتواند کارها را سهل و آسان پیش ببرد که موجب رضایت مندی شهروندان محترم نیز خواهد شد و ما از شما بزرگوران نیز انتظار داریم در جهت ثبیت قیمت مسکن اقدام بکنید.

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.