صورت‌جلسه شماره ۳

صورت‌جلسه شماره ۳

سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان به شماره ۱۰۷ در سامانه پایش …. با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای عسگریان (رئیس محترم شورای اسلامی شهر) از ساعت ۵۰/۸ روزیکشنبه مورخه۲۹/۱/۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:


طرح شماره ۱۱۳۱۴۰۰۷۴ مورخه ۲۲/۱/۱۴۰۰ اعضای کمیسیون معماری درخصوص طرح جامع شهر همدان بشرح زیر مطرح شد:
متن طرح : عنوان – اقدامات قانونی در جهت اجرایی شدن بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون شوراها ونیز بخشنامه شماره ۳۱۰/۲۸۵۸۰ مورخه ۹/۳/۹۷ معاون شهرسازی ومعماری وزارت راه وشهرسازی .
مقدمه توجیهی : به استناد بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم است طرح های جامع شهرسازی وتفصیلی وحریم ومحدوده قانونی شهرها به تائید شورا رسیده وجهت تائید نهایی به مراجع ذی ربط قانونی ارسال شود. از سوی دیگر بر اساس بخشنامه فوق الذکر وزارت راه وشهرسازی حضور نماینده تام الاختیار شورای شهر در کلیه جلسات مربوط به بررسی وتصویب طرح الزامی است . اما از آنجا که نقطه نظرات شورای اسلامی شهر طی نامه هایی به شماره های ۳۶۴۰۸۴/۴/۷۰ مورخه ۱۱/۱۰/۹۷ و ۳۶۲۱۸۴/۴/۷۰ مورخه ۶/۵/۹۸  و ۳۶۲۴۸۸/۴/۷۰ مورخه ۲۲/۵/۹۸ و۲۱۳۹۸۲۵۹ مورخه ۱۷/۱۰/۹۹ و ۲۱۳۹۸۳۳۴ مورخه ۱۲/۱۲/۹۸ و۲۱۳۹۹۱۷۵ مورخه ۲۳/۴/۹۹ و ۲۱۳۹۹۳۵۱ مورخه ۱۰/۷/۹۹ به شهرداری ودبیر خانه راه وشهرسازی ارسال گردیده ولی در طرح اصلاحی ارائه شده که طی نامه شهرداری همدان به شماره ۹۹۱۲۲۵۱۰۴۱۷۸ مورخه ۲۵/۱۲/۹۹ به شورا ارسال گردیده متاسفانه اشکالات متعددی در طرح همچنان به چشم می خورد (پیوست) اما مغایر با بخشنامه مذکور در جلسه مورخه ۱۷/۱/۱۴۰۰ کار گروه زیر بنایی از نماینده شورای اسلامی شهر دعوت به عمل نیامده وطرح با مشکلات متعددی به تصویب رسیده است .
متن نهایی طرح : از آنجا که به استناد بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون شوراها طرح جامع شهر همدن ابتدا باید به تایید شورای اسلامی شهربرسد و سپس شهرداری جهت تصویب نهایی به مراجع قانونی ذی ربط ارائه نماید وطرح جامع به دلیل نواقص و اشکالات متعدد به تصویب شورا نرسیده است . فلذا شهرداری همدان مکلف است در مراجع قانونی ذی ربط از هرگونه تایید و امضا امتناع ورزیده و مخالفت شهرداری وشورا را اعلام نماید و در صورت تصویب طرح در مراجع ذی ربط اقدامات قانونی را در جهت رعایت نشدن مراحل قانونی در تصویب طرح پیگیری نماید.
مصوبه شورا : با طرح ارائه شده موافقت شد. .
الف – لایحه شماره ۱۴۰۰۰۱۲۳۱۱۰۴۴۷ مورخه ۲۹/۰۱/۱۴۰۰  شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : همانطوریکه استحضار دارید پروژه بازار سینا در مراحل پایانی عملیات اجرایی بوده و جهت تکمیل نهایی و راه اندازی سیستم های تهویه و تاسیسات نیاز مبرم به تامین منابع مالی دارد. طی مذاکرات صورت گرفته با بانک شهر موافقت اولیه دریافت مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ریال تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۸% و بازپرداخت یکساله اخذ گردیده، خواهشمند است در اجرای بند ۱۳ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مراتب را در صورت تصویب و تائید ابلاغ فرمایند.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری مخالفت شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *