صورت‌جلسه شماره ۳۰

صورت‌جلسه شماره ۳۰

سی امین جلسه (۳۰) شورای اسلامی شهر همدان (سال اول دوره ششم) با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت ۴۸ /۸ روز یکشنبه مورخه ۲۵ /۰۷/ ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد:
الف – نامه ها، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
– نامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۰۱۵۷۶۳۱ مورخه ۳۰/۰۶/۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه شهرداری : با عنایت به موضوع بند (۱) ماده (۵) آیین‌نامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه‌های شهری شهرداری همدان که ساختار شورای راهبری ارزیابی تأثیرات اجتماعی را تشریح می‌نماید و با توجه به این که دوره عضویت اعضای دوره پیشین ـ برابر پی‌نوشتِ نامه پیوست ـ به اتمام رسیده، خواهشمند است دستور فرمایید سه نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر همدان به منظور عضویت در شورای راهبری ارزیابی تأثیرات اجتماعی معرفی گردند. پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی سپاسگزاری می‌ گردد.
مصوبه شورا : آقایان ناصر صفری افلاکی، سعید شهابی نیا و مرتضی کرباسیان برای مدت دو (۲) سال انتخاب شدند.
– نامه شماره ۱۴۰۰۰۷۱۶۱۶۱۸۴۷ مورخه ۱۶/۰۷/۱۴۰۰ در مورد تیم فوتبال شهرداری بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : با عنایت به کسب افتخار کم نظیر صعود تیم فوتبال شهرداری همدان به مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در سطح شهر و استان و لزوم حمایت از این تیم خواهشمنداست در خصوص تعیین تکلیف و افزایش ردیف بودجه ای ۱۱۵۰۲۹۰سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (صدمیلیارد ریال) با قید دو فوریت دستورات لازم را مبذول فرمایید.ضمنا ً در خصوص تامین منابع جهت انجام پروژه مذکور با توجه به احتمال حذف برخی از پروژه های شهرداری که قابلیت انجام ندارد تامین اعتبار مذکور از محل حذف پروژه های عمرانی متعاقبادر اصلاح بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد میگردد.
مصوبه شورا: با لایحه شهرداری موافقت شد
– نامه شماره ۱۴۰۰۰۷۲۴۱۶۴۵۲۲ مورخه ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ شهرداری تقاضای تفویض اختیار به آقای سید مسعود حسینی بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه شهرداری : به استحضار می رساند از آنجا که تفویض اختیار سال ۱۴۰۰ ، مصوبه آن شورای محترم به شماره ۱۴۰۰۰۳۰۴۱۲۳۱۹۲ مورخ ۰۴ / ۰۳ / ۱۴۰۰ خطاب به شهردار وقت همدان جناب آقای مجید شاکری بوده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید در صورت صلاحدید در خصوص تمدید تفویض اختیار مذکور و تفویض آن به شرح ذیل به اینجانب در جهت تسریع در اداره امور شهر و شهروندان شریف همدان اقدام لازم مبذول گردد .
۱-۱- با استناد به تبصره ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها وماده ۳۵ آئین نامه مالی شهرداری ها :
الف- تصویب و انجام معاملات تا سقف دویست میلیارد ریال مشروط بر اینکه در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ باشد در هرمورد به شخص آقای سید مسعود حسینی (شهردار همدان )واگذار میگردد.
ب- تصویب و انجام معاملات خرید اموال غیرمنقول واقع در طرح های عمرانی و توسعه شهری مشروط بر اینکه در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ بوده باشد تا سقف هفتاد میلیارد برای هر مورد بلامانع است.
ج- تصویب و انجام معاملات فروش اموال غیرمنقول مشروط بر اینکه در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ بوده باشد تا سقف هفتاد میلیارد ریال برای هر مورد بلامانع است.
د- تصویب و انجام معاملات خرید و فروش اموال غیرمنقول متروکه با عنایت به ماده ۱۹ اصلاحی قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین و مقررات مربوطه که قابلیت احداث یا فروش جداگانه ندارد ضمن احتساب ارزش افزوده (در صورت تعلق) و خرید یا فروش و واگذاری شوارع، شاهجوی و انهار متروکه در هر مورد با مساحت پنجاه مترمربع تا سقف مبلغ ده میلیارد ریال برای هر مورد بلامانع است.
ذ- انجام معاملات اجاره و استیجاره طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۴۰۰ مشروط بر اینکه در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ باشد، بلامانع است.
۲- شهرداری می تواند در اجرای ماده ۳۹ آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به جابجایی از حسابی به حساب دیگر یا از حساب شهرداری به سازمان ها و بالعکس تا سقف ده میلیارد ریال برای مدت حداکثر شش ماه اقدام نماید.
۳ در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه مالی شهرداری ها به شهرداری اجازه داده می شود پروژه های عمرانی را تا سقف شش میلیارد ریال به صورت امانی در هر صورت اجرا نماید.
۴- در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و همچنین بند ۷ ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری به منظور کاهش هزینه های حاصله از خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه، شهرداری می تواند نسبت به بیمه نمودن اماکن و ساختمان های شهروندان با مشارکت ۹۵% از شهروندان و ۵% سهم شهرداری اقدام نماید.
۵- شهرداری می تواند به استناد بند ۹ ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری ها به میزان پیش بینی شده در تبصره های ذیل بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ را جهت هزینه کرد ردیف حوادث غیرمترقبه پیش بینی کنند.
مصوبه شورا: با تفویض اختیارات خواسته شده به آقای سید مسعود حسینی (شهردار همدان) بشرح زیر موافقت شد.
-۱- با استناد به تبصره ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها وماده ۳۵ آئین نامه مالی شهرداری ها :
الف- تصویب و انجام پروژ ه های عمرانی تا سقف دویست میلیارد ریال مشروط بر اینکه در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ باشد در هرمورد به شخص آقای سید مسعود حسینی (شهردار همدان )واگذار میگردد.
ب- تصویب و انجام معاملات خرید اموال غیرمنقول واقع در طرح های عمرانی و توسعه شهری مشروط بر اینکه در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ بوده باشد تا سقف هفتاد میلیارد برای هر مورد بلامانع است.
ج- تصویب و انجام معاملات فروش اموال غیرمنقول مشروط بر اینکه در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ بوده باشد تا سقف هفتاد میلیارد ریال برای هر مورد بلامانع است.
د- تصویب و انجام معاملات خرید و فروش اموال غیرمنقول متروکه با عنایت به ماده ۱۹ اصلاحی قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین و مقررات مربوطه که قابلیت احداث یا فروش جداگانه ندارد ضمن احتساب ارزش افزوده (در صورت تعلق) و خرید یا فروش و واگذاری شوارع، شاهجوی و انهار متروکه در هر مورد با مساحت پنجاه مترمربع تا سقف مبلغ ده میلیارد ریال برای هر مورد بلامانع است.
ذ- انجام معاملات اجاره و استیجاره طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۴۰۰ مشروط بر اینکه در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ باشد، بلامانع است.
۲- شهرداری می تواند در اجرای ماده ۳۹ آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به جابجایی از حسابی به حساب دیگر یا از حساب شهرداری به سازمان ها و بالعکس تا سقف ده میلیارد ریال برای مدت حداکثر شش ماه اقدام نماید.
۳ در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه مالی شهرداری ها به شهرداری اجازه داده می شود پروژه های عمرانی را تا سقف شش میلیارد ریال به صورت امانی در هر صورت اجرا نماید.
۴- در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و همچنین بند ۷ ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری به منظور کاهش هزینه های حاصله از خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه، شهرداری می تواند نسبت به بیمه نمودن اماکن و ساختمان های شهروندان با مشارکت ۹۵% از شهروندان و ۵% سهم شهرداری اقدام نماید.
۵- شهرداری می تواند به استناد بند ۹ ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری ها به میزان پیش بینی شده در تبصره های ذیل بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ را جهت هزینه کرد ردیف حوادث غیرمترقبه پیش بینی کنند.
– نامه شماره ۱۱۳۱۴۰۰۱۳۲۳ مورخه ۲۰/۰۷/۱۴۰۰ شرکت آب و فاضلاب استان همدان درخصوص تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های موجود آب شهری مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی بشرح زیر مطرح شد :
متن نامه آبفا : به استحضار میرساند در راستای اجرای مصوبه تبصره ۳ ماده واحده قاون ایجاد تسهیلات برای طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های موجود آب شهری مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع در بازسازی تاسیسات فرسوده آب و فاضلاب شهر همدان، و با عنایت به تنگناهای مالی موجود در جهت اجرای این امر، پیشنهاد این شرکت جهت استحضار و صدور مجوز اخذ مبالغ جدید تبصره ۳ طبق موارد ذیل بحضور ارسال می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید پس از طرح و تصویب در صحن شورا، مراتب به این شرکت ارسال گردد :
بخش آب بها : مبلغ ۱۷۰۰ ریال از کلیه مشترکین خانگی و غیرخانگی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی ماهیانه.
بخش حق انشعاب :
۱) مبلغ ۰۰۰ /۴۰۰/ ۳ ریال از کلیه متقاضیان خرید انشعاب آب و انشعاب فاضلاب (خانگی) در مناطق ۱ و ۲ سطح شهر.
۲) مبلغ ۰۰۰ /۷۰۰/ ۱ ریال از کلیه متقاضیان خرید انشعاب آب و انشعاب فاضلاب (خانگی) در مناطق ۳ و ۴ سطح شهر.
۳) مبلغ ۰۰۰ /۸۵۰ ریال از کلیه متقاضیان خرید انشعاب و انشعاب فاضلاب (خانگی) در مماطق ۵گانه توانمندسازی سطح شهر.
۴) مبلغ ۰۰۰ /۴۳۰ ریال از کلیه متقاضیان خرید انشعاب آب و انشعاب فاضلاب (غیرخانگی) به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی در سطح کل شهر.
مصوبه شورا: با درخواست فوق الذکر بشرح زیر موافقت شد :
۱- بخش آب بها : مبلغ ۱۷۰۰ ریال از کلیه مشترکین خانگی و غیرخانگی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی ماهیانه بخش.
۲- بخش حق انشعاب :
۱/۲- مبلغ ۰۰۰ / ۴۰۰/ ۳ ریال از کلیه متقاضیان خرید انشعاب آب و انشعاب فاضلاب (خانگی) در مناطق ۱ و ۲ سطح شهر.
۲/۲-مبلغ ۰۰۰/ ۷۰۰/ ۱  ریال از کلیه متقاضیان خرید انشعاب آب و انشعاب فاضلاب (خانگی) در مناطق ۳ و ۴ سطح شهر.
۳/۲-مبلغ ۰۰۰/ ۸۵۰ ریال از کلیه متقاضیان خرید انشعاب و انشعاب فاضلاب (خانگی) در مماطق ۵گانه توانمندسازی سطح شهر.
۴/۲- مبلغ ۰۰۰/ ۴۳۰ ریال از کلیه متقاضیان خرید انشعاب آب و انشعاب فاضلاب (غیرخانگی) به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی در سطح کل شهر.
– نامه شماره ۱۴۰۰۰۷۱۰۱۶۰۵۰۳ مورخه ۱۰ /۰۷/ ۱۴۰۰ شهرداری بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه شهرداری: احتراما ضمن پیوست نامه شماره ۱۰۰۱۴۰۰۹۴۶۱ مورخ ۱۰ / ۷ / ۱۴۰۰ در خصوص درخواست مساعدت بسیج سپاه همدان خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمائید موضوع مساعدت به مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۰۰ ریال از محل ردیف ۱۵۰۲۰۴ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری با رعایت دستورالعمل نحوه هزینه کرد کمک ها در بودجه شهرداری بررسی و نتیجه به این شهرداری ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *