صورت‌جلسه شماره ۳۳

صورت‌جلسه شماره ۳۳

سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر همدان (سال اول دوره ششم) که در سامانه پایش مصوبات …. به شماره ۳۷ می باشد ، با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید و اعلام دستور کار توسط جناب آقای محمود مسگریان رئیس محترم شورای اسلامی شهر از ساعت

۳۰ /۸ روز یکشنبه مورخه ۰۴/ ۰۸ / ۱۴۰۰ در محل سالن جلسات شورا بشرح ذیل تشکیل شد :
– نامه ها، طرح ها و لوایح مطرح شده در جلسه :
۱/الف- باتوجه به هماهنگی قبلی سردار ظفری مدیرکل محترم بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس به اتفاق همراهان در صحن شورا حضور پیدا کردند.
– پس از خیرمقدم توسط ریاست محترم شورا، سردار ظفری با تشکر از ریاست و اعضای محترم شورا از بابت وقتی که جهت حضور آنان در صحن شورای اسلامی شهر اختصاص داده اند مطالبی را حول محور مسائل قابل توجه و قابل رصد و پیگیری کشور اسلامی مطرح نمود که خلاصه اهم آنها بشرح زیر می باشد :
– اعتماد سازی هر چه بیشتر…..
– لزوم تبیین مقصد و اهداف شهدا….
– آشناسازی هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر جوان با اقدامات و عملیات غرور آفرین شهدای عزیز ایران اسلامی در مقاطع مختلف به ویژه در هشت سال دفاع مقدس….
– انجام اقدامات فرهنگی در سطح شهر و حتی تشکیل ستاد استانی توسط شوراهای اسلامی شهرها….
– اقدام در حفظ و نگهداری موزه دفاع مقدس و فراهم نمودن امکان بازدید همه اقشار جامعه از موزه….
سپس تعدادی از اعضای محترم حاضر در جلسه نقطه نظرات، پیشنهادات و عقاید خود را در این راستا به ویژه در جهت اقدامات فرهنگی که در برگیرنده همه اقشار مختلف جامعه باشد مطرح نمودند.
۲/الف- ریاست محترم شورا در جمعبندی مباحث اظهار داشت :
– سخنان سردار ظفری و بیاناتی که دوستان محترم شورا مطرح نمودند همه قابل استفاده بود و سعی خواهیم کرد که هم شورا و هم شهرداری در این موارد به خصوص موزه دفاع مقدس اقدامات لازم را به عمل آوریم …
– به نظر اینجانب خیلی زیبنده و بهتر خواهد بود که بتوانیم با کمک کمیسیون محترم فرهنگی شورا در فواصل زمانی معین و در مناسبت های مختلف با بکارگیری امکانات شهرداری مساعدت شود تا اقشار جامعه به ویژه از مناطق حاشیه ای شهر در قالب تور یک روزه همدان گردی از موزه دفاع مقدس و سایر نقاط و اماکن دیدنی شهر بازدید داشته باشند.
– به پیوست صورتجلسه دویست و هشتاد و نهمین کارگروه نامگذاری گذرگاه های همگانی شهر همدان که در مورخه
– ۱۲/ ۰۷/۱۴۰۰ در محل تالار قرآن با حضور اعضاء کارگروه تشکیل گردید، جهت استحضار و اقدامات مقتضی بحضور ارسال می گردد :

 

–          ردیف مصوبات
۱ با عنایت به درخواست تعاونی مسکن ارتش و همچنین تایید  بنیاد شهید مصوب شد معبر ۱۸ متری بدون نام واقع در بلوار ارتش جنب رستوران کرخه نور، به نام سرتیپ شهید محمد آبکار نامگذاری گردد.
  با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت برادر شهید در کوچه زمرّد واقع در خیابان جعفر طیار خیابان قائم، با حفظ نام قبلی، به نام شهید احمد سبزی  نامگذاری گردد.
۲ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت فرزند شهید در کوچه ابوذر ۸ واقع در میدان شیرسنگی خیابان چمران کوچه انقلاب، با حفظ نام قبلی، به نام شهید قدرت الله ممدومی نامگذاری گردد.
۳ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت برادر شهید در کوچه شفق در میدان سفیر امید، ۱۸ متری شهید بشیری (سعادت)، با حفظ نام قبلی، به نام شهید فردین مرادخانی نامگذاری گردد.
۴ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت مادر شهید در کوچه مهرآور در بلوار اعتمادیه خیابان فردوسی  با حفظ نام قبلی، به نام شهید علیرضا زینلی نامگذاری گردد.
۵ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت مادر شهید در کوچه بنفشه ۴ واقع در کوی شهید مدنی کوچه شهید بداغی،  با حفظ نام قبلی، به نام شهید رضا مهباری  نامگذاری گردد.
۶ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت همسر شهید در کوچه مرجان واقع در کوی شهید مدنی کوچه شهید بداغی کوچه بنفشه ۴،  با حفظ نام قبلی، به نام شهید غلامعلی یدی متوسل  نامگذاری گردد.
۷ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت خانواده شهید در کوچه زنبق ۶ واقع در کوی شهید مدنی کوچه شقایق ۸،  با حفظ نام قبلی، به نام شهید هوشنگ نامداری  نامگذاری گردد.
۸ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت مادر شهید در کوچه سنبل واقع در خیابان صدف،  با حفظ نام قبلی، به نام شهید هادی گلی  نامگذاری گردد.
۹ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت همسر شهید در کوچه فاقد نام واقع در میدان باباطاهر خیابان حاجی خانی،  با حفظ نام قبلی، به نام شهید ابراهیم حضرتی  نامگذاری گردد.
۱۰ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت شهید در کوچه عرفان ۱ واقع در خیابان مزداگینه،  با حفظ نام قبلی، به نام شهیدان سیدحسین و سید علی موسوی پژمان نامگذاری گردد.
۱۱ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت شهید در کوچه کامبیز واقع در خیابان سعیدیه پایین ،  با حفظ نام قبلی، به نام شهید علی قاضی خانی  نامگذاری گردد.
۱۲ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت پدر شهید در کوچه جاوید واقع در خیابان پاسداران،  با حفظ نام قبلی، به نام شهید خسرو متینی  نامگذاری گردد.
۱۳ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت برادر شهید در کوچه ریحان ۲ واقع در خیابان ۱۲متری سنگشیر ،  با حفظ نام قبلی، به نام شهید سید محمد گلزاری موسوی  نامگذاری گردد.
۱۴ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت برادر شهید در کوچه بدون نام  واقع در میدان شاهد کوچه کوه نور، به نام شهید احمد منافی نامگذاری گردد.
۱۵ با عنایت به درخواست نماینده بنیاد شهید مصوب شد با توجه به سکونت پدر شهید در کوچه فاضل  واقع در میدن رسالت، خیابان رسالت،  با حفظ نام قبلی، به نام شهید جواد باقری مفیدی نامگذاری گردد.

مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد.

نامه شماره ۱۴۰۰۰۸۰۵۱۶۸۰۱۱ مورخه ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ در مورد تقسیط عوارض پروانه ساختمانی تخفیف پرداخت نقدی بشرح زیر مطرح شد:
متن لایحه : با استناد به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۲۷ / ۰۲ / ۹۴ و نیز بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور …. مصوب ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ، و در راستای مساعدت با شهروندان گرامی و نیز مدیریت وجوه نقد ، پیشنهاد این شهرداری اعمال ضرایب به شرح جدول ذیل در محاسبات عوارض پروانه ساختمانی (به استثناء ماده ۲۴ نعرفه عوارض سال ۱۴۰۰) مودیانی است که کل مبلغ عوارض پروانه ساختمانی خود را بصورت نقدی و یکجا پرداخت نماید، میباشد.خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و مصوبه مربوطه را امر به ابلاغ فرمایند.

 

 ردیف  ماه  از تاریخ  تا تاریخ عموم شهروندان  انبوه سازان
 ۱  آ بان  ۰۸/ ۰۸ / ۱۴۰۰  ۳۰ / ۰۸ / ۱۴۰۰ ۸۵% ۸۰%
 ۲  آذر  ۰۱ / ۰۹ / ۱۴۰۰  ۳۰ / ۰۹ / ۱۴۰۰ ۹۰% ۸۵%
۳ دی و بهمن و اسفند  ۰۱ / ۱۰ / ۱۴۰۰  ۱۵ / ۱۲ / ۱۴۰۰               ۹۶%

 

مصوبه شورا : ضمن لغو مصوبه جلسه شماره ۳۲ مورخه ۰۴/۰۸/۱۴۰۰ موضوع نامه شماره ۱۴۰۰۰۸۰۱۱۶۶۶۴۵ مورخه ۰۱/۰۸/۱۴۰۰ شهرداری با لایحه شهرداری ضمن تاکید به رعایت جمیع جهات قانونی و مقررات مربوطه موافقت شد.

– نامه شماره ۱۴۰۰۰۲۲۵۱۱۹۷۸۲ مورخه ۲۵/۰۲/۱۴۰۰ شهرداری در مورد تخفیف عوارض بلوار سردار همدانی بشرح زیر مطرح شد :
متن لایحه : با عنایت به ضرورت تعریض املاک واقع در بلوار سردار همدانی و ساماندهی و بازگشایی بلوار مذکور، شهرداری همدان قصد دارد نسبت به انجام توافق با مالکین جداره بلوار، عقب نشینی و در باقیمانده املاک فوق الذکر نسبت به تغییر کاربری از فضای سبز به تجاری که اکثرا دارای مساحت های بالای ۱۰۰۰ مترمربع می باشند، اقدام نماید که عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با توجه به دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری سال ۱۴۰۰ به ازای هر مترمربع ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۳۵ ریال می باشد. نظر به اینکه این مبلغ از سوی مالکین قابل پرداخت نخواهد بود، نهایتا امکان توافق و تعریض بلوار وجود ندارد و می بایست صرفا قسمت های مسیری بصورت کارشناسی از مالکین خریداری شود که این امر نیز خود مبلغ قابل توجهی می باشد. حالیه با توجه به موارد فوق الذکر این شهرداری پیشنهاد میدهد در راستای تحقق موارد فوق الذکر صرفا برای مدت محدود و تشویق مالکین جهت انجام توافق نسبت به موارد ذکر شده، عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی با اعمال ضریب ۲۰ درصد محاسبه و منظور گردد. لطفا دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه آن امر به ابلاغ گردد.
مصوبه شورا : با لایحه شهرداری موافقت شد بطوریکه :
۱- کد محله ای ۳۱۸ با اعمال ضریب ۴۰% و کد محله ای ۳۱۲ بر تجاری با اعمال ضریب ۳۰% باشد.
۲- زمان اجرا حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ خواهد بود.

 

پایان/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *